torsdag 27 september 2012

Stärkt konsumentskydd

Efter finanskrisen är det nödvändigt att öka förtroendet för banker och börser. Det finns fortfarande en stor brist på förtroende bland medborgarna.

I gårdagens omröstning om översynen om direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID)antogs EU-regler som kommer att utgöra grunden för att återfå en del av det förtroende som gått förlorat. Genom att anta lagförslaget kommer vi att ha ökat konkurrensen mellan olika börser, gett stärkt skydd för investerarna i Europa och infört ökad öppenhet på finansmarknaderna.

 Full öppenhet och starkare regler behövs på avgifter och provisioner som betalas för investeringsrådgivning. Avgifter och provisioner för att sälja försäkringar och sparprodukter måste vara helt öppet, i stället för att förbjudas. Detta är ett nödvändigt steg för att garantera tillräckligt skydd för köpare av sparprodukter och en av de största framgångarna med det förbättrade lagförslaget.

onsdag 26 september 2012

Finansmarknaden behöver regleras

Jag har blivit intervjuad av Parlaments-TV på temat hur vi behöver reglera finansmarknaden för att konsumenterna/investerarna ska återfå förtroendet. Om inte marknaden själv kan hantera problemen  måste vi agera.


Ännu ett fuskval i Vitryssland

Europas sista diktatur svek ännu en gång medborgarnas och omvärldens förhoppningar om en demokratisk framtid för Vitryssland/Belarus.

När nu rösträkningen och analyserna av söndagens val är färdiga, står det klart att valet var långt ifrån rättvist. I ett fritt val ska människor kunna tala, publicera, och organisera sig fritt från våld av staten och så var inte fallet inför söndagens val.

En annan oroväckande händelse var att hela oppositionen bojkottade valet. Detta leder dels till att hela parlamentet nu består av anhängare till diktatorn Lukasjenko, och dels att regimen fuskat med det officiella valdeltagandet. Utan oppositionen skulle det inte vara möjligt att få ett valdeltagande på hela 74 procent, vilket är siffran regimen angett. Oppositionens förhoppning om en tyst protest, om att valdeltagandet inte skulle överstiga 50 procent och valet på så sätt skulle underkännas gick alltså om intet.
Lukasjenko har berövat medborgarna alla sina rättigheter, även den att i protest vägra rösta för hans egenmäktiga regim.

Men att ge upp hoppet är inte lösningen. Genom den parlamentariska församlingen Euronest utbyter folkvalda från Europaparlamentet och östeuropeiska parlament idéer om demokrati och folklig representation. Vitryssland/Belarus var medlem fram 2010, då de automatiskt blev avstängda på grund av det uppenbara fusket i valet samma år. Nu fanns alltså en chans att göra rätt för sig och åter bli medlem av den parlamentariska församlingen, en chans som gick medborgare förbi.

Lukasjenko har ännu en gång svika sina medborgare, men från EU:s sida måste vi visa att det fortfarande finns hopp om en bättre framtid. Det finns en genuin vilja från Europaparlamentets sida att återuppta diskussionerna med våra vitryska/belarusiska kolleger, men regimen måste först uppfylla sin del av avtalet. Och det måste ske snabbt, folket har redan lidit allt för länge under Lukasjenkos tyranni.

tisdag 25 september 2012

EU behöver en vision bortom krisen

För mig är federalism inte ett fult ord. Jag tror att det är nödvändigt att EU tar betydande steg till ett mer utökat samarbete.

Dagens kris, i synnerhet inom eurozonen och för de skuldsatta länderna, har krävt och kommer med nödvändighet fortsatt att kräva ett mer sammanflätat Europa. Här handlar det om akuta åtgärder för att skapa förtroende och stabilitet för Europa. Men det behövs också en vision bortom krisen.

Läs hela min krönika i Göteborgs Posten

Sinaiöknen, ett helvete för tusentals flyktingar.

Flyktingar från Eritrea, Sudan och Etiopien söker en bättre tillvaro i Israel och hamnar i människohandlares våld i Sinaiöknen.

I princip är Sinaiöknen idag laglöst land. Människorättsorganisationerna slår larm om att beduinska ligor håller hundratals fångar från Eritrea och andra afrikanska länder. De kidnappas och torteras och syftet är att barnen, det är oftast unga människor, ska ringa hem till sina familjer som i sin tur ska betala en lösensumma. En lösensumma som är astronomisk, över 100 000 svenska kronor förekommer ofta. Det händer dessutom att lösensumman samlats ihop men försent, kidnapparna har redan sålt offret vidare till andra kidnappare som i sin tur kräver ändå högre lösensumma


Blir man sen ändå släppt kommer man oftast till Egypten eftersom det är vägen ut ur Sinai. En stor del av flyktingarna kommer från Eritrea. De har dessutom ingen möjlighet att söka asyl i Egypten utan blir tillbakaskickade till Eritrea om de inte blir skjutna eller hamnar i inhumana fängelser.

Det är en humanitär katastrof och det är verkligen oacceptabelt att ingen agerar. Även om man inte ser det som ett direkt europeiskt problem har många kidnappade sina familjer i Europa har vi en möjlighet att påverka. Allt som kan måste göras för att försöka ändra på den fruktansvärda situationen i Sinaiöknen.


Eritreas president Isaias Afewerki är en av de värsta diktatorerna och under de senaste årtiondena har landet fallit i spillror. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen är inte prioriterade områden i denna diktatur, och att EU fortsätter ge bistånd är inte rättfärdigat. Jag anser att vi ska strypa biståndet för att använda det som påtryckning för en demokratisk utveckling, och att politiska fångar släpps.

tisdag 18 september 2012

Fångad - en film om Dawit Isaak


På torsdag visas Gellert Tamas film "Imprisoned - the untold story of Dawit Isaak" i Europaparlamentet. Jag presenterar filmen tillsammans med Gellert och efter filmen blir det diskussion kring innehållet i filmen och hur vi kan fortsätta arbetet för Dawit Isaaks frihet.

söndag 16 september 2012

Qui Vadis? Vart går Europa?

Hur skall Europa förstås?
Under min livstid har jag fått uppleva förändringar i Europa, som jag aldrig kunnat drömma om - och mestadels i positiv riktning. Europa har kunnat enas,och fred, frihet och demokrati har kunnat spridas över vår kontinent. Balkankriget är givetvis det tragiska undantaget.

Samtidigt genomgår nu Europa eller snarare EU den värsta krisen sedan andra världskriget. Krisen är långt ifrån enbart ekonomisk, utan också social och politisk.
Till det kommer eurons kris. Europa står nu inför ett vägskäl mellan djupare politiskt och ekonomiskt samarbete eller splittring och eurons uppbrott.

I valet mellan en europeisk superstat och eurons upplösning har EU:s stats- och regeringschefer och EU-kommissionen valt en medelväg. Och den vägen heter fullbordad ekonomisk och politisk union, EMU 2.0. Och på sikt en skatteunion.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso vill se en ny "gemensam giv" för Europa, med fördjupat politiskt och ekonomiskt samarbete och ett fullbordande av en ekonomisk och monetär union, där EU utvecklas till en”federation av nationalstater!”  

Ett första steg är införandet av en "bank union". För att euron ska kunna överleva måste bankerna övervakas och räddas gemensamt. Det innebär att ECB blir tillsynsmyndighet och att det skapas en gemensam "räddningsfond" för bankerna, en europeisk "bankakut" och en gemensam "'insättningsgarantifond".

Till detta kommer förslag om hur skulderna ska fördelas, till exempel i form av gemensamma euroobligationer. Nästa steg är ett gemensamt ”EU-finansdepartement”.

Hur skall då Sverige och vi liberaler förhålla oss till detta fördjupade samarbete?
Federalism har ju aldrig varit ett fullt ord för oss i folkpartiet. Men samtidigt får väl erkännas att vi väl vet ordets inneboende laddning och i Sverige ganska negativa klang.

Jag tror på ett mer integrerat Europa och detta av två skäl, ett kortsiktigt och ett långsiktigt.
Dagens kris, i synnerhet inom eurozonen och för de skuldsatta länderna, har krävt och kommer med nödvändighet fortsatt att kräva ett mer sammanflätatEuropa. Här handlar det om akuta åtgärder för att skapa förtroende och stabilitetför Europa.
Globaliseringens villkor kommer inte att bli mindre. Vill Europa vara en fullvärdig partner och konkurrenskraftig med de nya tillväxtkontinenterna, inklusive Afrika, tror jag att det är nödvändigt att EU går i en mer federal riktning.

Lägg därtill att Sverige behöver mer än bara passivt medlemskap, vi behöver vara en aktiv och konstruktiv medlem för att få ut mesta möjliga av EU. Inga svenska intressen gynnas av att vi ständigt tvekar och sätter oss på tvären. EU:s kärnländer har en tydlig vision för den gemensamma framtiden. Skall vi i Sverige frivilligt ställa oss vid sidan av istället för att ta aktiv del av den nadebatt? Jag tycker inte det.

Jag välkomnar därför de senaste förslagen till en EU-gemensam tillsyn av banker där alla EU-länder borde ingå inte bara euroländerna. Sverige ska ta ansvar inte bara för Sverige utan även för Europa.

Jag tycker att det är bra att den europeiska centralbanken får en avgörande roll i tillsynen på EU-nivån. Då blir den oberoende och man kan lättare stå emot påtryckningar från politiker och bankintressen.

Självklart kan inte mer makt flyttas till Bryssel utan att demokratin stärks, en del av detta är att ge Europaparlamentet större makt över EU:s budget. En annan del är att stärka de nationella parlamenten och koppla deras beslutsfattande närmare EU-nivån.. Folkvalda parlamentariker och nationella parlament skapar en direktlänk till medborgarna. Vi behöver mer öppenhet inte mindre och offentlighetsprincipen gälla i hela EU.

Européerna måste återfå förtroendet för EU och dess förmåga att ge svar på de stora globala frågorna. För mig är det därför svårt att nå en annan slutsats än att EU på längre sikt måste utvecklas mot en federation.

Visst känner vi till farhågorna med en federation. Detta är inte en förändring vi vill se imorgon, eller ens i övermorgon. Det handlar om en långsiktig utveckling där varje steg noggrant ska övervägas och diskuteras öppet och tillsammans med Europas medborgare Men – alternativet är isolering och utanförskap. Det är inget alternativ alls för dem som värnar svensk utveckling, ekonomisk tillväxt och en stark svensk röst i global politik.

Vi i Folkpartiet står stadigt i vår tro på gränslöst samarbete. Ansvaret för Sveriges framtid tar vi inte genom att stänga svenska folket ute från de internationella och europeiska arenorna där framtidens beslut fattas. Det ansvaret tar vi genom att kräva vår plats bland Europas övriga folk vid det gemensamma mötesbordet.
För mig är det naivt att tro att Europa för evigt är vaccinerad mot totalitärt styre och fascism.
Historien borde ha gjort oss extra vaksamma.torsdag 13 september 2012

Positivt besked från Nederländerna

Gårdagens parlamentsval i Nederländerna blev en stor framgång för mina kolleger i det liberala partiena VVD och D66. Inför valet var de euro och EU-kritiska socialisterna de stora favoriterna men de tappade under veckan ungefär hälften av sitt stöd. Även islamfientlige och EU-kritiske Geert Wilders och hans parti PVV fick minskat förtroende av väljarna.

Valet visar på att det kan verka enkelt att plocka politiska poäng genom nationalistiska eller främlingsfientliga slagord, men att när det väl gäller föredrar medborgarna ett parti som står för öppenhet, gemenskap och solidaritet.

Det är en mycket bra dag för Nederländerna, och för Europa!

Tyskland säger ja till stabilitetsfonden

Under gårdages diskussion i plenum om EU:s politiska tillstånd fick vi det positiva beskedet att Tysklands författningsdomstol säger ja till att delta i eurozonens stödfond ESM.

Domstolen anser inte att den gemensamma stabilitetsfonden bryter mot den tyska grundlagen. Däremot har författningsdomstolen vissa förbehåll. Ett av villkoren är att Tyskland måste sätta ett tak för åtaganden inom ESM. Tyskland får inte bidra med mer än de 190 miljarder euro som man redan beslutat om utan nytt beslut i det tyska parlamentet. Det här en rimlig garanti för att tyska skattebetalare inte ska behöva betala mer om de nu skuldsatta EU-länderna inte kan betala sin del till fonden.

Detta är en god nyhet och stabilitetsfonden är nu verklighet! Låt oss hoppas att fonden kan komma till bästa använding för euroländerna.

Regler för att underlätta finansiering för små och medelstora företag

Jag är positiv till förslagen till EU-regelverk för Europeiska riskkapitalfonder och sociala entreprenörskapsfonder. En topprioritering för att komma ur krisen är ju att underlätta tillgången till finansiering för små och medelstora företag.

Under gårdagen i Strasbourg talade jag om frågan inför parlamentet. Min åsikt är att vi funnit den rätta balansen så att regelverket fungerar i verkligheten och inte bara på papperet.


onsdag 12 september 2012

Anders Borg borde kräva jämställd ledning i ECB


 I dag presenterade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso ett förslag om att ge Europeiska centralbanken mer makt genom att den också ska ansvara för tillsyn över EU:s banksektor.

Det är ett bra förslag men det är oacceptabelt att Europeiska centralbankens ledning och styrelse helt domineras av män. För att kunna ha en demokratisk legitimitet när man fattar beslut som berör alla medborgare i Europa är det självklart med en jämställd ledning och styrelse tycker jag.

Som jag skrev för någon dag sedan inställdes måndagens utfrågning av den nya tänkta ledamoten i Ekonomiutskottet därför att inte någon kvinna föreslagits. EU-ländernas nomineringar till de viktigaste EU-institutionerna har oftast en skrämmande ensidig kandidatlista, ECB är bara ett exempel. 

Jag blir oerhört besviken varje gång man inte lyckas föra fram en enda kvinna som kandidat. Självklart borde det tas fram en lista med kandidater som Ekonomiutskottet frågar ut där det ska finnas med åtminstone en kvinna. Vår liberala grupp har tagit fram en lista med lämpliga kvinnor.

Finansminister Anders Borg borde i kontakterna med sina kollegor kunna verka för att de ser över nomineringsprocesserna, som det är nu kan jag inte låta bli att undra om det finns ett systemfel i processen som hindrar nominering av kvinnor.

Förslag till bankunionIdag höll Kommissionens ordförande José Manuel Barroso sitt årliga tal om "Tillståndet i unionen".


- Vi måste röra oss mot en federation av nationella stater. Det är vad som måste vägleda vårt arbete. Vi kan inte fortsätta lösa europeiska problem med nationella lösningar. Vi måste ta beslut nu, med en politisk union hägrande vid horisonten, sa Barosso. Detta kan leda till behovet av ett nytt EU-fördrag. En förverkligad ekonomisk och monetär union kan dras igång under det nuvarande fördraget, men kan bara genomföras under ett nytt, konstaterade Barosso.


I Kommissionens förslag till bankunion, som Barosso presenterade ingår en gemensam förbättrad tillsyn av Europas finansiella sektor genom att ECB blir tillsynsmyndighet för EU:s alla banker.


Det är bra med en gemensam EU-tillsyn av banker och andra finansiella institutioner. Alla EU-länder borde ingå och inte enbart euroländerna. ECB borde få en avgörande roll i tillsynen på EU-nivån för att få en enhetlig och effektiv tillämpning av bestämmelserna.

Dags att frige Dawit IsaakNu när Etiopien frigett Johan Persson och  Martin Schibbye är det dags för Dawit Isaak. Jag lyfte igår frågan till Europaparlamentet om det finns någon ny information i hans ärende.

tisdag 11 september 2012

Etiopien gör det enda rätta

Det är mycket glädjande att Johan Persson och Martin Schibbye äntligen är frigivna. Etiopien har som vana att fängsla personer som uppmärksammar obekväma delar av regimens styre, men det har som tur vad även för vana att benåda dem under nyårsfirandet.

Regimen kunde i det här fallet inte längre hålla de två journalisterna fängslade, omvärldens påtryckningar för ett frigivande var för stora. En sådan konstant negativ publicitet blir i längden för kostsamt även för ett land som Etiopien.

Även ledamöter av Europaparlamentet har drivit frågan och har bland annat uppmanat kommissionen se över hur biståndet till Etiopien kan öppna upp för dialog på andra områden. Biståndet går idag huvudsakligen till fattigdomsbekämpning och att säkra mattillgångar, men innebär också att EU:s begäran för respekt av mänskliga rättigheter, pressfrihet kostar mycket att vägra diskutera.

Detta är en strategi som jag och mina kolleger hoppas att kunna ge resultat även i granlandet Eritrea, där jornalisten Dawit Isaak sedan snart 11 år tillbaka suttit fängslad. Att Johan Persson och Martin Schibbye nu släpps fria visar hur viktigt omvärldens ihärdiga fokus, dialog och fördömande verkligen är. Låt hos hoppas att även Dawit Isaak snart kan vara tillbaka hos sin familj.

Het debatt om inställd hearing av ECB-ledamot

I går i Ekonomiutskottet debatterades att ekonomiutskottets gruppledare ställt in hearingen av Yves Mersch, föreslagen ny ledamoten i direktionen för Europeiska centralbanken. Utfrågningen sköts upp eftersom ingen kvinnlig kandidat presenterats.

Medlemsländerna utser ledamöter i ECB:s ledning efter att personen utfrågats av Europarlamentets ekonomituskott och godkännande av parlamentet. I går kväll skulle den föreslagna personen Yves Mersch, centralbankschef i Luxembourg, utfrågats i utskottet. Men istället för utfrågning blev det en debatt om varför gruppledarna i utskottet ställt in debatten.

Flera ledamöter var kritiska till beslutet. Speciellt luxemburgarna var kritiska till att det nu blev debatt när en person från ett litet land var föreslagen. De påstod att det inte var någon kritik vid en tidigare tillsättning eftersom det då var en fransman som var föreslagen.

Ordföranden i utskottet, Sharon Bowles, sa att det var jag som lyfte frågan först av alla i utskottet i samband med utfrågningen av Mario Draghi och senare i brev till alla finansministrar.

Jag tycker att det är ett problem att det är 100 procent män i direktionen. Det handlar om demokratisk legitimitet. Det kan inte bara vara män som är experter på penningpolitik. Vi i den liberala gruppen har tagit fram en lista med 20 lämpliga kvinnor.

Det är ett kulturellt problem om ledningen enbart består av män. Det blir helt enkelt sämre beslutsfattande med homogent sammansatta ledningar och styrelser. Att utskottet nu sa nej till utfrågning av kandidaten var en viktig väckarklocka.

Det borde tas fram en "short list" av kandidater som Ekonomiutskottet utfrågar, där minst en är kvinna.

  

fredag 7 september 2012

En värdig och magnifik avslutning

På något konstigt sätt fick jag en biljett, som gav mig chansen att två meter från taket ungefär 100 meter upp vid sidan av talarstolen lyssna och på plats uppleva President Barack Obamas stora tal.

Innan denna Grande Finale hade dagen fyllts av intressanta seminarier, där jag speciellt minns f utrikesministern i Storbritannien, David Milibands utmärkta inlägg om USAs och Europas ansvar att leva upp till de sk Millenniemålen. Jag gillade hans anslag och har svårt att förstå att han slogs ut av sin bror som partiledare i Labour.

Avslutningen var en lunch med senator John Kerry som huvudtalare och äntligen kom Europa upp. Vår kontinent har det inte talats mycket om - egentligen alls. Min kollega Annemie Neyts berörde också detta och undrade om skälet är att USA tar Europa för givet.

Den vanligtvis så eleganta Madeleine Albright, vår enastående värd, svarade tämligen korthugget med att Europa är USAs främsta allierade, ingenting annat vore möjligt, men tillade:

Europe must get it's act together.

Den förre grekiske premiärministern Georgios Papandreou, som satt på en av främsta raderna, gjorde ingen kommentar. Samtidigt kunde jag läsa om ECB och Draghis presentation i Frankfurt, så nog försöket Europa ta sitt ansvar.

Till sist var det Obamas kväll!

Timmar före det stora crescendot var Time Warner Cable Arena fylld, och man kände förväntningarna i luften.Uppvärmningstalarna var många, och de flesta väldigt duktiga. Ibland tog retoriken, nationalismen och delegaternas entusiasm överhanden som när senator Kerry undrade om Osama bin Laden is better off today? Vice Presidenten, Joe Biden, var också en effektiv slugger. Två saker har jag svårt för; det lätt protektionistiska anslaget och de enorma ovationerna, när dödandet av Bin Ladin bara omnämns.

Bin Ladin is dead, GM is alive, var budskapet.

Obamas retorik är enastående. På ett egenartat sätt verkar det som han talar just till mig. Jag tittade mig omkring och förundrades över de mycket personliga reaktionerna. Hans ord berörde. Huvudbudskapet var, mycket har gjorts, men mer behövs. Dessutom kommer ingen undan att välja mellan de bakåtsträvande republikanerna och de moderna demokraterna. Framåt, framåt skanderade de 20.000.

En enastående vecka!

Även om jag rycktes med av stämningen, tror jag att valet blir mycket jämnt. Men betänk om vi kunde få en litet uns av denna stämning i en svensk valrörelse. Nog skulle detta väcka liv i en alltför ofta tämligen trist debatt.

torsdag 6 september 2012

Lysande tal av Bill Clinton!

Att Bill Clinton är en lysande talare visste jag, men denna afton var han i sitt esse, även om rösten understundom lät lite svag. Han har blivit äldre och operationerna märks. I en timme höll han delegaterna i sin retoriska famn. Clinton är otroligt populär och har mycket starkare förtroendesiffror än Obama. Han bemötte den republikanska kritiken om "better off" på ett detaljerat och övertygande sätt. Ibland fick han hålla igen för att inte övertrumfa Presidentens stora anförande imorgon.

Det hela avslutades med att Obama äntrade scenen, mötte delegaternas hyllningar och kramade om Clinton, varvid församlingen höll på att gå i spinn.

Tyvärr har Vädergudarna lovat oväder imorgon, vilket fick arrangörerna att flytta Obamas framträdande från den stora utomhusarenan till den mindre Time Warner Cable Arena. Därför är det högst osäkert om vi gäster kommer att få plats.

Jag håller tummarna och hoppas!

Konventets andra dag -stämningen stiger Clintons dag

Så fick jag då till slut vara med på ett amerikanskt konvent. Jag vet inte hur många gånger jag hemifrån försökt följa detta gigantiska demokratiska skådespel. Stämningen var elektrifierande i Time Warner Arena och stämningen steg minut för minut i väntan på kvällens höjdpunkt, Bill Clinton.

Så gott som som hela arenan med plats för 15000 åskådare var fylld.

Som förberedelse under dagen avhandlades flera intressant seminarier för oss 350 speciellt inbjudna internationella gäster. Särskilt fäste jag mig vad paneldiskussionen om opinionsmäningarnas utveckling genom decennierna. Numera frågar man om allt och vet det mesta om vad folk tycker, reaktioner och kommentarer direkt efter viktiga beslut och uttalanden, som t ex vid denna typ av konvent. Fokusgrupper borrar i djupet av våra åsikter och känslor. Just nu ligger Obama dåligt till vad gäller ekonomi och jobb, men i slutändan handlar det om förtroende och allmänt gillande av kandidaterna karaktär för de osäkra. Och här har Presidenten ett klart försprång framför Romney. Amerikanerna må vara besvikna på att Obama inte gjort tillräckligt, men vill gärna ta en öl med honom eller ha honom som granne. Sä känner man inte för den välbärgade Romney.

I ett seminarium fick borgmästarna från Houston, Philadelphia och Charlotte berättade om dessa urbana centras enorma utmaningar för att skapa hållbara och trygga villkor inför den kraftiga befolkningsökningen som pågår och väntar förstärkas.. Europa representerades av borgmästaren från Florens, en dynamisk ung man i en stad som också har att vårda ett kulturarv.

Som av en händelse stötte jag på borgmästare Nutter från Philadelphia vid säkerhetskontrollen till arenan och kunde då berätta att dottern Sara nu bor i hans stad och att jag skall besöka henne över helgen. Han blev glad över detta och hoppades att hon skulle trivas. Ett foto togs och Mayor Nutter hälsade mig välkommen till Philly.

tisdag 4 september 2012

Konventets första dag: Lysande tal av Michelle Obama

Hela Charlotte är avspärrat, och det kryllar av poliser. Poliser till häst, poliser som cyklar, poliser som dirigerar trafiken, poliser som visar tusentals av delegater och gäster till rätta. Säkerhetskraven är enorma.

Min dag har fyllts av spännande seminarier om valsystemet och hur presidentkampanjerna genom decennier har förändrats.

Flera minnesvärda inlägg gjorde fd guvernören och presidentkandidaten Howard Dean, han med det berömda skriket som ändade hans kandidatur 2004.

Dean påpekade att huvuddelen av amerikanerna redan har bestämt sig, valkampen handlar om de 10-20 procent som fortfarande tvekar. Och just nu är det mycket jämnt mellan Obama och Romney. Därför höjs nu tonläget för att övertyga och misskreditera motståndaren. En ganska osnygg historia.

Min kollega, Hans von Balen, från EU-parlamentet ställde den något provocerande frågan om varför the dirty campaigning verkar fungera i USA men inte i Europa. Varje TV-stund fylls av negativa och trista valbudskap från båda kandidaterna. Jag tycker det handlar alltför mycket om att tala illa om motståndaren -och för lite fokus på det egna budskapet. Nog finns en hel del av detta också i Europa.

Howard Dean menade dock att det var mer vanligt i USA. Dels beror det på det knappa tiden att nå ut till "den vanliga amerikanen" på bästa TV-tid. Dels hänger det samman med det amerikanska speciella tvåpartisystemet, inte Europas flerpartisystem, där fler kandidater ges utrymme i media, menade Dean. Han hoppades på en förändring, men var inte optimistisk härvidlag.

Kvällens höjdpunkt var Michelle Obamas tal, ett kraftfullt och kärleksfullt tal, framfört av en högeligen begåvad kvinna med sinne för retorik. Lysande, tycker jag.

Före henne talade Rahm Emanuell, tidigare stabschef hos Obama, idag borgmästare i Chicago.

Ett politiskt skickligt tal, som gav bilden av Presidenten som en klok och omtänksam ledare. Det nya stjärnskottet hos demokraterna, Julian Castro, som spås en lysande framtid à la Obama, fick konventet att koka. Honom kommer vi att se mer av.

Imorgon är det min tur att komma in på konventet att uppleva stämningen på plats och lyssna på Bill Clinton och Joe Biden.FPs vice ordförande Helen Odenjung och FPs partisekreterare Nina Larsson  (och fler poliser) på Demokraternas konvent.

Frige Dawit Isaak

Idag har Dawit Isaak suttit fängslad 4 000 dagar i Eritrea, och jag uppmärksammade detta i min kolumn i Sundsvalls Tidning. Här kan du läsa hela krönikan.

Dawit Isaaks och hans kollegors ”brott” var att de skrivit under ett öppet brev med krav på demokratiska reformer i Eritrea. Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet som skyddas både i svensk och i europeisk lag. Europaparlamentet har länge krävt att Dawit Isaak skall friges och bland kraven finns även ambassadpersonal och sjukvårdsteam genast måste få besöka de politiska fångarna och undersöka deras hälsa.

EU måste också mobilisera stöd i Afrika. Afrikanska kolleger har efter många år brutit tystnaden och pekat på Eritreas brott mot de mänskliga rättigheterna. Den gemensamma parlamentariska församlingen för EU och stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet har kraftigt kritiserat Eritreas ständiga brott mot grundläggande demokratiska värden. Eritrea kan möjligen med sedvanlig arrogans ignorera kritik från oss i norr – men de har mycket svårare att avvisa den Afrikanska Unionen. Därför måste vi i EU sträcka ut en hand till dem.

Fyra tusen dagar är nästan elva år i fängelse. Elva år utan åtal, dom eller kontakt med omvärlden är mer fasanfullt än vad de flesta av oss kan förställa sig.

Vi får aldrig glömma Dawit Isaak!


måndag 3 september 2012

Direktrapport från Demokraternas konvent: Första dagen i Charlotte


Det är helgdag i USA, Labour Day. Ett varmt och fuktigt Charlotte har mött oss, och det finns en spänd väntan inför konventets öppnande på tisdag. Michelle Obama är en av tisdagens höjdpunkter med högt ställda förväntningar, inte minst efter Ann Romneys hyllade tal i Tampa förra veckan.

Min dag fylldes av av studiebesök och diskussioner om situationen inom skol-och utbildningsområdet.

Mycket kändes igen från den svenska debatten, även om problemen här känns än värre för dem med svaga utbildningsmöjligheter, samtidigt som de starka universiteten drar till sig världens bästa forskare.

Utbildningens tydliga mål och läraryrkets fallande auktoritet var andra aktuella ämnen. Den nationella nivån och det tydligt decentraliserade utbildningssystemet väckte också debatt. Jan Björklund hade känt sig hemma,

En uppgift som jag lade på minnet var att 17-åriga afroamerikaner och dem med latinamerikanskt ursprung läser och skriver på samma nivå som vita amerikanska ungdomar som är i 13-årsåldern. Ras och ekonomiska villkor slår igenom med kraft.

Dagen avslutades med en välkomstreception, där fd utrikesministern Madeleine Albright hälsade oss alla välkomna tillsammans med f talmannen Nancy Pelosi.

Dagens stora politiska fråga handlade annars om hur Obama klarar av debatten om ekonomin och jobben. "Are you better off today than you were four years ago?"

Arbetslösheten ligger över åtta procent, något högre än för fyra år sedan. Men situationen har samtidigt förbättrats väsentligt. Nya jobb har skapats, även om kritikerna menar att alltför många är låglönejobb.

Som vanligt kommer valet i USA att handla om ekonomi och jobb.

"It's the economy, stupid", som en av Bill Clintons rådgivare lär ha sagt under Clintons segerkampanj 1992.