tisdag 31 maj 2011

Liberalernas slutsats i krisutskottet: EU:s budget måste vara på en rimlig nivå

I går röstade det särskilda utskottet om finanskrisen om dess slutrapport.

Jag är glad över att vi uppnått en bred uppgörelse över partigränserna. Vi behöver europeiska lösningar på gemensamma problem, som energi, transporter, miljö och telekommunikation. Den inre marknaden behöver förverkligas och kvarvarande hinder rivas. Därför är jag den EU-positiva inriktning som rapporten har.

Medlemmarna i den liberala gruppen röstade emot en text i rapporten om en höjning av EU:s budget från 1 procent till mellan fem och tio procent av EU:s BNP.

Det är helt orimligt eftersom det innebär en fyrdubblingen av budgeten. Siffrorna är helt tagna ur luften utan en konsekvensanalys.

Tyvärr fick vi inte gehör för en skrivning om att EU-budgeten ska ligga på en adekvat nivå.

Vi måste respektera att de flesta europeiska länderna måste spara pengar i sina statsbudgetar och då kan vi inte agera oansvarigt i Europaparlamentet och kräva orimligt höga skatter som ska gå till EU. Majoriteten i utskottet har en annan syn på detta eftersom man vill göra stora satsningar som kräver mycket pengar. Läs mer.

Jag kommer att verka för att den liberala gruppen i plenum förordar en mer balanserad skrivning med innebörden att EU:s budget ska vara på en adekvat nivå.

Jag är inte emot en modest höjning av budgeten på sikt om pengarna används mer effektivt än idag, om det görs omfördelningar i budgeten från jordbruk till forskning- och utveckling och att de extra pengarna går till gemensamma EU-projekt med ett tydligt europeisk mervärde. Men det måste finnas rim och reson.
Idag arrangerar Riksidrottsförbundet och Lena EK (Europarlamentariker för Centern) ett seminarium för att uppmärksamma att Kommissionen vill tvinga Sverige att ta bort sitt momsundantag för ideella föreningar. Jag är en av talarna.

Föreningslivet drabbas mycket hårt om de tvingas betala moms. Det skapar onödig byråkrati och krångel om till exempel fotbollsföreningar ska tvingas redovisa moms för inkomster för försäljning av korv och läsk. Frivilligt ideellt arbete måste uppmuntras och inte kvävas, säger Olle Schmidt.

Jag kommer att i höst vara den liberala gruppens talesperson i den kommande översynen av EU:s momsdirektiv.

Vi svenska Europarlamentariker måste agera för att de ideella föreningarna ska kunna behålla sitt undantag även i framtiden.

Videodagbok 3 Greklands räddningspaket

Medlemsstaterna ställer hårdare krav på Grekland för att delbetalningen från IMF och ECB ska betalas ut i Juni, samtidigt förhandlar Grekland nytt räddningspaket - Jag och Marit kommenterar.

måndag 30 maj 2011

Fler tankar om Mladic

Mladic åkt fast. Äntlingen fångas han i rättvisans garn! Nu är Serbien på allvar på väg in i EU. Läs mina tankar om detta i Sydsvenskan.

fredag 27 maj 2011

Rättvisan ifatt Mladic

Rättvisan har nått massmördaren i Srebrenica, Ratko Mladic. Äntligen.

Läs gärna vad Jasenko Selimovic (FP) skriver om detta.

lördag 21 maj 2011

Eldr-möte i Dresden

I dagarna två har jag varit på ELDR-möte i Dresden. Europas liberala partier har haft styrelsesammanträde och diskuterat den digitala framtiden, Nordafrika, strukturfondernas framtid och Schengen-samarbetet. Den hetaste diskussionen var om Schengens framtid och danska Venstres uppgörelse med Dansk Folkeparti om förstärkta gränskontroller.

Läs Fredrik Svenssons blogg.

fredag 20 maj 2011

Lukashenka - vi ser dig!

Igår, den 19 maj samlades människor på Sergels torg i Stockholm, liksom på andra platser runt om i Europa, för att visa vårt stöd för det vitryska folket. Den 19e är ett symbolladdat datum: den 19 december förra året hölls ett bortfuskat presidentval i Belarus. Fredliga demonstrationer hölls i Minsk - som slogs ner med Lukashenko-regimens järnnäve. Sedan dess har våldet och förtrycket i Belarus trappats upp. I dagarna faller domar mot oppositionella presidentkandidater och demokratiaktivister. Politiska fångar - bara ett stenkast från oss i Stockholm och Bryssel. Det är en skam.


Jag talade igår på Sergels torg tillsammans med bland andra riksdagsledamöterna Abir Al-Sahlani (c), Caroline Szyber (kd) och Valter Mutt (mp). Även representanter för Silc, Amnesty, Info Belarus och Östgruppen tog ordet inför människorna på torget, liksom en modig ung vitrysk kvinna som tackade omvärlden för att vi inte låter Lukashenko-regimens brutalitet gå osedd och obemärkt förbi.


I dagarna har det bland annat blivit tydligt hur den vitryska propagandamaskinen utnyttjar kultur- och sportevenemang för att bygga dimridåer kring vad som händer i säkerhetspolisens fängelser. "I love Belarus" sjöngs det i Schlagerfestivalen, och Minsk ska få stå värd för ishockey-VM 2014. Det senare har vi i Europaparlamentet uppmanat till att bojkotta om inte de politiska fångarna släpps.

Vissa säger att sporten och politiken inte hör ihop - pyttsan! Det är klart att vi alla måste dra åt samma håll. Om detta skrev jag och kollegorna Peter Stastny och Hans Backman nyligen i Göteborgsposten.

EU-valen måste bli mer relevanta för väljarna

Det ligger förslag i Europaparlamentet om reformerat valsystem till Europavalen. Det är liberale kollegan och konstitutionsexperten Andrew Duff som arbetat fram dem. Ett förslag är bland annat att sätta av vissa av mandaten i parlamentet till att väljas på en gemensam pan-europeisk lista, alltså så att svenska väljare inte bara får de svenska partierna att välja mellan utan dessutom får en extra röst att lägga, som kan hamna på en parlamentariker från ett annat EU-land.

Om detta kan ni läsa mer i dagens SvD, i ett replikskifte med Eva-Britt Svensson (v) om saken.

onsdag 18 maj 2011

Utmaningar för demokratin

Tillsammans med min kollega Francois Ibovi från Republiken Kongo har jag skrivit en rapport om Framtidens utmaningar för demokrati och respekt för den konstitutionella ordningen i AVS- och EU-länderna som idag antogs av den gemensamma parlamentariska församlingen.

Rapporten berör många viktiga områden så som maktväxling, oberoende rättsväsen och konstitutionella reformer. Det som har blivit allra mest diskuterat och kontroversiellt är frågan om huruvida vi ska nämna specifika länder som konkreta exempel i rapporten. Det är en viktig princip för den här församlingens trovärdighet och därför något som jag har drivit hårt.

Vi måste kunna ha en öppen debatt som leder det demokratiska samarbetet framåt genom ett ärligt utbyte som vågar beröra även svåra frågor - vi måste agera som politiker och inte som diplomater!

Tyvärr visade sig även mina europeiska kollegor från den konservativa EPP-gruppen ännu en gång ovilliga att kritisera sina egna länder. Det är olyckligt eftersom vi i Europa också har mycket som kan förbättras i våra egna demokratier. Turerna kring den ungerska konstitutionen och Ungerns nya medialag är bara två exempel på detta.

Den största segern med rapporten anser jag är att vi gemensamt nu tar ställning emot maktdelningsöverenskommelser, så kallad "power-sharing". Att församlingen nu öppet kritiserar denna allvarliga demokratiska brist i t.ex. Zimbabwe och Kenya, och att vi en gång för alla gör klart att det inte går att jämföra en koalitionsregering med en maktdelningsöverenskommelse - vilket många kollegor i församlingen tidigare hävdat - är ett viktigt steg i rätt riktning.

måndag 16 maj 2011

Internationella dagen mot homofobi

Idag är den internationella dagen mot homofobi. Det är synd att en sådan dag ska behövas.

Att dagen fortfarande i allra högsta grad behövs blev tyvärr uppenbart igår, när min kollega Louis Michel, medordförande för gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen, blev utbuad när han tog upp ämnet i sitt öppningstal för sessionen.

Och förra veckan var en homofoblag med bland annat förslag om dödsstraff för homo- och bisexualitet på nytt på gång i Uganda. Lyckligtvis har lagen ajournerats, tack vare internationella påtryckningar.

Att frågan anses känslig och tabu i vissa länder ger inte anledning för oss att acceptera kränkningar av mänskliga rättigheter! Det är därför viktigt att ALDE-gruppen jobbar vidare med frågan gentemot våra samarbetspartners i AVS-länderna (Afrika, Västindien och Stillahavsöarna).

Läs mer på andra bloggar och sidor om samma tema: Cecilia Malmström, Jesper Svensson, Birgitta Ohlsson, Jakob Ström/UD.

Om EU:s långtidsbudget och om SchengenavtaletAVS-länderna stöder Dawit Isaak - framsteg i Budapest

Just nu pågår i Budapest sessionen för den gemensamma parlamentariska församlingen för länderna i Afrika, Karibien, Stilla havet och EU.

Ett stort framsteg under mötet var att vi fick igenom beslutet att församlingens nästa rapport om mänskliga rättigheter ska fokusera på Dawit Isaak och övriga utomrättsligt fängslade journalisterna i Eritrea.

Att även de afrikanska länderna nu öppet kritiserar behandlingen av Dawit Isaak är glädjande och visar på frågans betydelse och på eritreanske presidenten Isaias Afewerkis allt mer isolerade ställningen.

Vi fortsätter att följa frågan.

EU måste ta sitt ansvar i Syrien

I veckan lyssnade jag på den syriske aktivisten och bloggaren Malath Aumran i Europaparlamentet.

Över 800 människor har dödats under resningen i Syrien, brutalt nedskjutna av Assads säkerhetspolis och militär. När skall världen agera om inte nu?

Om detta skriver jag ännu mer om idag på Globala liberalers blogg, läs gärna det! Se också Europarl-TV om Aumran-mötet.

torsdag 12 maj 2011

Belarus och Ryssland - det händer 19 maj

Vitryssland är ett land med politiska fångar, utan fri media och utan demokrati. Medborgarna saknar alla grundläggande fri- och rättigheter.

Nästa vecka, den 19 maj, organiseras manifestationer i Stockholm och runtom i Europa, för att påminna om demonstrationerna i Minsk den 19 december förra året, då svartklädda poliser gick bärsärkagång mot fredliga demonstranter, med påkar och inför omvärldens ögon. Flera hundra demonstranter – aktivister, journalister och vanliga medborgare – frihetsberövades. De utsattes för misshandel, till och med tortyr. Bland de fängslade fanns flera av oppositionens presidentkandidater. Flera av dessa politiska fångar är fortfarande, ett halvår senare, i fängelse.

Jag kommer att delta i manifestationen i Stockholm - gör det du också!

Samma dag organiserar SILC tillsammans med Folkpartiet och ELDR dessutom ett seminarium om Rysslands demokrater, inför de ryska parlamentsvalen i höst. Syftet med seminariet är belysa hur valet kan utvecklas samt att diskutera hur Sverige och Europa bäst kan stödja dem som kämpar för en demokratisk utveckling.

Seminariet kommer att inledas av en paneldebatt där Maxim Reznik, Claes Arvidsson och jag själv kommer att diskutera EU och Ryssland. Även Folkpartiets utrikespolitiske talesperson Fredrik Malm kommer att delta i programmet

Mer information om seminariet finns på SILCs hemsida.

Europa behöver solidaritetVi i Sverige vet vad det var att vara i skuldkris - nu är våra europeiska grannar i den svåra sitsen och om vi bara står vid sidan av kommer vi att kunna dras med i deras fall. Dessutom vore det rätt och solidariskt att istället ge det stöd vi kan.

onsdag 11 maj 2011

Märkning av päls i kläder

I Strasbourg, majsessionen. Bra att det nu ligger förslag om att det bör finnas tydlig märkning om det ingår delar av päls i klädesplagg, så att konsumenter kan välja själva.Ursprungsmärkning av textilier är däremot inte så enkelt och kan öppna upp för protektionism. Hur bedöma var ett klädesplagg kommer ifrån när dess olika delar har olika ursprung och kan ha behandlats och förfärdigats på ännu fler ställen?

måndag 9 maj 2011

Europadagsfirande i Göteborg

Så här trevligt hade vi det häromsistens i Göteborg, på ett firande av Europadagen sponsrat av ALDE och arrangerat av Folkpartiets Brysselkansli.lördag 7 maj 2011

Eurodebatt i Malmö

Liberala Studenter tillsammans med ABF och S-studenter ordnade en intressant eurodebatt i Malmö igår den 7 maj, där Lundaprofessorn Jonas Ljungblad och jag deltog.

Vår moderator, Peter J Olsson refererar noggrant på sin blogg.

Tack till arrangörerna för ett trevligt lördagsevenemang!

fredag 6 maj 2011

Samtal med Marit Paulsen om Schengen och patientrörlighetVad händer i Kurdistan?

Hösten 2004 gjorde jag tillsammans med bland andra Sverker Oredsson en resa till Kurdistan i norra Irak. Det vi såg i efterdyningarna av Irakkriget var början på något bättre i Mellanöstern. Det fanns - och finns - en utveckling mot en flerpartidemokrati. Vi känner Kurdistans historia med de skoningslösa attackerna från Saddam Hussein och de många krig befolkningen genomlidit. Kurdistan har också klarat sig från de allra värsta terrorangreppen på oskyldiga civila, som ju under flera år dominerade bilden från Bagdad och andra städer i Irak. Men oroad blir jag, när jag nu läser om angreppen på demonstranter, flera studenter, i Sulamaniya, en stad som vi besökte.

Hade vi fel om den demokratiska utvecklingen i Kurdistan, Sverker och jag, när vi summerade våra intryck hösten 2004 i några tidningsartiklar? Häromåret blev vi båda hårt kritiserade av författaren Mustafa Can i Aftonbladet för att vi varit naiva.
Jag hoppas inte det. Men helt klart måste klanväldet brytas upp för att skapa en legitimitet för en solid demokratisk utveckling. Och demonstranter som utnyttjar sin yttrandefrihet får inte mötas med våld och attackeras av soldater.

Sägas bör också att 2004 var Kurdistan ett undantag från alla auktoritära och diktatoriska regimer i Mellanöstern.

Nu kommer förhoppningsvis den "Arabiska Våren" att brett demokratisera Mellanöstern.

Det händer i helgen

Helgen bjuder på intensivt resande.

Idag fredag är det möten och studiebesök i Skövde och Skaraborg, där det rustas inför det snart förestående omvalet.

På lördag blir det vårkampanj i Malmö samt en eurodebatt ordnad av Liberala Studenter i Skåne.

Och söndagen avrundas med härligt Europadagsfirande i Göteborg - kl 13-15 på Restaurang Ett. Titta gärna förbi och fira Europatanken med oss! Dessutom hinns det med besök i Göteborgarnas valstuga för att se hur omvalskampanjandet går.

torsdag 5 maj 2011

Europas ansvar och ny ECB-chef

Skapas nya barriärer i Europa?
Igår presenterade Cecilia Malmström ett "Meddelande om Migration", som jag efter att jag läst de första rubrikerna kände mig något tveksam inför. Håller den fria rörligheten i Europa på att gå i graven? Sedan lyssnade jag på Cecilias presskonferens och läste hennes papper senare på kvällen och blev lugnad. Cecilia lyckas balansera mellan dem som kräver hinder och gränskontroller i tid och otid för att hålla bort människor från Europa och dem som vet att det öppna och fria Europa i grunden är stor fördel och en human rättighet för dem som söker sig till vår kontinent.

Därtill behöver Europa inom en snar framtid ett tillskott av arbetskraft till vår åldrande världsdel.

Redan idag kan länder temporärt införa gränskontroller inom Schengen-systemets ram. Nu vill Kommissionen att den typen av beslut tas på EU-nivå om situationen är av så allvarlig karaktär. Detta tycker jag är bra åtgärd.

För att kunna hålla öppna gränser måste självfallet krav kunna ställas. Vi vet att den organiserade brottsligheten och skrupellösa människohandlare alltid kommer att utnyttja öppenhet och frihet för den egna vinningens skull. Vi får därför inte vara naiva, det gynnar bara de främlingsfientliga krafterna som alltid kommer att främja isolationism och nationalism.

Dock vill jag säga att Berlusconi och Sarkozy reagerade på ett måhända förutsägbart men enligt min mening både ologiskt och oeuropeiskt sätt. Av 650.000 människor på flykt i Nordafrika har närmare 25.000 sökt sig till Europa. I Sverige tog vi emot 80.000 från det forna Jugoslavien under Balkankriget på 90-talet.

Ny ECB-chef
Är det möjligt att Tyskland kan överlåta ansvaret för Den Europeiska Centralbanken -hjärtat i euro-samarbetet - till en italienare?

Ja, det verkar faktiskt så. Mario Draghi - idag centralbankschef i Rom - verkar vara huvudkandidaten för att efterträda nuvarande ECB-chefen, Jean-Claude Trichet.
Det jag har hört och sett av Draghi är imponerade. Jag hade föredragit den förre Bundesbankschefen, Axel Weber, men han gjorde sig obekväm i Paris genom ett antal öppenhjärtiga och kontroversiella uttalanden om ECB:s sätt att sköta krisen.
Som en kompromisskandidat har min kollega från Svenska Folkpartiet, Carl Haglund, och jag funderat om inte chefen för Finlands Bank, Erkki Liikanen, skulle kunna vara lämplig.

En kommentar som jag har hört är att det i så fall skulle bli väl mycket Finland i euro-toppen, där ju kommissionären Olli Rehn också återfinns. Möjligen har också valet i Finland och diskussionen om Finlands stöd till Portugal kunnat påverka.

Hursomhelst, Mario Draghi är ett mycket gott namn för det extremt svåra uppdraget att leda ECB.