tisdag 31 mars 2009

Juncker i EP och Snyltar Sverige?

Dystra prognoser
Eurogruppens ordförande, Jean-Claude Juncker, tillika premiärminister i Luxemburg, besökte idag det ekonomiska och monetära utskottet på väg till G20-mötet i London.

Han gav en fortsatt dyster bild av den ekonomiska utvecklingen inom EU och eurozonen. I år beräknas BNP falla med 3,9 procent för att öka marginellt nästa år. Arbetslösheten ökar till 8,2 procent, det vill säga 13 miljoner som går utan arbete.

Över hälften av euroländerna - nio länder - kommer att få ett budgetunderskott över 3 procent, det vill säga bryta stabilitetes- och tillväxtpakten.
Juncker poängterade att medlemmarna inom eurozonen inte oroas över att något av länderna skulle få akuta betalningsproblem.
Han var heller inte beredd att ta upp en diskussion om att förändra kriterierna för ett euromedlemskap. Flera av kollegerna har aktualiserat ett bredare anslag för att göra det möjligt för fler medlemsländer att klara kraven.

Fråga om det svenska utanförskapet
På min fråga om den flytande svenska kronans (och brittiska pundets) kraftiga försvagning frestar på sammanhållingen inom EU svarade Juncker undvikande.
Han konstaterade dock att den aktuella situationen vsar att det vore bättre om fler länder ingick i eurozonen.
Jag påminde om den kritik som bland annat finsk industri riktat mot den flytande kronans värdeförsämring samt Europafackets synpunkt om att depriciering skulle kunna uppfattats som ett indirekt statsstöd.
- Sverige är en fripassagerare i det europeiska projektet, ryter Sixten Korkman, chef för det finska näringslivets forskningsinstitut, i dagens SvD. Han tillägger att detta är en linddrigare form av det som kallas "begger thy neighbour-policy", snyltarpolitik.
Sådant är inte roligt att höra från sin granne.


måndag 30 mars 2009

Seminarium: Folkmordet på kurder 1988

Nu på torsdag är jag värd för ett seminarium om folkmordet på kurder. Maila mig om du vill komma! Tid: 13-18 Europaparlamentet /Olle

fredag 27 mars 2009

Svensk media sluter upp bakom Isaak

Äntligen sluter de stora svenska mediahusen upp i en gemensam kampanj för att Dawit Isaak ska friges.

Läs mitt pressmeddelande här. Dags för Bildt att bege sig till Asmara!

torsdag 26 mars 2009

Strasbourg väntar på Obama

Efter att ha bland annat röstat om en bra rapport om internet, där en öppen tillgång till nätet stärkts, är jag på väg hem. Jag lämnar ett Strasbourg fyllt av poliser och säkerhetsförberedelser inför President Barack Obamas ankomst i nästa vecka. Nato skall fira sitt 60-års jubileum här.

Taxichauffören berättade stolt att den amerikanske Presidenten minnsann gästar hans stad och inte Paris. Stora demonstrationer väntar, inte minst efter det att President Sarokzy aviserat Frankrikes återinträde i Natos militära kommandon i samband med 60-årsfirandet.

Området kring Katedralen, där jag har mitt hotell, kommer att vara avspärrat och Katedralen stängd. Kring Europarådets och EU-parlamentets byggnander, där firandet äger rum, råder högsta beredskap.

Vi EU-parlamentariker är överlag besvikna och ledsna över att Obama inte ges tillfälle att tala inför vår församling. Den amerikanske President som senast var i EP lär ha varit Ronald Reagan.
Vi får hoppas att Barack Obama kommer till EP nästa gång han är i Europa.

Grupptalan stärker konsumenterna

Sista dagen denna gång i Strasbourg. Onsdagskvällen ägnade jag åt att debattera förslaget om förnyelse av EU:s konkurrensregler och en möjlighet för medborgarna att väcka grupptalan. Att vi får ett amerikanskt system med omfattande rättsprocesser, ett eldorado för advokater, oroar många av mina kolleger.
I Sverige har vi ju ett system med grupptalan, som just håller på att utvärderas. De svenska erfarenheterna är blandade. Men själv tror jag att om vi skall få en fungerande gränsöverskridande marknad i Europa, måste vi också ett fungerande rättssystem som stärker konsumenternas ställning. Se gärna mitt tal om aftonen här.

onsdag 25 mars 2009

Läs mitt tal i kammaren!

Anförande i samband med presentation av resultatet från Europeiska Rådets
möte i Bryssel 2009-03-19/20Talman, Rådsordf, Kommissionär

För tjugo år sedan föll Berlinmuren. I dagens svåra ekonomiska situation har man åter kunnat skönja uppbyggnaden av en ny mur i Europa. En ekonomisk sådan. Detta får inte ske.
Även om extra medel anslogs till fonden för att bistå länder i problem, känns engagemanget blandat bland EU:s ledare.
Det är oroväckande att Frankrike flyttar sina bilfabriker från Östeuropa. Protektionismens spöke får inte gå runt i Europa igen!
Priset om vi misslyckas att hålla ihop Europa är alldeles för högt. Historien kommer att straffa dem som sviker sitt ansvar.
Därför var det skönt att höra Gordon Browns tydliga budskap igår.

We will not walk away!

Talman,

Det finns all anledning att välkomna Laroiseregruppens förslag. Ett balanserat förslag. EU undviker överreglering, men övervakningen av finansmarknaderna förstärks väsentligt.
ECB får en allt viktigare roll. Även de nationella tillsynsmyndigheterna ges bättre möjlighet att samordna sig och utbyta information.
Också i kristider måste politiken vara rimlig. Att föreslå symboliska regleringar som mer stjälper än hjälper kan inte vara vårt svar i svåra tider.


Tack.

Seminarium om folkmordet på kurder 1988


På torsdag nästa vecka arrangerar jag tillsammans med Fredrik Malm och kurdiska Gulanföreningen i Sverige ett seminarium om folkmordet på kurderna 1988. Seminariet sker i Europaparlamentet i Bryssel. Varmt välkommen!

tisdag 24 mars 2009

Nu är det Strasbourg som gäller

Innan jag begav mig hit till Strasbourg - för andra gången denna månad (suck) - så besökte jag min dotters klass på St Petri gymnasium i Malmö.
En gång för länge sedan var jag helt övertygad om att jag - precis som mina mor- och farföräldrar, mina egna föräldrar och min syster - skulle ägna mitt liv åt att undervisa. Så blev det nu inte, så när på något år som vikarie.
Dessa vetgiriga och hövligt lyssnande ungdomar med en entusiastisk lärare fick mig att fundera över att jag kanske gjort helt fel val i livet.
Upplyft, kände jag mig i alla fall, när jag cyklade hem för att packa trunken till Strasbourg!
EU kan faktiskt intressera ungdomar.

Utfrågning i Stockholm

I lördags anordnade folkpartiet i Stockholm en utfrågning av de tre toppkandidaterna efter Marit Paulsen till EP-valet.
Marit talade till den stora församlingen via ett TV-inslag.
Niklas Ekdahl inledde med en överblick inför valet och det svenska ordförandeskapet. Välformulerat och initierat, som vanligt. Hans vassa penna saknar jag i DN, även om det är gott att Peter Wolodarski är tillbaka.
Niklas Ekdal pekade bland annat på tre frågor, som kommer att påverka valrörelsen:
- den ekonomiska och finansiella krisen
- klimatfrågan
- Sverigedemokraterna

Utfrågningen var professionell och kändes som informativ, hoppas jag.
Såväl Cecilia Wikström som Fredrik Malm är båda begåvade och välartikulerade.
Cecilia menade att Påven är valets huvudmotståndare, vilket möttes av roade applåder. Det är svårt att förstå Påvens uttalande om kondomer, när han har möjlighet att mildra de fasansfulla konsekvenserna av aidsspridningen i Afrika. I helgen talade Påven inför en miljon människor i Luanda i Angola, där han hade chansen att utveckla sina tankar.
Den katolska kyrkan har ett stort ansvar för att rädda liv, inte att förstärka fördomar.

Nu kandiderar inte Benedictus XVI i årets EU-val.
Men om han gjorde det, tror jag inte att han skulle få så många röster i Sverige.

Toppmötet i Bryssel

Förra veckans toppmöte i Bryssel blev inte riktigt det flera hade önskat. Att ge ytterligare ekonomiska injektioner för att stimulera tillväxt och jobb i EU, som ju president Obama efterlyst, ja också den europeiska fackföreningsrörelsen, hörsammades inte av EU:s ledare. Istället hänvisades till de insatser som hittills gjorts, och att effekterna av dessa budgettillskott inte hunnit verka fullt ut.
Att låta budgetunderskotten rusa iväg kan rimligen inte vara en modell. Redan idag prognostiserar Irland ett underskott på 10 procent, i USA nämns 13 procent i underskot.
Fundamenta i ekonomin riskeras med inflationstryck och räntehöjningar.
Däremot ökas insatserna i både IMF och EU:s stödfond för de länder som inte har euron, det vill säga länder som Lettland och Ungern.
Att EU måste ha en ökande beredskap inför nedgången i ekonomin är alldeles självklart. Sverige har ju redan tagit ett stort ansvar för att klara situationen i Baltikum.

Alde i Stockholm

Euron
I förra veckan var Alde-gruppens ledning med gruppledaren Graham Watson i spetsen i Stockholm för att få information om det kommande svenska ordförandeskapet. Vi mötte ett flertal ministrar; bland annat statsministern, utrikesministern, Cecilia Malmström och Nyamko Sabuni.
Jan Björklund bjöd på en trivsam middag i Rosenbad.
Våra ministrar imponerade på kollegerna och gav intrycket att regeringen har god kontroll över händelserna i dessa så turbulenta tider.
Statsministern gav en utförig redogörelse över hur han ser på ett svenskt framtida medlemskap i EMU. Han refererade bland annat till att partiledarna i samband med omröstningen sade att om det om det blev ett nej skulle det ta minst tio år, innan en ny omröstning kunde ske. Likaså nämnde statsministern de olika uppfattningarna i regeringen med centerns nej, och han tillade att det krävs att också socialdemokraterna är beredda att ompröva frågan.
Ganska dystert besked, tycker jag, men å andra sidan sker ju förändringar i en rasande fart i dessa dagar.
Vinner Alliansen valet 2010 så ser spelplanen helt annorlunda ut. Och vi inom fp fortsätter att argumentera för ett snabbspår till euron.

Dawit Isaak
På vägen ut från mötet fick jag möjlighet att växla några ord med Carl Bildt om Dawit Isaak. Jag uppmanade honom att sätta ytterligare press på skurkregimen i Asmara och allvarligt överväga att personligen besöka Eritrea. Han var tämligen förtegen men intygade att regeringen gör allt för att få loss Isaak och att regeringen använder de metoder som man bedömer som lämpligast i kontakterna med en ytterst besvärlig motpart.
Själv tror jag att det är nödvändigt att vara mycket tydlig mot president Isaias Afwerki.
Dawit Isaak får inte bli ett offer för den tysta diplomatin!
EU-parlamentets talaman - Hans-Gert Pöttering - har nu skickat det brev som EP krävde under februari-sessionen. Han kräver att Isaak omedelbart friges och får vård.

torsdag 19 mars 2009

Replik: "Verkningslöst sälhandelsförbud"

Jag har tillsammans med Marit Paulsen debatterat vidare mot Carl Schlyter (MP) angående det föreslagna förbudet mot handel av sälprodukter. Läs gärna repliken här.

onsdag 18 mars 2009

Mer om Euron - svenska företag reas ut

Den svaga kronkursen innebär att svenska företag kan köpas upp för en spottstyver - med 26 procents rabatt till dem som har tillgångar i euro och dollar.

Läs min och Carl B Hamiltons artikel i Dagens Industri!

tisdag 17 mars 2009

Euron allt populärare

Företagarna
Dagens opinionsundersökning gjord av Företagarna visar hur viktig euron är för de små- och medelstora företagen. Den bekräftar den tydliga bild som vi redan sett; det svenska näringslivet banar väg för ett mer fördjupat EU-samarbete.
Se undersökningen.
http://www.foretagarna.se/templates/NewsPage____118324.aspx

Centern ser ljuset i finanskrisens tunnel!
Maud Olfosson talar nu också hon väl om euron. Med tanke på den heta debatt vi upplevde under folkomröstningskampanjen känns hennes - och centerns - sinnesförändring särskilt välkommen. Nu ökar regeringens möjligheter att kunna komma överens om en tidpunkt för en ny folkomröstning om euron.
Det svenska utanförskapet blir alltmer uppenbart i dessa tider av jo-jo-färd för kronan.

Här ser du mitt pressmeddelande

onsdag 11 mars 2009

Angående krav på information om ACTA-förhandlingarna

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) är tänkt att bli ett nytt internationellt handelsavtal för att skärpa lagstiftningen kring upphovsrättsliga frågor. I förhandlingarna deltar EU, USA och Japan samt en rad andra länder och dessa mötenr sker bakom lyckta dörrar. I den rapport om allmänhetens tillgång till EU-institutionernas dokument som röstades i europaparlamentet idag hade Eva-Britt Svensson (V) gjort ett tillägg som krävde att kommissionen offentliggör information om ACTA-förhandlingarna. Självklart röstade jag för detta förslag.

tisdag 10 mars 2009

Tennismatchen

I samband med den skandalösa Davis Cup matchen som ägde rum i helgen i min hemstad Malmö talade jag igår inför Parlamentet om mina tankar kring debatten. Läs mitt tal här

måndag 9 mars 2009

EU-parlamentarikernas löner

Så får jag vara med i nationell media – och vad handlar det då om? Jo, om de löner som de nyvalda EU-parlamentarikerna från Sverige kommer att få efter valet.
För att rensa upp i alla de olika ersättnings- och pensionssystem, som för närvarande gäller och för att skapa enhetliga ersättningar för alla parlamentariker från de 27 medlemsländerna, kom EP och Rådet överens 2005 om ett helt nytt system. Idag har min kollega från Litauen ungefär 10.000 kr/mån, medan kollegan från Italien har en månadsersättning som överstiger 100.000 kr.
Nu skapas ett rättvisare och mer öppet system, som vi efterlyst under många år. Reseersättningar ges för faktiska kostnader, inte som en klumpsumma.
Det var den föregående regeringen med Göran Persson som godkände förslaget. Från svensk sida har det funnits synpunkter på såväl lönens omfattning som kravet på inhemsk beskattning.

Efter valet är det EU-parlamentet som står för alla omkostnader. Idag får vi lönen utbetald av riksdagen och summan är identisk med vad en svensk riksdagsledamot har. Skatten kommer att "toppas upp" för de svenska ledamöterna, så att skatten blir densamma som hemma.

För att få med de övriga länderna, i synnerhet Tyskland och Italien, där parlamentarikerna har avsevärt högre lön än i Sverige, fick den dåvarande regeringen acceptera den högre lönenivån för att få igenom hela paketet.

Det har rått en bred enighet i EP och bland de svenska ledamöterna om förslaget.

Det som nu gör situationen extra besvärlig är givetvis den låga kronkursen, (möjligen ytterligare ett argument för euron - skämt!!) vilket ger en orimlig nivåhöjning, i synnerhet i dessa dagar när så många får dra åt svångremmen. Den svenska kronan har fallit med 25 procent sedan sommaren förra året. Sverige genomlever en valutakris.

I grunden är förslaget bra, men självklart sticker lönehöjningen i ögonen.
Från fp:s sida har vi argumenterat för en lägre lönenivå i linje med vad en svensk riksdagsledamot har.

onsdag 4 mars 2009

Omröstningen om tobaksskatter i Europaparlamentets utskott för ekonomi- och valutafrågor 2009-03-02

Kommissionen lade sommaren 2008 fram ett förslag om strukturer och nivåer på tobaksskatter i unionen. På skatteområdet existerar bara gemensamma EU-regler för mervärdesskatter (moms) och punkskatter (alkohol, cigaretter, diesel m.m.). När det gäller dessa skatter har dock Europaparlamentet inget medbestämmande utan beslut tas av medlemsstaterna i ministerrådet med enhällighet. Europaparlamentet tillfrågas dock alltid i ett yttrande som kan spela stor roll för utgången i ministerrådet.

Som ansvarig i Europaparlaments liberala grupp kunde jag stödja stora delar av Kommissionens förslag. Huvudansvarig för rapporten är min ungerska kollega Lazlo Becsey från den stora kristdemokratiska/konservativa gruppen (EPP). Hans förslag till förändringar av rapporten gjorde att den blev mycket urvattnad. Förslaget till rapport var helt oacceptabelt för mig. Jag anser att folkhälsoargumenten skall komma i första rummet då det kommer till tobaksbeskattning, det är livsfarligt att röka!

Utskottets slutgiltiga version går tyvärr heller inte lika långt som kommissionen vad gäller generella höjningar av tobaksskatten. Anledningen till detta är att EU:s nya medlemsstater anser kommissionens förslag enbart är det gamla medlemsstaternas sätt att tvinga de nya staterna att höja sina skatter utan att de själva berörs. Man menar även att vi aldrig kommer att få en prisharmonisering av cigaretter i Europa om inte de gamla medlemsstaterna förbinder sig att begränsa sina egna ökningar som man menar tvingar de nya staterna att "springa efter ett skenande tåg". Man pekar också på riskerna för ökad smuggling från angränsande länder som inte är medlemmar av unionen t.ex. Ukraina.

Ett annat problem är uppfattningen hos en annan konservativ kollega, Astrid Lulling från Luxemburg. Madame Lulling och jag har varit inblandade i heta diskussioner tidigare, bland annat när hon ville använda sänkta mervärdesskatter på alkohol och vägrade harmonisera dieselskatterna trots att de stora skillnaderna i Europa skapade den diesel-turism som är en miljömässig katastrof. Hon är i detta fall emot alla former av ökningar av skatter på tobak. Anledningen till hennes uppfattning om skatter är att Luxemburg profiterar kraftigt på sin lågskattepolitik på dessa hälso- och miljöfarliga områden.

Av dessa anledningar fanns splitringar inom de politiska grupperna vilket medförde stor osäkerhet inför omröstningen i utskottet. Hade rapportörens linje fått majoritet hade det i princip inneburit att alla föreslagna höjningar av tobaksskatten uteblev och dessutom införandet av ett tak på höjningar för länder med höga tobaksskatter som t.ex. Sverige. Detta kunde jag inte under några omständigheter riskera.
Därför är jag trots allt nöjd idag då jag efter en uppskjuten omröstning och hårda förhandlingar lyckats förbättra den slutgiltiga versionen från utskottet på en rad punkter vad gäller skatteökningar och även fått igenom andra förslag som förbättrar rapporten ur ett folkhälsoperspektiv. De viktigaste punkterna är

- en garanterad ökning av skatten på de allra biligaste cigarretterna. Detta är mycket viktigt ur folkhälsosynpunkt.

- inga bindande begränsningar för medlemsstater som vill höja sina skatter över miniminivån.

- införandet av en klausul som ska ge alla medlemsstater rätt att sätta ett prisgolv på cigaretter om de så önskar.


tisdag 3 mars 2009

Kommissionen svarar om Dawit Isaak

Jag har länge försökt få upp Dawit Isaaks fall på EU:s agenda. När det för några veckor sedan kom rapporter från Eritrea om att Dawit förts från ett fängelse till sjukhus skrev jag ett öppet brev till biståndskommissinär Louis Michel. Läs brevet och svaret på min hemsida. Du kan även läsa mer om Dawit på hemsidan Free Dawit

måndag 2 mars 2009

Kärnkraftsbesök i Oskarshamn

I fredags besökte jag Svensk Kärnbränslehantering (SKB) i Oskarshamn och jag måste säga att jag är oerhört imponerad av säkerheten vid kärnkraftverket och mellanlagringen. Inget lämnas åt slumpen. För Europas del blir kärnkraften allt viktigare för att klara klimatkrisen och trygga elförsörjningen. Med regeringens energiöverenskommelse riktas nu blickarna mot Oskarshamn som är världsledande inom kärnkraftshantering. På bilden syns jag och Ingvar Mellblom (ordf, FP Oskarshamn) på SKB.

söndag 1 mars 2009

Toppmöte i Bryssel - Protektionism?

Solidariteten sätts på prov

Efter en intensiv utskottsfri-vecka med möten i Malmö, Hörby, Umeå, Oskarshamn, Göteborg och Lund lyssnar jag på SR:s flitige Bryssel-korrespondent Willy Silberstein summera söndagens toppmöte i Bryssel.

Ett toppmöte som har initierats av Tjeckiens premiärminister efter tendenser till ökande protektionism från flera medlemsländer i spåren av finanskrisen och lågkonjunkturen. Framförallt har ledarna från Öst-och Centraleuropa irriterats över en del provokativa uttalanden från bland annat den franske presidenten, där han talat om att franska bilföretag borde flytta hem sina fabriker från Tjeckien och Slovakien till Frankrike.

Enigheten utåt manifesteras när uppställning för "familjefotot" sker, men under ytan kan skönjas en tilltagande oro över nationella preferenser. Polens premiärminister Tusk varnade för protektionism och egoism. Tyvärr tror jag hans oro är befogad.

Tysklands Angela Merkel avvisade det ungerska förslaget om en solidaritetsfond för de länder i forna Öst- och Centraleuropa som särskilt drabbats av finanskrisen. Nu tror inte jag att sista ordet är sagt.

Redan har EU - också Sverige vad gäller Lettland - ställt upp med extra lån för att klara den akuta krisen i flera av medlemsländerna. Skulle solidariteten inom EU kräva ytterligare insatser, är jag övertygad om att så kommer att ske.


Problem inom Eurozonen
Också en del länder inom eurozonen har stora bekymmer, främst Irland och Grekland, delvis också Spanien, Frankrike och Malta.
Budgetunderskotten är högre än de stipulerade tre procenten. Den sk räntespreaden för statsobligationer mellan euro-länderna har ökat den senaste tiden, vilket har gjort att en del olyckskorpar börjat tala om en upplösning av eurozonen. Enligt min mening är detta taget helt ur luften.

Hade vi inte haft den gemensamma valutan hade skillnaderna - och därmed problemen -varit än större. Jag har talat med flera initierade källor med stor kunskap om EU:s monetära politik, som därtill menar att det vore hart när en omöjlighet i dagens Europa att något land skulle lämna eurozonen Inom EU är länder och folk beredda att ställa upp solidariskt för varandra. I slutändan!

Bottenrekord för kronan
Alltfler svenskar ser nu fördelarna med en stabil valuta. Enligt dagens opinionsmätning om euro-sympatierna är det snart jämnt skägg mellan Ja- och Nej-sidan. Den svenska kronan har under finanskrisen fallit som en sten mot euron och under fredagen noterades ett nytt sorgligt bottenrekord på över 11,40 kronor för en euro. En skakig krona ökar osäkerheten för våra företag och gör oss fattigare jämfört med andra länder.För varje dag som vi fortsätter att stå utanför eurosamarbetet blir vi ekonomiskt mer utsatta och sårbara. Dessutom får vi mindre att säga till om i EU. Det är därför vi behöver en ny folkomröstning om euron.