måndag 12 maj 2014

Fonddagen

Deltar i i Fondbolagens förening Fonddag. Intressant diskussion om mina erfarenheter som Europarlamentariker och EU:s finansmarknadsreglering.

Jag tycker att vi lyckats tämligen väl i vårt arbete i Europarlamentet. Bankunionen har varit viktigast beslutet under mandatperioden.

fredag 9 maj 2014

Skånes man i EU tackar för sig

Radio Malmöhus reporter Anna Bubenko följde med mig en arbetsdag under sista sessionen i Strasbourg i april. Här kan du lyssna på det trevliga reportaget: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5857767