lördag 30 november 2013

Vald till ALDE-partiets Vice President

ALDE-kongressen i London valde nyss mig till Vice President of the ALDE Party. Jag tackar ödmjukast för förtroendet och ser fram emot två spännande år. Jag kommer arbeta för ett mer inkluderande och mänskligare Europa. Jag hoppas att liberaler tar plats i debatten under detta valår och skiclar en tydlig signal att vi inte tolererar främlingsfientliga.

onsdag 27 november 2013

AVS-länderna måste ta ansvar för att Dawit Isaak friges


Idag hade vi möjlighet att ställa frågor till AVS-ländernas råd samt till EU:s ordförandeland Litauen. AVS-länderna representerades av Fonotoe Lufafesili Pierre Lauofo, nuvarande ordförande för AVS-rådet och utrikesminister i Samoa, och jag frågade om de kunde tänka sig att stödja stater som gör framsteg i fråga om pressfrihet, som Namibia, Ghana, Botswana, Trinidad och Tobago, för att bilda ett nätverk som erbjuder det konstnärliga fria ordet för att konsolidera denna växande rörelse som ger fristäder för censurerade och förtryckta kulturarbetare.
Enligt 2013 World Press Freedom Index respekterar många AVS-länder fortfarande inte yttrandefrihet. Det var därför glädjande att AVS-rådet var positiva till mitt förslag. Jag kommer nu att kontakta Lauofo och AVS-rådets sekretariat med konkreta förslag på hur Afrika, Västindien och Stilla havet kan hjälpa alla de journalister som sitter fängslade.
Jag påminde även rådet om situationen i Eritrea där 28 journalister sitter fängslade, och krävde svar på om de hade någon information om Dawit Isaak och hans kolleger. Dessvärre hade rådet ingen ny information om Dawit Isaak. Länder som Eritrea har ratificerat internationella och regionala konventioner om att värna yttrandefrihet men lever inte upp till sina åtaganden. AVS-länderna måste sätta ner foten. 
Efter diskussionen talade jag med Lauofo och han lovade återkomma när han fått fram färsk information om Dawit Isaak. Kanske det krävs en oberoende part från Stilla havet för att lösa det afrikanska problem.
Efter utfrågningen överräckte jag Gellert Tamas film "Dawit Isaak och tystnaden" till ordförande Lauofo. Han lovade återkomma till mig med ny information om Dawit Isaak. 

Europa är lösningen

Nyligen intervjuades jag av UNITEE, European-Turkish Business Confederation. Vi diskuterade många av EU:s stora frågor så som valet till Europaparlamentet, utvidgningen av EU, främlingsfientlighet, den ekonomiska krisen och mycket annat. Ett tydligt budskag från mig var att jag ser Europa som lösningen på många av våra problem. Jag är övertygad om att problemen med främlingsfientlighet, organiserad brottslighet och ekonomisk kris kan lösas med mer samarbete. Det hoppas jag att Europas väljare visar att de också tycker i valet i maj.

Läs hela intervjun på UNITEE:s blogg.

 

 

tisdag 26 november 2013

EU återupptar förhandlingarna med Eritrea


Igår kväll var EU:s kommissionär Andris Pielbags, ansvarig för utvecklingsfrågor, på plats i Addis Ababa för att svara på våra frågor som rör EU-kommissionens arbete i EU-AVS-länderna. Min fråga gällde människosmugglingen i egyptiska Sinaiöknen. Förra året flydde 305 723 personer från regimen i Eritrea. Majoriteten kommer till flyktingläger i Sudan och Etiopien.

Både EU och Afrikanska Unionen, AU, har en moralisk skyldighet att hjälpa dessa människor och säkerställa att de i jakt på ett bättre liv omkommer i Medelhavet. Jag frågade kommissionären om hans ansåg att samarbetet med AU var tillräcklig, och om han var villig att tillsammans med AU inrätta särskilda arbetsgrupper som ska öka säkerheten i flyktinglägren. Idag finns fakta som tyder på att människosmugglarna arbetar aktivt inne i lägren.

Kommissionär Piebalgs höll med om att mer måste göras, men underströk att det är svårt att arbeta operativt med AU då de inte har mandat att utföra mycket att de jag föreslog. Däremot ansåg kommissionären att det fanns två områden där EU och AU kan samarbeta; att komma åt kärnan av problemet i Eritrea och att hitta de kriminella ligorna.

Kommissionär Andris Piebalgs svarade på frågor om EU-kommissionens arbete i AVS-länderna.


Att komma åt kärnan av problemet, dvs. fattigdom, instabilitet och politisk oförutsägbarhet är svårt. Kommissionären var mycket bekymrad över situationen i Eritrea. Kommissionären bekräftade att ett möte mellan EU:s högsta representanter och Eritrea ägt rum i Bryssel, samt att EU:s särskilda representant för Afrikas Horn, Alexander Rondos, är på väg till Eritrea nästa vecka. Den huvudsakliga frågan för mötet är att återuppta arbetet med EU:s biståndsfond, EDF. Sedan november 2011 har Eritrea avslutat alla program inom ramen för 10:e EDF. Minister Giorgish Teklemichael meddelade att man avsåg att först implementera sitt nationella program för utveckling innan man mottog pengar från EU. 

De pågående program som därmed annullerades inkluderar ett program till stöd för jordbrukssektorn (37 miljoner euro), ett program till stöd för domstolar (5 miljoner euro), ett program för att bistå utbildningen av tjänstemän (3,4 miljoner euro) och ett program för återupprättande av Asmara National Heritage (5 miljoner euro). Dessutom fanns ytterligare tillgängliga belopp på 68,3 miljoner euro.

Det är nu kommissionärens förhoppning om att man åter kan börja samarbeta med regimen i Eritrea för att dessa pengar skall nå landets utsatta befolkning. Jag hoppas att försöket till dialog lyckas. Eritreas befolkning måste veta att de inte är ensamma, utan att vi står på deras sida.

måndag 25 november 2013

Trovärdigt rättssystem är ett stort problem för AVS-länderna


Idag hölls den formella invigningen av den 26:e sessionen för den gemensamma parlamentariska församlingen för länder i EU och länder i Afrika, Västindien och Stilla havet, den så kallade AVS-EU församlingen. Abadula Gemada Dago, talman i Etiopiens parlament inledde ceremonin genom att påminna oss alla om urmänniskan Lucy och att det var just här i Etiopien som mänskligheten först reste på sig. Kenyanska Joyce Laboso är en av ordföranden av församlingen och underströk att finansiering är viktigt för AVS-länderna att uppnå Milleniummålet att minska fattigdomen, men att det inte är allt. Även privata sektorn och främst rättsväsendet har en viktig roll. Transparenta processer i samband med val eller domstolsbeslut är viktigt för befolkningens förtroende men även för at minska korruptionen.

Etiopiens premiärminister Hailemariyam Desalegn avslutade invigningen med att understryka AVS-ländernas eget ansvar för utveckling. Han uppmanade sina kolleger att komma ihåg att demokrati inte är att alternativ bland andra styrelseformer, det är ett måste för alla ledare med folkligt mandat. Det är en bra tanke, men med tanke på att Etiopiens styrande parti, Etiopiens Revolutionära Demokratiska Front, just nu innehar 544 avd de 547 platserna i parlamentet finns mycket att göra i landet för att respektera parlamentarismen och oppositionens rätt att kritisera regimen. Dessutom är premiärminister Desalegn, och tillika högsta befäl av militären, inte vald på tidsbegränsat mandat utan kan sitta kvar så länge parti vill. 


Etiopiens premiärminister Hailemariam Dessalegn under invigningen av AVS-EU-församlingens 26:e session. 

Den officiella invigningen avslutades med EVS-ländernas samt EU:s hymn.  Mötet hålls i FN:s kongresscenter i Addis Ababa. 

Att kritisera regimen har ett pris. Sedan 2011 sitter elva journalister fängslade i Etiopen, varav en av dem är internationellt erkända Eskinder Nega. Etiopien använder sin anti-terrorism lagstiftning för att kunna undanröja alla som underminerar regimen. Nega satt fängslad samtidigt som svenska journalisterna Martin Schibby och Johan Persson, men till skillnad från dem sitter han fortfarande fängslad. Under gårdagskvällens möte med AVS-EU-ländernas föreslog den gröna gruppen att de fängslade journalisterna i Etiopien bör besökas i fängelset för att säkerställa att deras rätt till sjukvår respekteras och att de inte utsett för tortyr. Detta är ett initiativ som jag helhjärtat ställer mig bakom.

Schibby och Persson tog sig in i Etiopiska Oganden-provinsen för att visa på de övergrepp som den regionala regimen utsatte befolkningen för. I regionen finns spår av olja, och möjlighet till rikedom har förvärrat situationen. Abdullahi Hussein jobbade nära Ogaden-presidenten Abdi Muhamoud men fick nog av övergreppen. Han lyckades ta sig till Sverige med över 100 timmar film som skulle klippas ner till en propagandavideo. På filmen verkar det finnas tydliga bevis på hur regionens milis utsätter befolkningen för mord, tortyr, olaga frihetsberövning, utpressning och våldtäkter.

Materialet är nu överlämnat till svenska Krigsbrottskommissionen, med ansvar för svenska utredningar av folkmord, och till internationella åklagarkammaren i Stockholm. De har nu inlett en förundersökning och deras uppgift är att bedöma huruvida allvarliga brott mot folkrätten som folkmord och tortyr har begåtts. Detta kan i så fall bli föremål för rättsliga åtgärder i Sverige eller föras vidare för prövning av åklagare hos den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag.Efter mötet bytte jag några ord med Etiopiens statssekreterare, landets ambassadör till Frankrike samt mina kolleger Ana Gomes, Fiona Hall samt Catherine Bearder. 


söndag 24 november 2013

Nya hus ger hopp åt invånarna i slummen


AVS-länderna står inför många och tuffa utmaningar, och en av dem är bostadsutveckling. Addis Ababas statsförvaltning var på plats för att berätta om sitt arbete att uppnå Milleniummålet att utrota slumboende. I Addis Ababa bor 3 procent av landets knappa 85 miljoner invånare. Landets urbana population ökar med drygt 4 procent varje år, vilket är mycket i jämförelse med resten av den afrikanska kontinenten. Hela 80 procent av den urbana populationen bor i slummen, dvs. i plåtskjul utan rinnande vatten, sanitet, el eller infrastuktur.

Statsförvaltningen i Addis Ababa lösning på problemet är höghus. I Etiopien äger staten all mark och behöver alltså inte de boendes godkännande för att riva slumområden och bygga nya billiga höghus. De lägenheter som byggs lottas sedan ut och staten ger upp till 90 procent av hyran som lån. Om de boende kan betala tillbaka den resterande summan får de äganderätt till lägenheten.


Systemet har funnit i 10 år och har lyft 542 000 personer ur slummen till lägenheter med vatten, el och avloppssystem. Staden planerar att bygga 100 000 nya lägenheter varje år under de kommande sju åren. Det kommer att hjälpa en stor del av Addis Ababas fattigaste befolkning. Men för många är det svårt att anpassa sig till det nya livet i lägenhet. Att behålla sociala strukturer, lokala föreningar och traditioner är viktigt både för att hålla kriminaliteten nere och för att för att skapa jobb i området. 


Efter presentationen åkte vi ut till några av Addis Ababas nybyggen. På den ena plasten var hela 20 000 lägenheter under uppbyggnad. De nya husen ger hopp åt de familjer som kämpar för att klara sig i slummen, men för att komma ut fattigdom behövs mer än bara en ny lägenhet. Det krävs utbildning och infrastruktur som möjliggör att man kan ta sig till och från arbete och förutsägbarhet om man får bo kvar  eller inte. Utan detta blir Addis Ababas imponerande projekt enbart en omlokalisering av de allra fattigaste. 

Vid den ena byggplatsen med min brittiska kollega Catherine Bearder och Makhosini Hlongwane från Zimbabwe. 
På väg ut till byggplatserna körde vi igenom stora slumområden. 
På byggplatsen med min etiopiska kollega i AVS-EU-församlingen.
Statsförvaltningen i Addis Ababa bygger 20 000 lägenheter för stadens stora slumbefolkning.

lördag 23 november 2013

Pressfrihet och terrorism heta ämnen i Addis Ababa


På måndag den 25 november invigs den 26:e sessionen för den gemensamma parlamentariska församlingen mellan länder i EU och länder i Afrika, Västindien och Stilla havet, den så kallade AVS-EU församlingen. Mötet hålls den här gången i Etiopiska Addis Ababa och idag startade de förberedande utskottsmötena. 

I det politiska utskottet som jag är medlem av hade vi två föreslagna rapporter på agendan, dels terrorismens globala utbredning samt nationella förlikningsprocesser i länder som upplevt konflikter och kriser. Det blev en lång debatt om rapporten om terrorism och sociala media skriven av min ungerska kollega Zita Gurmani och Moses Kollie från Liberia. 

Internet och sociala nätverk som Facebook, LinkedIn, Twitter och YouTube används i allt större utsträckning av gränsöverskridande terroristorganisationer för att rekrytera nya medlemmar, sprida propaganda och för att söka finansiering. Mina afrikanska kolleger var kritiska till att europeiska demokratier i sin vilja att skydda yttrandefriheten är tveksamma till att stänga ner webbsidor som förespråkar intolerans, hat och våld. Jag anser inte att man kan ställa frihet och säkerhet mot varandra och se vilken som väger tyngst. Personlig integritet och respekt för privatliv är fundamental för alla medborgare och det måste alla stater erkänna. Den senaste tidens NSA-skandal har visat att medborgare i USA och EU inte godkänner att deras privatliv på internet övervakas - utan deras godkännande. 

Vårt värdland Etiopien har en viktig roll för att bekämpa terrorism på Afrikas Horn. Som det mest stabila landet i regionen har de bl.a. bistått internationella insatser i Somalia för att bekämpa pirater och terrorgruppen al-Shabab. Etiopiens stöd är viktigt, jag anser att vi ändå måste väga kritisera dem för de mycket håra anti-terrorlagar som har satt ett tjugotal journalister i fängelse. Lagen missbrukas genom att kritisera alla som inte håller med regimen med att undergräva den nationella säkerheten, och därmed vara terrorist. Vi kommer alla ihåg de 438 dagar Martin Schibbye och Johan Persson satt fängslade i Etiopien. 

Detta är mycket beklagligt och jag har tillsammans med flera kolleger i Europaparlamentet skrivet brev till Etiopens regering för att förklara varför journalister som Eskinder Nega and Reeyot Alemu sitter fängslade. Såklart fick vi inget tydligt svar från de etiopiska parlamentarikerna. De förklarade saken med att lands grundlag som skyddar yttrandefriheten enbart är 20 år gammal och att det är svårt att hitta en balans. Det är inte alls svårt. De är inte terrorister, de utnyttjar enbart sin grundlagsskydde rätt att säga sin åsikt. 

I diskussion om internationella brottmålsdomstolen med James Kembi-Gitura, vice talman av Kenyas överhus.


Mötet avslutades med en diskussion om betydelsen av Internationella brottmålsdomstolen. Jag anser att domstolen spelar en viktig roll när nationella konflikter och inbördeskrig för det svårt att få till en nationell rättsprocess som accepteras av alla parter. En invändning mot domstolen är att förhandlingar kan skada förlikningsprocesser och slita upp sår som ännu inte läkts. Det kan stämma, men att gå så långt som att exkludera folkvalda personer är inte rimligt. Om någon misstänks för grova brott mot sin egen befolkning måste regeringen i landet leva upp till detta annars riskerar hela systemet att fallera. 

Ett aktuellt exempel är Kenyas president Uhuru Kenyatta och vicepresident William Ruto som bägge är misstänka för brott mot mänskligheten i samband med de våldsamheter som uppstod efter valet 2007 då över 1000 personer dog. Domstolen är rättslig, inte politisk, en slutsats som James Kembi-Gitura, vice talman i Kenyas överhus hade svårt att acceptera. Internationella brottmålsdomstolen har en viktig roll att ge upprättelse till de som inte får gehör på hemmaplan, och att politisera detta är mycket olyckligt. Det är inte Afrika som nu utreds, det är några misstänka brottslingar som råkar vara afrikaner. 


onsdag 20 november 2013

Europaparlamentet röstar för kvotering

Europaparlamentet har idag röstat för kvotering i bolagsstyrelser. Om medlemsstaterna i Ministerrådet följer samma linje kommer alla EU:s företag med fler med fler än 250 anställda vara tvungna att ha en bolagsstyrelse som består av minst 40 % kvinnor.

Min kollega Cecilia Wikström har varit den liberala gruppens skuggrapportör i utskottet för rättsliga frågor och jag har varit det i utskottet för ekonomi och valutafrågor. Vi är båda överens. Jämställdhet måste ha högsta prioritet och kvotering är fel väg att gå.

Istället för att EU ska lägga sig i vilka som sitter i företagens styrelser borde det vara upp till ägarna själva. Det är ägarna som har investerat i företaget, inte EU, och därför ska också ägarna utse styrelsen. Det är en grundbult i äganderätten. Det är däremot viktigt att poängtera att vi fortfarande ska ställa krav och arbeta för förbättrad jämställdhet i våra djupt mansdominerade styrelser.

Vad Cecilia och jag förespråkar är den danska modellen. En modell som brukar kallas 'följ eller förklara', där företagen själva sätter upp mål för sitt jämställdhetsarbete och sedan har att antingen följa målen eller tydligt förklara varför det inte uppnåtts. Det är en liberal väg för jämställdhet.

Trots de långtgående kraven på kvotering är jag dock nöjd med att flera av mina tillägg i rapporten röstades igenom, exempelvis att EU:s institutioner bör föregå med gått exempel. Det innefattar Europeiska Centralbanken som måste göra något åt sin obefintliga jämställdhet. Idag finns ingen kvinna i ECB:s direktion.

Här kan du lyssnapå det tal jag höll i parlamentet inför omröstningen.
 
 

Mala Yousafzai mottog Sakharovpriset i Strasbourg

Idag delades Sakharov-priset ut till 16-åriga Malala Yousafzai från Pakistan. Europaparlamentets pris för tankefrihet till minne av den ryske dissidenten Andrei Sakharov har tidigare gått till storheter som Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi och Kofi Annan. Malala får priset för att hon trotsar förtryck och kämpar för allas, kvinnor och mäns, lika rätt till utbildning. Trots sin ringa ålder har hon redan gjort det i flera år. Den 9:e oktober sköts hon i huvudet under ett mordförsök när hon var på väg hem från skolan. Mirakulöst nog överlevde hon och efter att ha återhämtat sig bor hon nu i England.

Under prisutdelningen höll hon ett enastående tal (lyssna på det här) till parlamentets ledamöter. Hon inledde med filosofen Voltaires berömda citat "Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det". Hon betonade att trots de svårigheter som finns i världen finns det hopp. Hopp om att det en dag kommer bli bättre. Och vägen till rikedom går genom utbildning. Utbildning för alla oavsett kön.

Jag är oerhört imponerad av hennes mod och förmåga och jag hoppas att världen tar till sig denna sextonåriga flickas visdom.
Malala Yousafzai under prisutdelningen i Europaparlamentet
 

IOK måste stå upp för idrottens och demokratins principer

Internationella Olympiska Kommittén vill sprida de den olympiska andan och förena människor världen. De vill göra det genom idrottens fredliga kraft som inte tar hänsyn till hudfärg, sexuell läggning eller ekonomiska förutsättningar. Inom idrotten är det mer än någon annanstans prestation som avgör vem som lyckas. Ett vackert ideal och en viktig del i byggandet av en bättre värld. Men ett olympiskt mästerskap är så mycket mer än det som händer på arenan och det som fångas av kamerans blixt.

Samtidigt som Ryssland förbereder sig inför vinterns olympiska folkfest i Sochi höjs tonläget mot de som väljer att leva ett liv som avviker från normen. Den senaste tiden har "anti-propaganda-lagar" antagits i Ryssland som förbjuder propaganda för icke-traditionella sexuella relationer mot minderåriga. Vad det exakt betyder är dock fortfarande oklart. Är det förbjudet att delta i Pride-demonstrationer som minderåriga kan tänkas se? Är det förbjudet öppet på Rysslands gator avvika från den heterosexuella normen? Och är det förbjudet för föräldrar att sympatisera med HBT-personer? Oavsett vilket är det en utveckling som varken är förenlig med de mänskliga rättigheterna eller den olympiska andan.

Den 30:e oktober skickade mina kolleger och jag, från flera politiska grupper och länder, ett brev till den nyvalde ordföranden för IOK, Thomas Bach, där vi uttryckte vår oro över situation i Ryssland. Som det står i den olympiska stadgan ska mästerskapet lämna efter sig ett positivt arv i linje med den olympiska andan. Därför är det extra viktigt att inte de mänskliga fri- och rättigheterna enbart garanteras för de som arbetar och deltar i de olympiska, utan också för Rysslands befolkning.

Vi mottog nyligen Thomas Bachs svar. Tyvärr tänker han inte aktivt ta ställning för att mänskliga rättigheter garanteras även de ryska medborgarna. Han svarar att IOK vid upprepade tillfällen blivit försäkrade av ryska myndigheter, inklusive Vladimir Putin, att principerna om icke-diskriminering kommer att upprätthållas för alla deltagare vid de olympiska spelen. Men det är inte tillräckligt! Det hjälper inte Pride-demonstranterna i St. Petersburg. Det hjälper inte alla de som överväger att flytta från Ryssland till ett land som låter dem leva sitt liv i frihet. Och de det hjälper inte alla dem som fortfarande inte vågar leva öppet bland sina vänner.

När idrott och demokrati delar samma grundprinciper är det tråkigt att företrädarna för idrotten inte tar ställning för dem fullt ut. Därför hoppas jag att det även under detta mästerskap träder fram en Emma Green Tregaro som med målade naglar tar ställning och vågar säga det som idrottens mäktigaste män inte vågar säga.

söndag 17 november 2013

Avtackad på landsmötet

Idag avslutades Folkpartiets landsmöte 2013. Ett nytt partiprogram har antagits och debattglada partivänner har gjort sin röst hörd. Vid avslutningen blev jag och Birgitta Rydberg avtackade för vårt arbete i Partistyrelsen. Det har varit ett ärofyllt, spännande och roligt uppdrag som jag med varm hand överlämnar till den nya styrelsen och jag önskar den all lycka i sitt arbete över detta supervalår. Jag hoppas att vi tar chansen i vår att visa att vi är Sveriges mest EU-vänliga parti och tar tydlig ställning för mer samarbete i Europa och att Sverige ska vara an aktiv del i EU:s kärna.

Nu ser jag fram emot det kommande arbetet i valberedningen och min kandidatur till vice ordförande i det liberala europeiska partiet, ALDE.

Jag och Birgitta Rydberg avtackades för vårt arbete i Partistyrelsen

lördag 16 november 2013

Marit Paulsen ställer upp i Europaparlamentsvalet

Marit Paulsen tillkännagav alldeles nyss sin kandidatur till Europaparlamentsvalet i maj nästa år. För oss som bryr oss om Europas framtid var det självklart ett glädjande besked. I valet 2009 var hon den svenska kandidat som fick överlägset flest personröster och hon var också en starkt bidragande faktor till Folkpartiets valframgång.

Hon påminde sina landsmötesvänner om det allvar som Europa nu står inför. Hon påminde oss om att gå och rösta och rösta på ett demokratiskt parti. Vi står inför ett vägval och en potentiell avgrund. En ekonomisk kris av den magnitud som vi nu upplever har inte upplevts sedan 30-talet. Det slutade då med ett Europa i spillror. Därför är det oerhört viktigt att vi påminner våra vänner att demokrati och öppenhet inte är något som kan ärvas av tidigare generationer. Det måste varje generation skapa själv.

Jag är övertygad om att Marit kommer att axla ansvaret och arbeta för demokrati, öppenhet och en sund jordbrukspolitik i Europa. Jag är övertygad om att hon kommer att fortsätta röra om i Europaparlamentets gryta. Och jag är övertygad om att Europa behöver sin tant i Bryssel.

Jag önskar dig all lycka till Marit.

fredag 15 november 2013

Folkpartiet tar tydlig ställning för euron

Idag fortsätter Folkpartiets landsmöte i Västerås, och förmiddagens förhandlingar handlade om ekonomi, företagande och arbetsmarknad. Fokus i debatten låg så klart på åtgärder på nationell nivå, men ett ärende som jag själv var uppe och försvarade var euron.  Den europeiska valutan är både ett politiskt och ekonomiskt projekt, och genom en gemensam valuta fördjupas samarbetet mellan EU:s medlemsländer.

Jag anser att det är olyckligt att Sverige har samma svala inställning till valutasamarbetet som till bankunionen och andra områden där EU-länderna nu beslutar om fördjupat samarbete. När allt är klart kommer vi att tydligt se ett tvådelat EU. En kärna av länder som samarbetar djupare, och ett antal länder som står vid sidan om. Sverige ska inte stå vid sidan, Sverige ska tillhöra EU:s kärna. Därför är det mycket glädjande att Folkpartiet idag beslutade att i partiprogrammet säga att Sverige ska införa euron och att det ligger i Sveriges intresse att stabilisera det gemensamma reglerverket för det ekonomiska samarbetet. Med detta är Folkpartiet nu det parti som ger tydligast besked i den mycket viktiga frågan om Sveriges roll i EU:s ekonomiska politik.

Ett mycket trevligt inslag på landsmötena är mötena med partivänner från när och fjärran. Också från fornstora dagar, då vi hade en Folkpartistisk statsminister.

Ola Ullsten, fd folkpartistisk statsminister, signerar sina memoarer på landsmötet
Min trevliga bänkgranne Ingemar Mundebo, fd. folkpartistisk budgetministertorsdag 14 november 2013

EU-seminarium under Folkpartiets landsdagar

Idag inleddes Folkpartiets landsmöte i Västerås där bland annat nytt partigrogram ska antas. Efter att Jan Björklund sparkat igång mötet med sitt öppningstal höll jag tillsammans med mina två kollegor Marit Paulsen och Cecilia Wikström ett seminarium om arbetet i Europaparlamentet. Som Sveriges enda riktigt EU-positiva parti är det ett självklart inslag på vårt landsmöte.

På seminariet diskuterade vi och publiken allt från EU:s patentlagstiftning som till slut tröskats igenom efter 37 år till kostnaden för svenskars sjukvård i Spanien. En stor fråga i diskussionen var självklart den ekonomiska krisen och Sveriges förhållande till euron. Som liberal europavän är min åsikt att Sverige ska gå med i eurosamarbetet. Det är både ett ekonomiskt och ett politiskt projekt, vilket ibland glöms bort i debatten. Tysklands före detta förbundskanslern, Helmut Kohl, har ju påpekat är det inte säkert att Tyskland enats lika snabbt utan ett gemensamt valutasamarbete. Att Lettland blir det 18:e landet att införa euron vid årsskiftet och att Litauen förväntas göra det om drygt år visar på attraktiviteten i projektet. Snart kommer vi vara ensamma runt Östersjön utan att vara med. Det kommer att få konsekvenser för vår handel och vårt inflytande i Europa.

Cecilia Wikström, som arbetar med mänskliga rättigheter i parlamentet, påminde också om den värderingskris som kommit i den ekonomiska krisens spår. Idag ser vi en skrämmande utveckling i Europa. Främlingsfientliga krafter grupperar sig i alla Europas länder och nyligen inledde Marine Le Pen sin erövringsresa, med syfte att ena Europas främlingsfientliga partier och bilda en egen politisk grupp i parlamentet, med att besöka Sverige och Jimmie Åkesson. Som tur är lär det inte vara en lätt uppgift att förena nationalister över nationsgränser.

För mig, Marit och Cecilia är EU en självklar och viktig del av Sverige och Folkpartiet. Vi påverkas ständigt av de beslut som fattas i EU:s institutioner och vi som medborgare får mer och mer makt att påverka besluten. Därför är det viktigt att vi folkpartister tar EU och Europaparlamentsvalet på allvar.

Jag hoppas att vi ses på landsmötet i Västerås och tillsammans hjälps åt att förbättra Sveriges mest EU-vänliga parti. Välkommen!

Jag, Cecilia Wikström, Marit Paulsen och Lars Ströman under dagens EU-seminarium

måndag 11 november 2013

Seminarium i Malmö om organiserad brottslighet

Idag inleddes dagen i Malmö med ett seminarium om organiserad gränsöverskridande kriminalitet i Europa. Som medlem av det tillfälliga utskottet mot organiserad brottslighet i Europaparlamentet, CRIM-utskottet, har jag de senaste 18 månaderna lyssnat till experter på området tillsammans med kollgerna i utskottet tagit fram en rapport med ett 20-tal förslag på åtgärder på EU-nivå.

Idag finns 3600 kriminella ligor i Europa, och det är inte bara den sicilianska maffian som vi kanske tänker på- Även Sverige är drabbat. Det är våldsdåden i Malmö och Göteborg bevis på. Av de 10 miljoner illegala vapen som finns i EU kommer en andel även till våra svenska städer.

Under seminariet i Malmö presenterar jag CRIM-utskottets arbete i Europaparlamentet.

Förutom att presentera arbetet som CRIM-utskottet hade jag även bjudit in ett par experter på området. Solweig Wollstad är åklagare vid Internationella åklagarmyndigheten i Skåne län, Stefan Sintéus är chef för länskriminalen i Malmö och Joakim Palmqvist är välkänd journalist och författare som kartlagt ligor i Sverige. Folkpartiets rättspolitiska talesperson Johan Pehrson moderedare samtalet.

Johan Pehrson, Stefan Sintéus, Solweig Wollstad och Joakim Palmqvist berättar om hur ligorna kan stoppas. 

Ett 50-tal personer hade tagit sig till lokalerna i Malmö och diskussionen med publiken handlade mycket om tilliten till andra EU-länders polis och rättsystem. Kan man tro att polisen i Bulgarien och Rumänien gör ett lika bra jobb som polisen i Sverige? Ja, det kan man. Förutom att det finns goda exempel på samarbete för att stoppa trafficking gav Solweig Wollstad ett bra exempel. Efter sina år som svensk samordnare för Eurojust, EU:s åklagaresamarbete, i Haag har hon god kännedom om de ländernas rättstraditioner och effektivitet. Polisen i Storbritannien och Italien litar inte på den svenska polisen, utan anser att man är för flat mot kriminella ligor. Det som är smuggling i ett land är bedrägeri i ett annat. Vad som behövs är god kännedom om andra länders system och personliga kontakter. Just därför tycker jag det är tråkigt att Sveriges riksdag och justitieminister inte ställde sig bakom EU-kommissionens förslag om att utvidga Eurojust till en åklagarmyndighet.

När brottsligheten är gränsöverskridande räcker det inte med nationella lösnngar. Förutom gemensamma brottsrekvisit och straffstater för de brott som är särskilt allvarliga, som narkotikabrott och penningtvätt, krävs också mer information om till allmänheten. Idag faller en fjärdedel av svenska folket för bedrägeri. Det kan vara allt från orealistiskt billiga taxiresor till dyra telefoner som reas ut på internet. Förutom att de drabbar miljontals konsumenter ger det nödvändiga inkomster till skurkarna. Här har vi alla ett ansvar att tänka efter innan vi faller för ett kap. Mycket ofta är det för bra för att vara sant.

onsdag 6 november 2013

Slarv och fusk med EU:s pengar sker i medlemsländer

Idag skriver jag på Dagens Nyheter om slarv med EU:s budget. I går publicerade Europeiska revisionsrätten rapporten för 2012 års utbetalningar. Av de 140 miljarder euro som EU:s institutioner betalade ut till olika projekt och stödprogram gjordes 4,8 procent av dessa utbetalningar på felaktiga grunder.

Ofta glöms en viktig sak. Nämligen att fusket och felaktigheterna till nära 80 procent sker i EU:s medlemsländer.

Här kan du läsa hela artikeln.

tisdag 5 november 2013

Europaparlamentet ställer Trojkan till svars

Idag medverkade jag i Sveriges Radios Studio Ett, om den så kallade trojkan och eurozonens krishantering. Trojkan som består av Kommissionen, Europeiska Centralbanken och Internationella Valutafonden har fått mycket kritik för sitt sätt att försöka åtgärda krisen i eurozonen. Kritiken har dels handlat om den tuffa åtstramningspolitik som Trojkan förordat för Europas länder i kirs och dels det demokratiska underskott som Trojkan lider av.

Jag anser att stora delar av den ekonomiska politik som genomförts varit nödvändig för att länderna ska ta sig ur krisen. Däremot är trojkans demokratiska underskott ett enormt problem. Vi kan inte ha ett system som tillåter att miljontals människors framtid avgörs utan insyn bakom stängda dörrar och av icke-folkvalda teknokrater. Därför är det glädjande att Europaparlamentet idag, genom en utfrågning av representanter från Kommissionen och Europeiska Centralbanken, inledde arbetet med att ställa trojkan till svars och kräva större insyn.