söndag 31 maj 2009

Gårdagens kampanjande

Igår, lördag var jag åter på ett torgmöte vid Åhlens City i Stockholm tillsammans med Jan Björklund och Birgitta Ohlsson.

På mötet tog vi upp partiets olika hjärtefrågor som till exempel, euron, ett europeiskt FBI men, även telekompaketet och integritetsfrågor.

Efter mötet blev jag intervjuad av den franska nyhetskanalen France24 om telekompaketet och min syn på valet.

För övrigt blev jag även igår, rekommenderad av ledaren på Uppsala Nya Tidning som du kan läsa här!

Dagens ledarkrönika i DN.

Gläds idag över budskapen i DN:s ledarkrönika - Sverige behöver EU och euron mer än EU behöver Sverige och kronan.

Ledarkrönikan finner du här.

lördag 30 maj 2009

Valröreslen äntligen igång på allvar!

Igår, fredag, var en sannerligen hektiskt men väldigt intressant dag! Dagen började som sagt med en gemensam presskonferens som hölls på riksdagen tillsammans med Eva-Britt Svensson (V) och som jag skrev om igår.

Direkt därifrån delade jag en taxi tillsammans med Eva-Britt till ABF-huset i Stockholm där vi både skulle delta i en debatt om EU:s säkerhetspolitik. I debatten deltog nästa alla toppkandidaterna och det blev genast en debatt präglad av vilka som var för Lissabonfördraget och vilka som var emot. Jag reagerade kraftigt och argumenterade för att jag absolut är emot en "EU-armé" men att jag anser det vara vitalt att EU talar med en röst! Sen blev det diskussion ifall EU ska agera först efter ett mandat från FN eller om EU ska agera enligt de principer som finns i FN-stadgan. Tillsammans med de andra borgerliga representanterna ansåg jag att aktion efter principerna är att föredra då detta möjliggör en snabbare agerande och jag nämnde bl a folkmorden i Rwanda som exempel.

Direkt efter debatten bar det av till Åhléns för ett torgmöte tillsammans med Jan Björklund och Cecilia Malmström med Carl B Hamilton som moderator. I torgmötet framförde vi frän kritik mot Marita Ulvskogs uttalande om att den fria rörligheten är att jämföra med människohandel! Människohandel är de unga tjejer från mestadels öststaterna som kommer bl a till Norden men, även andra delar av Europa och blir en del av traffickingen. Att jämföra den fria rörligheten där människor rör sig i unionen och arbetar med hederliga arbeten med människohandel är löjeväckande.

Efter torgmötet bar det av till Stockholms Universitet där jag deltog i en debatt mot Ardalan Shekarabi (S) och Christian Ensgtröm (PP). Debatten behandlade givetvis integritetsfrågor, arbetsrätten och handel. Vi höll med varandra i det mesta förutom just vår syn på upphovsrätten där PP vill legalisera all fildelning som inte är kommersiell samt i arbetsrätten där S vill riva upp utstationeringsdirektivet. Ett roligt inslag i denna debatt var att Christian berättade att om man inte ska rösta på hans parti så rekommenderade han mig.

Fredagskvällen avslutades med torgmöte i Uppsala där jag talade om EU:s klimatpolitik. Här är min åsikt att EU bör tala med en starkare röst och att med Lissabonsfördraget så kan vi verkligen på allvar ta oss an de utmaningar som klimatet ställs inför!

Innan jag avslutar måste jag tala om det var väldigt roligt att se så många gymnasielever i publiken i debatten om säkerhetspolitik. Ett antal elever kom fram och tackade för debatten och ville ta bilder tillsammans med mig. En annan rolig händelse igår skedde under taxiresan till ABF-huset. Chauffören talade om att han skulle gå och rösta och att han vill ha euron! Då genast gav jag honom en broschyr! Efter en timma ringde han upp mig och berättade att han just hade röstat på mig!

Nu är valrörelsen verkligen igång!

/Olle


fredag 29 maj 2009

Presskonferens om Dawit Isaak

Imorse höll jag tillsammans med Eva-Britt Svensson (V) en presskonferens på riksdagen om Dawit Isaaks fall. Medverkande på presskonferensen var bl a Isaaks bror, Esayas. Det var väldigt trevligt att se så många journalister på plats med tanke på att det endast är en vecka kvar till valet.

Tanken med presskonferensen var att jag tillsammans med Eva-Britt skulle redogöra för de åtgärder och framgångar som vi har haft med att ta upp Isaaks fall i parlamentet. Bl a lyckades vi tillsammans få Isaaks namn tydligt nämnd i en resolution som parlamentet godkände om situationen i Afrikas Horn. En annan åtgärd är att vi även fick parlamentets talman, Hans-Gert Pöttering att skriva ett brev till regimen i Eritrea där han tog upp Dawit Isaaks fall och krävde att en EU-diplomat skulle få träffa honom då, nyheter för någon månad sedan talade om att han hade blivit sjuk.

Under presskonferensen förklarade vi att ifall vi blir omvalda nu om en snart vecka så ska jag och Eva-Britt åka ner till Eritrea med en EU-delegation ock kräva att få ett besök med en hög stående representant för regimen.

Jag redogjorde även för det samtal och korrespondens jag haft med bistånds kommissionären Michel om Isaak. Han hävdar konstant att det inte är rättvist att straffa befolkningen för att de har en skurk regim. Detta är ofattbart för mig då man i "biståndsavtalen" har texter om att mottagarlandet ska respektera mänskliga rättigheter men, detta sker inte i Eritreas fall och EU vidtar inga åtgärder.

Jag hoppas att Sveriges regering under nästa halvår kommer att ta upp detta när landet är ordförande för unionen.

Mina tankar för stunden

Olle

torsdag 28 maj 2009

Naturskyddsföreningens granskning är dålig konsumentinformation!

I ett pressmeddelande från Naturskyddsföreningen (2008-05-28 Miljösplittring i Alliansen inför EU-valet) står det att jag inte ställer upp på stora klimatinsatser till utvecklingsländer. Det stämmer helt enkelt inte, det är en felaktig tolkning av ett svar jag givit på en enkät från Naturskyddsföreningen. Rapporten Naturskyddsföreningen pressenterar tar enbart hänsyn till vilken ruta man kryssat i enkäten och inte de förklaringarna man angivit efter. På vissa av frågorna har premisserna och bakgrundsinformationen om frågan varit så vinklade att jag inte velat ta ställning om jag ”instämmer” eller ”inte instämmer” eftersom jag delvis instämmer, detta har sedan framgått av min kommentar efteråt. Naturskyddsföreningen har tyvärr valt att tolka detta som att jag inte håller med. Ni kan läsa mina kommentarer här.

Till att börja med stöder jag självklart generöst klimatbistånd till utvecklingsländer och detta bistånd ska vara pengar utöver det vanliga biståndet, det anger jag även i svaret. Däremot stödjer jag stödjer användandet av så kallade flexibla mekanismer som betyder att EU-länder kan tillgodoräkna sig klimatinvesteringar i tredjeland, helt enkelt eftersom det ger mest klimatminskning per krona. Konsekvensen av detta blir att jag vill göra mer för klimatet i utvecklingsländer men ställer inte upp på det sätt som Naturskyddsföreningen formulerat frågan.

Hade Naturskyddsföreningen läst svaret ordentligt hade de också kunnat se att jag självklart är emot illegal avverkning av timmer. Jag stödde också EU-kommissionens ursprungliga förslag men problemet är att när Europaparlamentet fattade beslut i frågan blev den lagtexten så byråkratiskt invecklad att det inte skulle gå att praktiskt implementera dessa regler och kostnaderna skulle medföra att små aktörer på markanden slogs ut. Regeringen var även mycket kritisk till förslaget och jag la till slut ner min röst. Det gjorde även Lena Ek (C) och Moderaterna röste emot.

Vad gäller GMO och märkning av produkter som innehåller genmodifieringar är tanken god med produktmärkning men problemet idag är att det inte finns något sett att se om en vara är genmodifierad eller inte. Jag kan därför inte till fullo ställa mig bakom att man ska införa märkning av GMO-produkter eftersom det i praktiken inte är genomförbart och risken är då att man istället ger felaktig information till konsumenten.

Det är synd att Naturskyddsföreningen inte uppmuntrar till några nyanser i klimatdebatten. Antingen är man med Naturskyddsföreningen eller mot dem, det finns inga mellanlägen. Att deltagarna i enkäten i slutet inte tillfrågas hur man har tänkt att leva upp till alla löften om ambitiösare målsättningar för klimatet är för mig att föra väljarna bakom lyset. Hur ska man sänka utsläppen i EU med 40 % och 40 % i u-länderna till 2020 samtidigt som man avvecklar kärnkraften? Kan någon ge mig ett trovärdigt svar på detta? Klimatdebatten kräver en seriösare hantering!

Olle

onsdag 27 maj 2009

Lena Ek hugger i sten

Min goda vän Lena Ek i Centerpartiet är vanligtvis klok men när hon i en web-chat med Expressen den 26 maj avfärdar förslaget på att skapa ett europeiskt FBI hugger hon rejält i sten.. Förslaget på ett europeiskt överstatligt samarbete på polisområdet är en av mina hjärtefrågor och drivs aktivt av Folkpartiet.

Vi kallar det europeiskt ”FBI” då vi tycker det ger en bra bild av vad vi eftersträvar. Lena blandar ihop CIA och FBI på ett olyckligt sett då hon avfärdar förslaget. CIA är USA:s underrättelsetjänst och sysslar med att samla information om utländska regeringar, företag och organisationer och hur dessa eventuellt kan hota USA:s säkerhet. Här ingår även spionverksamhet. Det var CIA som mellan 2001 och 2005 flög misstänkta terrorister kors och tvärs i Europa ibland med slutdestination Guantanamo och ibland med slutdestination i mellanöstern där tortyr har rapporterats, den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson fick hårdkritik, bland annat från Europaparlamentets CIA-utskott där jag själv satt, för deras inblandning i dessa flygningar.

FBI däremot är USA:s federala polis och ansvarar för brott som sker i USA som delstatspolisen inte anses klara av, bland annat organiserad brottslighet och försvar av de medborgerliga rättigheterna. Att använda CIA som ett argument att inte införa ett FBI är alltså helt fel. Det finns enligt europol ungefär tusen kriminella ligor i EU som opererar över gränserna. De handlar om framför allt om människo-, organ- och narkotikahandel. Samtliga svenska partier framhåller vikten av att bekämpa trafficking och organiserad brottslighet.

Men vill man på allvar göra något åt denna typ av grov brottslighet krävs en överstatlig polismyndighet, fler borde inse detta, också Lena Ek.

Olle

Upprop

Har idag startat ett upprop för min kampanj som du finner här.

In och underteckna!

Eurorapporten

Den rapport som Folkpartiet redovisade i måndags gällande det ökade stödet bland det svenska folket om euron kan ni hitta här.

I ett videoklipp på youtube, talar jag om de politiska fördelarna med ett medlemsskap i eurosamarbetet nämligen - inflytande. Videoklippet hittar ni här.

Gasledningen och EU:s betydelse för kommunerna samt en undersökning från RFSL

Först börjar jag med att berätta att jag idag har skrivit en artikel om den planerade gasledningen över Östersjön tillsammans med Carl B Hamilton och Allan Widman med anledning av att Gotlands kommun i veckan ska ta ställning till gasledningen. Artikeln behandlar effekterna på miljö och svensk säkerhet som kan bli svårhanterliga. Vi redogör även för Folkpartiets ambitioner om en europeisk elmarknad. Läs mera här!

Vidare har jag även i sällskap med Lennart Gabrielsson skrivit om EU:s betydelse för de svenska kommunerna. Artikeln är skriven i Dagens samhälle och där argumenterar vi för att fler kommuner bör följa Höganäs exempel och våga bli en eurokommun. Artikeln hittar du här!

Till sist har RFSL idag publicerat sin kartläggning av de svenska parlamentarikerna.
Kartläggningen finner du här!

Euroseminariet i måndags

I måndags höll jag tillsammans med Carl B Hamilton ett seminarium angående kostnaderna som ett utanförskap innebär både på det ekonomiska planet men även det politiska (se nedan.)

I måndagens Uutiset (SVT:s finskspråkiga nyhetssändning) sändes det ett inslag om svenska folkets ökade stöd för euron som Folkpartiets rapport tydligt visade och seminariet.

Ta gärna en titt på inslaget här!

tisdag 26 maj 2009

Kampanjdag i ett vårvamt Skåne med Marit Paulsen

Vädergudarna var på gott humör idag då kampanjandschemat visade ”Med Marit i Skåne”. Dagen började på vackra Alnarps lantbruksuniversitet utanför Malmö (där för övrigt Prins Carl Philip studerar). Marit pratade om GMO och vikten av att utveckla ett hålbart jordbruk i Sverige utan jordbrukssubventioner och jag pratade om mina erfarenheter från EU och AVS-ländernas (Afrika, Västindien, Stilla Havet) gemensamma församling där jag länge varit aktiv. På våra möten där talar vi alltid om vikten att reformera EU:s jordbrukspolitik så att dessa, ofta mycket fattiga länder, får en sportslig chans att kunna konkurrera med sitt jordbruk på världsmarknaden. Eleverna var oroliga att detta skulle innebära slutet för alla den biologiska mångfalden och de öppna landskapen i Sverige och jag och Marit svarade att det framför allt är produktionsstödet (det som på EU-språk kallas gårdsstöd) vi vill avskaffa vilket är den stora majoriteten av jodbruksstödet medan vi fortfarande vill ha kvar stöd för biologiskt mångfald och för att bevara de öppna landskapen.
D
agen fortsatte med kampanjande i Malmö och en pressträff med Ulf Nilsson i Lund om en rapport folkparitet tagit fram för att öka svenska studenters deltagande i utbyten utomlands.

Skönt att för engångsskull ha lite tur med vädret!


måndag 25 maj 2009

Eurons fördelar och vänsterns bristande internationella ansvar

Idag har dagen bestått av ett euroseminarium på Folkpartiets Riksdagskansli samt en debatt på ABF-huset i Stockholm. Basen för euroseminariet var en rapport folkpartiet författat som bygger på en opinionsundersökning vi beställt från ett oberoende opinionsinstitut om svenskarnas inställning till euron. Till vår stora glädje visade undersökningen det vi i Folkpartiet hoppats på; svensken är nu europositiv! Det är idag fler medborgare som vill ha euron än som inte vill ha den, fantastiskt! En majoritet kan även tänka sig en folkomröstning inom 2 år, det är ljuv musik för mina folkpartistiska öron att svenskarnas för den nya valutan nu är borta och har ersatts av en oro att stå utanför europasamarbetet.

Debatten på ABF-huset hade den spännande titeln ”Måste EU försämra den svenska arbetsrätten” och anordnades av Kommunal sektion 30. Många representanter från arbetarrörelsen i både panel och publik. Som väntat var vi oense om det mesta, men det var även oenighet på vänsterkanten, framför allt om Lissabonfördraget. Men som vanligt anser jag att det är debatterna där deltagarna är mest oense som är de mest stimulerande. Åter igen visades att vänstern helt glömt sitt internationella ansvar och att socialdemokraterna vill gå via Bryssel för att rädda den svenska modellen istället för att som Stråth i sin utredning föreslår, göra ett par justeringar av den svenska arbetsrätten. Risken, som borde vara uppenbar för socialdemokraterna, är ju att en förändring av det så kallade utstationeringsdirektivet (den EU-lag som reglerar rättigheterna för arbetstagare som temporärt jobbar i ett annat medlemsland) inte alls kommer att gå den vägen som vi som värnar om den svenska modellen vill och vi riskerar att hamna i en situation med tvingande minimilöner satta i Bryssel.

I pausen hann jag även med en kort och uppfriskande debatt med Sören Wibe (JL) om euron för svt:s EU-webb. Wibe vägrar att se något som helst positivt i euron, han har fel och kommer att ha fel, det visar inte minst rapporten vi pressenterade tidigare idag.

I morgon kampanjar jag i Malmö med Marit för att sedan hålla ett anförande för Liberal press i Stockholm.

Olle
Stöd från (o)väntat håll

Erik Josefsson skriver väldigt positivt om mig på sin blogg.

För er som inte känner Erik så är han ursprungligen från Malmö, där han arbetat som musiker. Jag lärde känna Erik Josefsson under förra mandatperioden när han var engagerad mot det sk mjuk-varupatentet. Nu kandiderar han till EP och står på 16:de plats på vänsterns lista.

Erik har varit mycket engagerad i telekompaktet där han arbetat mycket hårt för att garantera användarnas rättigheter, och jag har i arbetet med dessa frågor ofta varit i kontakt med honom. Vi har haft regelbundna kontakter och har varit överens om att integriteten på nätet måste stärkas.
Låt mig kvittera Eriks vänlighet med att om man nu vill rösta på vänstern, är Erik Josefsson ett bra kryssalternativ.

Olle

söndag 24 maj 2009

Västmanland och Kungens kurva

Helgen har spenderats i Västmanland och i Kungens kurva i Huddinge utanför Stockholm. I Västmanland hade vi först fika och torgmöte i Västerås för att sedan åka ut för att besöka familjedagen ”Djur kul” i Ramnäs. En trevlig dag med mycket personliga kontakter med väljarna. Vädret var inte riktigt på vår sida men lyckades i alla fall skrämma iväg nynazisterna från Folkfronten som hade bestämt sig för att demonstrera i Västerås i lördags. Så något gjorde det ju ändå! Stort tack till Magnus Simonsson och Agneta Berliner med familj som var med mig denna dag.

Idag var jag i Kungens kurva, här körde Gustav V av vägen i sin Cadillac 1946 och efter den händelsen fick platsen sitt namn som nu är Skandinaviens största handelsplats. Med mig fanns en imponerande skara medlemmar från Fp Huddinge och tillsammans bjöd vi på godis, talade med väljare och delade ut ballonger till barnen i det härliga vårvädret!

Imorgon anordnar jag ett seminarium om euron tillsammans med Carl B. Hamilton. Medverkar gör också Astrid Thors (Finlands EU-minister) och Pontus Braunerhjelm (Huvudsekreterare för regeringens globaliseringsråd). Sedan är det intervju med Sveriges Radio och på kvällen debatt på ABF-huset i Stockholm om Laval. Pju!!

OlleReplik till Aftonbladets ledare 24/5

I en ledare i Aftonbladet (23 maj) hävdas att folkpartiet lyser med sin frånvaro i kampen för miljön i EU-parlamentet. Som grund för detta påstående använder sig AB av Naturskyddsföreningens genomgång av EU-parlamentarikernas arbete. Även om valrörelsen går in i slutskedet då sanningshalten i argumentationen brukar bli lidande, kan man kräva mer av en seriös ledarsida.

Naturskyddsföreningens granskning ger mig samma betyg som socialdemokraterna (förutom Åsa Westlund) och som Eva-Britt Svensson(v). Att bunta ihop folkpartiet och mig med moderaterna är alltså en direkt lögn. Läs granskningen!

Som ensam folkpartist i EP och verksam i det ekonomiska utskottet undrar jag varför de svenska socialdemokraterna inte gjort någonting när det gäller centrala frågor som berör de finansiella marknaderna inom EU, ett politikområde som kanske mer än miljö- och klimatområdet dominerat det senaste året.


Olle Schmidt(FP)
Europaparlamentariker

fredag 22 maj 2009

Kanondag med Nyamko i Stockholm

Idag besökte jag en leksaksbutik med konsumentminister Nyamko Sabuni . Vi talade om det nya Leksaksdirektivet och fick en rundvandring i butiken. Sen bar det av på turné till valstugorna i Stockholm. Tack alla som slöt upp!


torsdag 21 maj 2009

Förtidsröstning i Östergötland

Igår huserade jag i Östergötland, närmare bestämt i tvillingstäderna Norrköping och Linköping. Där hade jag bland annat hjälp av ciceronerna Mathias Sundin och Karin Granbom.

Dagen började med avmarsch från Fp-kanslit i Norrköping för en rask promenad genom stan. Dagen till ära hade Matias anlitat en blåstrio som stod för underhållningen. Mycket trevligt. När vi kom fram till röstlokalen var S med Göran Färm redan där men de blev rätt paffa när vi kom ett helt gäng folkpartister uppbackade av både brassband och vår egen vakthund (Bronx är ”vanligtvis snäll”). Mycket effektfullt. Resan gick sedan till Linköping där framgångsreceptet upprepades. Dagen avslutades med en debatt på Linköpingsuniversitet med bland annat Göran Färm (S) och Ella Bohlin (KD) och Värmländskan Marie Wickberg (C). Tackar Mathias för ett välordnat besök och all hjälp med skjuts!

Den som trodde att jag skulle vara ledig på Kristi Himmelfärd trodde fel, Idag är det kampanj i Halmstad som gäller på dagen och dörrknackning i Malmö på kvällen.

Olle


Mathias, Jag och Karin på Norrköpingsgator
BronxGöran granskar mitt valprogram


tisdag 19 maj 2009

Schmidt vs. V

Idag har det slumpat sig(?) så att jag hamnat i debatt med Vänstern hela dagen; i Vetlanda, Jönköping och avslutningsvis debatt med Lars Ohly i Göteborg. Dessutom har jag hunnit med en euro-vision med Anna Mårtensson och Fp Jönköping och ett anförande på om Europasamarbetet på Rotaryklubben i Jönköping.

Debatten i Göteborg tog plats på sportbaren O’Learys och var nära nog fullsatt av både Fp och V-sympatisörer. Lars är ju en erfaren debattör men jag lyckades ändå visa på de motsägelsefulla i V:s EU-politik i frågor som ligger mig och Folkpartiet varmt om hjärtat som EU:s katastrofala jordbruksstöd, euron, sjukvårdsfrågor och gränsöverskridande brottslighet.

V har precis som Fp ett starkt inslag av internationalism i sin ideologi men när det kommer till praktiskt samarbete över nationsgränserna säger de bara nej, nej, nej till alla förslag som har en chans att faktiskt genomföras. Ett mycket märkligt sätt att se på gemenskap, solidaritet och internationellt samarbete.

Ollemåndag 18 maj 2009

En fullspäckad kampanjdag

Idag har varit en mycket hektiskt men rolig dag. Dagen började med flygbladsutdelning vid centralstationen i Göteborg till sammans med LUF-väst och Fp Göteborg. Folk var stundtals stressade men många stannade också upp för att prata i någon minut. Sen blev det Lerums gymnasium och en stundtals ganska hård debatt om kärnkraft som jag ju är en förespråkare för då den är koldioxidneutral (eller fossilfri till skillnad från ryskt gas eller kol). Jag tror vissa elever blev lite provocerade av någon som inte genast började prata om avveckling så bort kärnkraften nämndes. Färden gick sedan till Hjälmared folkhögskola och en rapp debatt med Lars Johansson (s). Det var skönt att kunna visa för eleverna att det finns ideologiska skillnader i europafrågorna, det visade bland annat debatten om Vårdval Europa. Efter detta var dags för företags besök i Öttum där jag och den lokala fp-föreningen träffade en småföretagare som bland annat tillverkade jordbruksmaskiner. Vi diskuterade situationen för småföretagare och jag fick igen vatten på min kvarn om euron, faktum vad att detta företag redan i princip gått över till euron. Vi diskuterade även LAS och bristen på utbildade lantbrukare. Dagen avslutades med ett anförande i för fp-föreningen och andra inbjudna. Diskussionen rörde EU och valrörelsen i stort och Vårdval Europa och problemen som kan uppstå med vårdrelaterade sjukdomar i samband med gränsöverskridande vård.

Sammanlagt en hektiskt men ack så trevligt kampanjdag.

Olle


Avspark i Skåne

I lördags hade jag avspark för min personvalskampanj i Malmö. Det bjöds på smörgås och tilltugg, hölls tal och tittades på videohälsningar. Det hela var mycket trevligt även om jag ibland nästan kände mig som Kim Il Jong...

Närmare 120 personer deltog under dagen och många av mina vänner höll tal och sa mycket vänliga saker. Bland annat talade Carl B. Hamilton, Alan Widman, Tobias Krantz, Christer Nylander, Tina Acketoft, Bodil Ericsson, Björn Molin och Ewa Berts. Dagen avslutades med kampanjande på Gustav Adolfs torg, tyvärr ett för dagen regnigt sådant.

Ni ska veta att jag känner djup tacksamhet till alla ni som hjälpte till att arrangera detta och alla ni som dök upp. Tusen tack!

Lite bilder
söndag 17 maj 2009

Affischeringspremiär i Göteborg

Idag var det affischeringspremiär i Göteborg. Tillsammans med Fp Göteborg och Cecilia Malmström samt ett gäng pigga LUF:are intog vi stan med affischer, träpålar och buntband.lördag 16 maj 2009

Mina odds

Ladbrokes ger dig 2.75 gånger pengar om jag kommer tillbaka in i Europaparlamentet. Svårt att dra någon slutsats om detta.

Något som är positivt är dock de låga oddsen på att Lissabonfördraget ratificeras (1,16) och att Tomas Bodström som nästa svenska kommissionär skulle ge hela 17 gånger pengarna och är följaktligen inte särskilt troligt.

Läs hela pressmeddelandet här

Olle

Jan Andersson öppnar upp för överenskommelse om LAS för ungdomsarbetslöshetens skull

På en debatt i fredags som skulle handla om diskriminering av handikappade mellan Jan Andersson (S) och mig tog diskussionen en överraskande vändning och kom att handla om ungdomsarbetslöshet och äldreomsorg.

Både Jan Andersson och jag konstaterade att ungdomsarbetslösheten är ett mycket stort problem, inte minst i Skåne. Ungdomsarbetslösheten börjar närma sig 25% och Sverige intar för närvarande andra platsen bland EU:s gamla medlemsstater slagna enbart av Spanien som har högst.
För att komma till bukt med problemet förslog jag att lätta på de strikta LAS-reglerna som hindrar småföretag från att anställa och friställa personal enligt eget tycke och gör där med en nyanställning
till ett mycket stort åtagande. LAS (Lagen om anställningsskydd) har varit socialdemokraternas heliga ko och moderaterna har efter regeringsskiftet haft en viss beröringsskräck.

Som jag uppfattade det öppnar nu dock Jan Andersson för en översyn av LAS-reglerna om detta kombineras med större satsningar på aktiv arbetsmarknadspolitik och en höjning av A-kassan enligt den danska flexicurity-modellen.

Det är glädjande att en så tongivande socialdemokrat som Jan Andersson är villig att agera i denna för den svenska ungdomen så centrala fråga. Det är bra om vi inte blir alltför ideologiska och vågar analysera nya lösningar. Därför välkomnar jag Jans öppna attityd.


Olle

fredag 15 maj 2009

Äntligen grips pedofilerna

Det har tagit på tok för lång tid att få igång ett vettigt samarbete mellan svensk och thailändsk polis i frågor om i frågor sexturism. Att nu två misstänkta svenskar sexförbrytare gripits och förhörs av både svensk och thailändsk polis på plats är en framgång. Trotts det välkända och väldokumenterade problemen med sexhandel i Thailand har det varit mycket svårt att få förbrytare gripna och dömda, fram till nu.

Närmare samarbete mellan polismyndigheter i olika länder är ett av dom kraven som jag drivit i kampanjen SayNo (www.sayno.eu) som jag tillsammans med några liberala kollegor i Europaparlamentet tagit initiativ till. Men detta räcker inte. Vi kräver även att man ska kunna införa reserestriktioner för kända sexualförbrytare och att reseindutrin tar sitt ansvar.

Jag hoppas att detta bara är början och vi kan få se ett slut på den vidriga exploatering som fått hålla på så länge att folk nästan börjat rycka på axlarna och ta den för given. Mer arbete måste göras men förhoppningsvis kan detta få en avskräckande effekt på potentiella förbrytare och jag hoppas innerligt att vi i framtiden kan komma till bukt med den vidriga sexturismen som härjat mer eller mindre fritt allt för länge.

Olle

Följ Höganäs och inför euron i hela Skåne!

Nu är det dags att ta nästa steg i EU-samarbetet i Skåne, inför euron som parallell valuta! Läs min debattartikel i Sydsvenskan.

http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article431886/quotInfor-euron-som-valuta-i-Skanequot.html

torsdag 14 maj 2009

Europaforum i Hässleholm

Skåneturnén fortsatte idag med besök på Europaforum i Hässleholm. På agendan stod först konkurrenskraften, jobben och tillväxten i EU i skuggan av finanskrisen. Diskussionerna var bra, jag och Gunnar Hökmark var överens med Carl Schlyter om att arbetsmarknadspolitiken hör hemma på nationell nivå medan Hilivi Larsson från Socialdemokraterna upprepar mantrat att hon vill behålla den svenska modellen med kollektivavtal. Samtidigt arbetar hennes Socialdemokratiska partivänner i Europaparlamentet hårt för att öppna upp det så kallade utstationeringsdirektivet och därmed riska att den svenska modellen måste kastas på sopptippen. Stråthutredningen visar med all sin tydlighet att Lavaldomen INTE innebär att svensk arbetsmarkandslagstiftning strider mot EG-rätten.

På eftermiddagen var det småföretagande för hela slanten och det glade mig att Anna Maria Corazza Bildt även hon är en varm euroförespråkare. Hilivi Larson tror också på euron, men på sikt. Man önskar ju bara att de kunde övertyga sina partikolleger lite bättre. Mitt förslag att få hela Skåne att följa Höganäs exempel och införa euron som parallellvaluta möttas med stora applåder, trevligt!

Nu bär det av till Stockholm en för en frukost om bistånd och sedan debatt i Helsingborg med Jan Andersson. På lördag har jag min peronvalskickoff i Malmö, ni är alla såklart varmt välkomna till Studieförbundet vuxenskolans lokaler på Grynbodgatan 20.

Olle
onsdag 13 maj 2009

Bland vingårdar och gymnasister.

Kampanjandet fortsatte idag med ett möte med eleverna på Österängsgymnasiet i Kristianstad. De har tidigare varit och besökt mig i Strasburg och är en synnerligen EU-intresserad klass som inte är rädda för att ställa kritiska frågor. Med på mötet var även min kollega Christofer Fjellner från Moderaterna. Vi diskuterade bland annat en gränsöverskridande brottslighet och Christofer tyckte att ett europeiskt FBI är en dålig idé trots att det finns över tusen mer eller mindre organiserade ligor som opererar över gränserna i Europa med allt från trafficking till organsmuggling. Normalt sett brukar M vara för ett starkt EU i gränsöverskridande frågor men här tycktes M vara mer inne på att bekämpa polisen än brottsligheten.

Färden fortsatte sedan mot en vingård där man kämpar för att få tillstånd att sälja sitt egenproducerade vin. Jag och Barbro Kärrstrand från Fp-Kristiandstad var imponerade av den entreprenörsanda och framåtvilja som finns på den skånska landsbygden. Frågan som måste utredas är vilka möjligheter det finnas att tillåta denna typ av försäljning utan att det hotar systembolagets monopool. I Finland tillåts gårdsförsäljning utan att det för den delen hotar ALKOs monopool på alkoholförsäljning så visst går det!

Regeringen har inte tagit ställning i frågan i väntan på remissvaren på en utredning om Sveriges framtida politik på alkoholområdet.

Nu går färden vidare mot Stockholm och ett anförande om liberala utrikes politik för frisinnade seniorer och senare möte med Folkpartiet Gamla Stan/Södermalm.

Olle

tisdag 12 maj 2009

Den franska nationalförsamlingens ja till den s k Hadopilagen

Ifall ni har missat det så har den franska nationalförsamlingen röstat igenom den kontroversiella s k Hadopi lagen i eftermiddag. En tröst är att lagen gick igenom med en liten majoritet. Enligt den franska medborgarrättsliga aktivistgruppen La Quadrature du Net klubbades lagen igenom med 296 ja-röster och 233 nej-röster.

Det är beklagligt att lagen antas speciellt efter händelserna kring telekompaketet i Europaparlamentet i förra veckan. Jag anser att lagen öppnar för rättsosäkerhet då beslut om avstängning meddelas av en myndighet. För mig är det helt nödvändigt och vitalt att i en rättstat låta liknande beslut fattas av domstolar. Min förhoppning är att vi kan efter förra veckan åtminstone lyckas med ambitionen om att hindra liknande lagstiftning från att bli verklighet i fler länder inom unionen.

Mina tankar för stunden.

måndag 11 maj 2009

Vänder det snart i Västsverige?

Så drog äntligen drog äntligen den “riktiga” kampanjen igång idag. Första besöket var Bäckängsgymnasiet i Borås. Mycket folk och bra frågor från eleverna, särskilt om telekompaketet och Internet. Sedan bar det av till studiebesök på Landvetters flygplats och ett företag som sysslar med energi effektivisering i Mölnlycke, där var även den lokala företagarföreningen representerad. Vi diskuterade bland annat EU:s strategi för energi effektivisering av hus samt vilka utmaningar som möter småföretagarna idag, särskilt med tanke på den ekonomiska krisen. Vad som framkom av dessa möten var framför allt indikatorer på bättre tider för företagen i Västsverige. Denna region har ju drabbats mycket hårt av krisen men nu visar ökade godstransporter på Landvetter, större efterfrågan på energieffektiva hus samt PR-tjänster bland småföretag att en vänding kanske kan vara i sikte. Gott!!

Dessutom framkom det vi i Folkpartiet redan visste; småföretagarna vill ha euron!

Dagen avslutades i vackra Ulricehamn där diskussionsämnena var euron, flyttcirkusen och Lissabon.

Sammanfattningsvis en mycket bra första kampanjdag!söndag 10 maj 2009

Val kick-off i Stockholm


Idag drog Folkpartiets valkampanj igång officiellt med en kick-off på Hasselbacken i Stockholm. Jan talde mycket bra om våra kärnfrågor som euron, jordbrukspolitiken och den gränsöverskridande brottsligheten. Efter följde en utfrågning med oss toppkandidater, Cecilia Wikström höll ett engagerat anförande om vikten av kultur och mänskliga rättigheter och Marit var vass som vanligt. Jag var nöjd med min insats och arrangemanget var trevligt med bra uppslutning.

Jag tycker våran upptakt satte fingret på något som jag vill att väljarna ska vara medvetna om då de går till valurnorna i juni, Folkpartiet är det ENDA partiet som helhjärtat stödjer det europiska samarbetet, vi hymlar inte med att vi gillar EU. Vi säger inte nja till Europa vi säger JA! med eftertryck. Våra allians kollegor i Centern och Moderaterna kan inte riktigt bestämma sig om vad de tycker om samarbetet. Medan Centern inte på sin stämma kan bestämma sig vad de ska tycka om euron och moderaterna fortsätter i sitt gamla mantra med mer Sverige i Europa säger Folkpartiet klart och tydligt JA till euron och JA till mer Europa i Sverige.

Kampanjen drar nu vidare först till Borås, Härryda, Ulricehamn och sedan hem till Skåne. Skönt att äntligen komma igång på riktigt!

Olle

Kampanjen i full sving

Kampanjande i Malmö och Stockholm
Torsdag
De senaste dagarna har valrörelsen kommit i gång. Det känns att ett val förestående. Intresset ökar och frågorna blir fler och tydligare. Ointresset verkar att släppa.
Sydnytt följde mig i torsdags på en debatt i Malmö folkhögskola. Omgiven av fyra skeptiker kände jag mig understundom något trängd. Nog har man rätt att bli trött på detta eviga gnällande. Men jag märkte att åhörarna faktiskt inte gillade denna så negativa attityd. Som jag sade till Sören Wibe efteråt; Nog kunde Du någon gång säga något postivt om EU?

Vid Punkten på Södergatan hade också nyfikenheten ökat.
Dagen avslutades på Högskolan med en trivsam debatt så när som på att Erik Josefsson, denne sympatiske lobbyist, numera kandidat för vänstern, blev så ilsken att han gick. Han kände sig illa behandlad av moderatorn. Eriks uttåg la en del sordin på stämningen.
Fredag
Partistyrelse i Stockholm och antagande av Valmanifest inledde dagen. Därefter radiointervju inför Maris utfrågning om några veckor. Reportern följde med till Tumba, där jag under alla år har känt ett extra stort stöd, och pratade med folkpartister och intresserade.

Därefter i ilfart till en radiodebatt med Göran Färm om parlamentets beslut att ändra arbetsordningen för att hindra Le Pen att öppna den första sessionen i juli efter valet.
I dejn liberala gruppen röstade vi emot, inte för att på något sätt instämmer i den förskräcklige Le Pens åsikter, utan att vi inte tycker man ska trixa med reglerna bara för att man avskyr hans åsikter. Säkert en oviktig fråga i valrörelsen, men kanske viktig ur principiell synvinkel. Jag tror att Le Pen nu kommer att få en martyrstämpel i Franrike och kan vinna extra stöd därför.

Att påminna om de ord som tillskrivs Voltaire kan ibland vara passande också i dagens debatt. Jag ogillar Dina åsikter, men är beredd att slåss för Din rätt att framföra dem.

Europadagen
Lördagen var fylld av aktiviteter. Debatt om Europas konkurrenskraft på Kulturhuset, födelsedagsfest för EU med FP:s EU-nätverk i Stockholm på Mynttorget, flygbladsutdelning och samtal på Knallemarknaden i Spånga, utspel om elbilar i Expressen och en avslutande middag med Marit och Sture, där Marit preparerade mig inför kommande miljö- och klimatduster. Vi hann med en hel del om ekologiskt odlad mat också.

Söndag Valupptakt i Stockholm
Nu stundar valupptakt på Hasselbacken.
Imorgon är det Borås, Härryda och Ulricehamn som väntar. Vi hörs och ses, hoppas jag.

torsdag 7 maj 2009

Så stoppade vi telekompaketet.

Idag har jag skrivit en artikel om det uppmärksammade avvisningen av telekompaketet som ägde rum igår vid den sessionsveckan i Strasbourg på newsmill. Läs artikeln och kommentera gärna här.

onsdag 6 maj 2009

Trautmann och 138:an

Ni har säkert redan sett, läst och hört om det men, jag säger det ändå - ändringsförslag 138 gick igenom med en kvalificerad majoritet.

Idag fick vi äntligen ta ställning till telekompaketet för andra gången och det började med Harbours betänkande. Här gick kompromissen igenom utan Christoffers och Eva-Britts 166:a, vad jag kunde se var det runt 150 personer som stödde förslaget vilket var långt ifrån tillräckligt. Detta kändes ganska väntat och jag trodde att då att Trautman-rapporten och 138:an skulle gå samma öde tillmötes... Men, när vi kom fram till 138:an höjdes röster för en ändrad röst ordning. Anledningen var att vi normalt röstar de mest långtgående ändringsförlagen först vilket i detta fall 138:an i original och inte kompromissen. Efter en del diskussion blev så fallet och 138:an röstades mot förmodan igenom med ganska knapp majoritet. Detta innebär, till mångas förtret, att telekom-kompromisserna faller och rådet och parlamentet måste nu sätta sig ner och på nytt börja förhandla i en såkallad förlikning.

Det är mycket glädjande att Europaparlamentet inte viker sig för rådet utan står fast vid sin åsikt och ännu gång står upp för att man inte ska kunna bli frånkopplad från Internet utan FÖREGÅENDE domstolsbeslut.

Jag tycker detta även kan ses som en vinst för Europas engagerade medborgare och demokratin i Europa och hoppas det kan inspirera många unga väljare att gå till valurnorna den 7:e juni.

Olle

tisdag 5 maj 2009

Vidare uppdateringar angående telekompaketet...

I kvällens ALDE-gruppmöte kom så debatten om 138:an i Trautmanns betänkande upp för diskussion. Läget är som ni redan vet att det för tillfället finns en kompromiss som förhandlats fram av rådet, kommissionen och parlamentet som förändrar 138:an från dess form som utskottet närmast enhälligt röstade för. Kompromissen ger utrymme för begränsingar utan förhandsprövning i ärenden som hotar den allmänna säkerheten medans det ursprungliga ändringsförslaget kräver en förhandsprövning i samtliga ärenden och detta ska göras av domstolar med undantag för ärenden av force majeure karaktär. Diskussionen som fördes i gruppen visade ett stort stöd för 138:an och gruppen ville dessutom att man ska rösta för det ursprungliga ändrinsgförslaget innan vi röstar för kompromissen.

Jag anser att det är viktigt att man ska ha en rättslig prövning för begränsingar som ska göras även på Internet!

Senaste uppdateringar om telekompaketet

Nu är jag i Strasbourg för den sista sessionsveckan denna mandatperioden och den heta potatisen denna vecka är telekompaketet och framförallt ändringsförslag 166:ans vara och icke-vara.

Jag kommer att stödja det ursprungliga ändringsförslaget då jag anser att den är konkretare än vad kompromissen är. Förvisso är kompromissen välskriven men, det förstnämnda ändringsförslaget innehåller formuleringar som jag anser passar bättre i denna kontext. Ändringsförslaget är tydligt och innehåller en bestämd åsikt om att begränsingar ska vara proportioneliga och inte hindra utvecklingen av vår informationssamhälle.

Min personliga åsikt är att vi inte kan vika oss nu i detta allvarliga skede och jag kommer att kämpa för att få med mig framförallt kolleggor i min egna liberala partigrupp att rösta med mig.

måndag 4 maj 2009

Lite bilder från min helgens kampanjande i Skåne

Jag tilbringade min helg genom att kampanja både i Lund och i Landskrona där jag mötte folk och delade ut broschyrer, knappar och ballonger. Ta del av bilderna här på bloggen.söndag 3 maj 2009

Kampanjande i Landskrona och Lund

Landskrona
Lördagen ägnade jag mig åt att kampanja.
Första anhalten var Landskrona, där aktiviteten alltid är hög. Tänk om alla våra avdelningar hade en sådan glöd som Torkild Strandberg, Lisa Flinth och Lena Benediktsson och alla övriga utstrålar. Jag är imponerad.
Mycket folk i det fina vädret på torget och flera bra samtal. Intresset bland medborgarna ökar.

Lund
Många mötte upp också i Lund, både en del trotjänare som Ulf Nilsson och Jörgen Jörgensen, men ungdomarna var glädjande nog i majoritet med Emil Strand i spetsen. LUF hade valupptakt och gästades av Anders Ekberg, en av fp:s främsta kandidater på EU-listan.
Att vara i Lund är alltid lika speciellt. Det politiska samtalet känns i luften.

PRO och Strasbourg
Nu väntar debatt imorgon med Hillevi Larsson(s) på PRO i Malmö. Därefter beger jag mig till Strasbourg för den sista sessionen föte valet. Flera viktiga ärenden skall avgöras, bland annat Telkom-paketets andra läsning, handelsförbud med sälprodukter, nya regler för djurförsök.
Väl hemma i Sverige igen drar det i gång på allvar.
Ett hål i almanackan har jag; den 2 juni då min dotter Sara tar studenten.