torsdag 30 januari 2014

Hög tid för öppna kort i försäkringsbranschen

Idag deltog jag vid BIPARs (European Federation of Insurance Intermediaries) halvårskonferens i Bryssel. Där talade jag om mitt arbete med EU-direktiven MiFID2, PRIPS och IMD2 i Europaparlamentet. Direktiv som reglerar försäkringsförmedlarnas verksamhet.

Försäkringsförmedlarnas kompetens inom sitt arbetsområde behövs i lagstiftningsprocessen. Jag påminde om likheten mellan politiker och försäkringsförmedlare, då väljarnas respektive kundernas förtroende är fundamentalt. Detta förtroende har vi ett ansvar att förvalta och förbättra i dessa tider, då Europaparlamentsvalet närmar sig och populistiska krafter växer sig starkare i Europa. Ökad öppenhet är den enda vägen för finansbranschen om det tappade förtroendet ska återvinnas.

Jag är relativt nöjd med de överenskommelser vi nått i Ekonomiutskottet kring nytt försäkringsförmedlardirektiv, IMD2, men underströk vikten av att inte överreglera. Förutom de politiska anledningarna att värna om en fri marknad och handlingsutrymme för finansiella aktörer finns det även praktiska skäl att undvika reglering. Om de administrativa och ekonomiska kostnaderna blir för höga på grund av nya regler är det inte försvarbart att implementera dem.

I Europaparlamentet har vi i behandlingen av IMD2 diskuterat regler om dolda ersättningar diskuterats flitigt. I arbetet med ett nytt försäkringsförmedlingsdirektiv, IMD2, kräver Europaparlamentet bland annat att provisioner för försäljning av sparandeförsäkringar och pensionsförsäkringar redovisas helt öppet och tydligt. Försäkringsbolag, banker och försäkringsförmedlare måste vara helt öppna med de provisioner och avgifter de tar ut och redovisa dessa för kunderna.
 

onsdag 29 januari 2014

Svenska Ishockeyförbundet måste stå upp för mänskliga rättigheter

Idag meddelade Paavo Arhinmäki, kultur- och idrottsminister i Finland att årets Ishockey-VM bör flyttas från diktaturen Belarus/Vitryssland. Även Finlands Ishockey Förbunds ordförande Kalervo Kummola instämmer i kritiken och sade att det är möjligt att Finlands public service kanal YLE ställer in sina sändningar från Minsk.

Detta är en reaktion på att Vitryssland nu meddelar att journalister som ackrediterar sig till ishockey-VM i Minsk måste ansöka om specialtillstånd från utrikesministeriet för att få rapportera om annat än ishockey.

Vitryssland är Europas sista diktatur och det enda landet i Europa som fortfarande utdömer och verkställer dödsstraff. Rättsprocesserna är osäkra, tortyr är inte ovanligt i fängelserna och alla grundläggande mänskliga rättigheter saknas.

Det är ännu inte för sent att flytta Ishockey-VM från diktaturens Vitryssland. Internationella Ishockey Förbundet kommer att mötas i februari under OS i Sochi och styrelsen kan då besluta att ändra värdland. Att Vitryssland nu plötsligt vill censurera inte bara sin egen utan också resten av världens media är ett tydligt exempel på det vidriga rättsläget i landet.

Idrott står inte över humanitet, och jag anser att Svenska Idrottsförbundet och dess ordförande Christer Englund nu måste sätta handling bakom sina ord och ta ställning i frågan om att kräva en flytt av VM från Minsk.

Jag hoppas att Sverige tänker stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter även när det gäller idrott. Allt annat vore bedrövligt.

onsdag 22 januari 2014

EU-parlamentet kräver redovisning av kickbacks i fondförsäkringar


Nu har vi röstat i Ekonomiutskottet (ECON) om det nya försäkringsförmedlardirektivet IMD2.

Utskottets tyske rapportör Werner Langen (från konservativa EPP-gruppen) har vattnat ur många av de ursprungliga skrivningarna från EU-kommissionen, när det gäller transparens och konsumentskydd.  Nu har vi lyckats nå komprommisser på en del viktiga punkter.

Något som kan komma att få stor betydelse för svenska förhållanden är vi slår fast att full transparens ska gälla även ersättningar från tredje part vid försäljning av investeringsprodukter i försäkringsskal. I princip innebär det att en kickback som betalas exempelvis från ett fondbolag till ett försäkringsbolag ska redovisas till kunden innan en försäkring tecknas.

Vi har också nått kompromisser i utskottet när det gäller kombinationserbjudanden sk tying and bundling. Det handlar om att man ska kunna köpa varje del i ett försäkringspaket separat och alltså inte tvingas köpa mer försäkringsskydd än man behöver.

Vår liberala grupp vill ha skarpare sanktionsmöjligheter. Langen vill vattna ur sanktionerna och till exempel inte publicera vilka individer och bolag som brutit mot reglerna. Detta torde inte vara ett problem för Sverige där vi redan idag har ett system där Finansinspektionen öppet offentliggör personer och bolag som brutit mot reglerna.

IMD2-direktivet har dragits i långbänk i rådet, mycket beroende på att det litauiska ordförandeskapet inte prioriterat ärendet. Nu har det grekiska ordförandeskapet lovat att ta upp IMD2 till förhandling i rådet vilket kan göra att vi kan komma i mål med direktivet.

tisdag 21 januari 2014

Trojkans insatser

EU-parlamentet fortsatte i veckan sin granskning av den så kallade Trojkan; EU, Internationella valutafonden och Europeiska centralbanken, som lånat ut pengar till krisländer som Grekland, Portugal och Irland. I fredagens Studio Ett argumenterade jag för varför situationen blivit mycket värre utan Trojkan insatser under krisen.

torsdag 16 januari 2014

Anförande om statistik över handel mellan medlemsstater

Jag talade i tisdags på Strasbourg-sessionen om vikten av att statistiken som förs över handeln av varor utförs på ett mindre byråkratiskt vis. Detta hade säkrat statistikens tillförlitlighet och minskat de administrativa kostnaderna för medlemsländerna. Nedan finns en video från sessionen.

Tack till Litauen för deras ordförandeskap

Jag talade i tisdags i Europaparlamentet i Strasbourg om Litauens framgångrika ordförandeskap under den gågna hösten, och framförde även min åsikt att Sverige borde följa Litauens exempel och gå med i Euro-samarbetet. Nedan finns mitt anförande från sessionen.onsdag 15 januari 2014

Överenskommelse nådd som reglerar handel med värdepapper i Europa

Vi har kämpat länge, med tretton trialogförhandlingar, men igår kväll kom äntligen Europaparlamentet, där jag har varit förhandlare för liberala gruppen (ALDE) och rådet överens om en politisk överenskommelse gällande ett av de viktigaste EU-direktiven som reglerar handel med värdepapper i Europa, direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID2) och förordningen MiFIR.

Det är viktigt att ha fungerande finansmarknader i Europa samtidigt som vi måste undvika överreglering. Genom överenskommelsen ökar vi konkurrensen mellan olika handelsplatser, stärker skyddet för investerare och förbättrar genomlysningen av värdepappersmarknaderna. Därmed skapas förutsättningar för en bättre kapitalförsörjning till företag, vilket i sin tur främjar tillväxt i små- och medelstora företag i Europa. Genom en ökad harmonisering av regelverket tar vi ytterligare ett steg mot en gemensam europeisk värdepappersmarknad.

Vi reglerar också för första gången högfrekvenshandel eller robothandel på EU-nivå. Genom de nya reglerna ökar robustheten och vi får säkrare och stabilare finansmarknader vilket är bra för den finansiella stabiliteten.

Jag har under förhandlingarna framgångsrikt argumenterat för att de nya genomlysningsreglerna ska vara väl avvägda för att obligationsmarknaderna även fortsättningsvis ska kunna fungera effektivt.

Därför är jag nöjd med att vi för första gången kommit överens om att införa gemensamma europeiska genomlysningsregler för obligationsmarknaderna. Det är dock oerhört viktigt att EU-länderna kan hantera sin förvaltning av statsskulden till en rimlig kostnad. I förhandlingarna har jag därför framgångsrikt försvarat den svenska och andra mindre penningmarknader i små valutaområden. 

Jag gläder mig åt att det även fortsättningsvis kommer att finnas förutsättningar för välfungerande och attraktiva penningmarknader i små länder med egen valuta som Sverige. Det var mycket viktigt för mig att införa genomlysningsregler och samtidigt se till att handeln med räntepapper inte försämras. Jag är verkligen glad för att ha fått gehör för mina förslag.

tisdag 14 januari 2014

Äntligen en kvinna föreslagen till ECB

I går fick vi i ekonomiutskottet för första gången möjlighet att fråga ut en kvinna som är nominerad till en plats i styrelsen för Europeiska centralbanken. Mycket glädjande för mig som jobbat hårt under lång tid för en ökad jämställdhet i det så totalt mansdominerade ECB.

Nominerad från Tyskland är Sabine Lautenschläger, en mycket kompetent person, som vi i utskottet efter mötet igår kväll godkände som ledamot av ECB. På torsdag röstar vi i Europaparlamentet om att  fastställa Sabine Lautenschläger som medlem av ECB.

Svenska Dagbladet och Dagens Industri uppmärksammar det på nyhetsplats.
Ett bra första steg mot en bättre jämställdhet inom EU:s institutioner och ECB, medlemsstaterna har ett ansvar för att främja kvinnor till dessa höga positioner. Bra att Tyskland visar vägen med nomineringen av Sabine Lautenschläger.

tisdag 7 januari 2014

Enhetliga regler för kortköp är nödvändiga

Europaparlamentet håller som bäst på att arbeta fram ny lagstiftning om betaltjänster och en eventuell reglering av de avgifter som banker tar ut av varandra när konsumenten belatar med kort.

Det krävs enhetliga regler och lägre avgifter för köp med kort, för att förenkla handel över gränserna. Trots att jag länge varit tveksam till reglering är det tydligt att marknaden i det här fallet inte klarar att komma åt överprissättningen utan inblandning från lagstiftare.

Jag skrev nyligen en artikel om just detta i Svenska Dagbladet som du kan läsa här.