söndag 28 februari 2010

Omröstningar i EU-parlamentet denna vecka

Två omröstningar i EP denna vecka blev särskilt uppmärksammade; ytterligare personalresurser till EP och parlamentets kommentarer till Kommissionens förslag om en ny fiskepolitik för EU.

Mer pengar till EP
Jag valde att lägga ned min röst vad gäller nya resurser till EP. För mig handlade det framförallt om ytterligare medel - 1500 euro/mån - till ledamöternas sekretariatsersättning. Efter en mycket lång diskussion i gruppen blev det en knapp majoritet för att stödja förslaget. Så ock i de övriga stora grupperna. Aldes röst skulle allstå inte bli utslagsgivande, varför jag valde att lägga ned min röst i stället för att rösta nej.

I en situation då de ekonomiska ramarna krymper för de allra flesta i Europa tyckte jag denna ökning var högst olämplig. Även om skälen kan vara acceptabla, parlamentets utökade ansvar genom Lissabonfördraget. Men nog hade det varit möjligt att omfördela de resurser inom EP, som redan finns idag.

Och så fisket
I mångt gick omröstningen i rätt riktning, dock föll flera av de förslag som de Gröna med Isabella Lövin i spetsen föreslagit, vilka bl a handlade om en mer solidarisk politik gentemot de fattiga kustländerna i Afrika samt hårdare regler mot utfiskning i EU:s egna vatten. EU är på rätt väg. Men fortfarande är balansen mellan fiskarna i båtarna och fiskarna i havet inte godtagbar. Jag valde därför att rösta nej till rapporten i sin helhet.

lördag 27 februari 2010

Gästkrönika i dagens GP

Idag skriver jag en gästkrönika i GP om Europa, Grekland, Sverige och euron. Läs gärna.

onsdag 17 februari 2010

Äntligen nämns Dawit i utrikesdeklarationen!

Det gläder mig att utrikesminister Carl Bildt i regeringens deklaration om utrikespolitiken 2010 uttryckligen talade om arbetet för att frige Dawit Isaak. Det är första gången hans namn nämns i detta sammanhang, vilket förhoppningsvis betyder att Sverige nu kommer att ställa hårdare krav på Eritrea om att frige Dawit Isaak. Ett välkomnat steg i rätt riktning!

Läs mer på Expressen och SvD.

tisdag 16 februari 2010

Greklands problem kan inte skyllas på euron

Idag skriver Carl B Hamilton och jag replik på Stefan de Vylders artikel i SvD där han kritiserar euron och undviker alternativet för Europa. Grekland har fuskat men frågan är varför det skulle gynna Sverige, Grekland eller EU, att vi sitter kvar på läktaren och observerar andras ansträngningar att reda ut problemen, istället för att själva delta?

torsdag 11 februari 2010

SWIFT och EU-parlamentet

Igår röstade Europaparlamentet om det så kallade SWIFT-avtalet. Parlamentet förkastade med bred majoritet det tillfälliga avtalet, som Rådet tidigare har godkänt. Swiftavtalet handlar om hur och när amerikanska myndigheter skall få tillgång till sekretessbelagda uppgifter om europeiska banktransaktioner. Sådana uppgifter används till att kartlägga terroristnätverkens finansiella kanaler.

Europaparlamentets huvudinvändningar mot Swiftavtalet är att avtalet inte ger tillräckliga garantier för rättsäkerhet och enskildas integritet. Parlamentet vill att avtalet fullt ut respekterar EU-medborgarnas rätt till skydd av personliga data. Dessa uppgifter får enbart samlas in "i syfte att bekämpa terrorism" och "rätt balans" måste hittas mellan, å ena sidan säkerhetsåtgärder, å andra sidan skydd av medborgerliga rättigheter.

Men bakom beslutet att avvisa avtalet döljer sig också en markering av parlamentet mot Rådet och Kommissionen.Vi har nu gått in i en ny tid genom Lissabonfördraget, som ger EP inflytande över denna typ av avtal. Men redan dessförinnan har EP kritiserat Kommssionens och Rådets ovilja att beakta parlamentets synpunkter.

Det är en lång kamp mellan institutionerna, som möjligen kan uppfattas som trist och prestigefylld. Men det är klart att EP - när nu det praktiska arbetar börjar – vill ge en signal om hur vi ser på det kommande samarbetet. Ur demokratisk synvinkel är detta givetvis inte oviktigt, och för både Kommissionen och i synnerhet de 27 regeringscheferna kan det vara svårt att inse att EP blivit en mer jämbördig förhandlingspartner.

Rådet försökte medvetet få parlamentet att godkänna avtalet enligt de gamla reglerna. Mot detta markerade vi i parlamentet kraftfullt och en stor majoritet av parlamentet förkastade det tillfälliga avtalet. 378 ledamöter röstade för och 196 röstade emot Jeanine Hennis-Plasschaerts (holländsk liberal kollega) rapport som rekommenderade parlamentet att förkasta avtalet.

Cecilia Malmström hamnade som nyvald kommissionär mitt i hetluften genom att hon som en av sina första uppgifter fick försvara det ingångna avtalet med USA. De konservativa ville skjuta upp omröstningen så ett reviderat avtal skulle kunna tas fram. Men det förslaget blev nedröstat. Jag hade sympati för den idén och litar självfallet på Cecilias löfte om att redan till nästa session presentera ett förslag för beslut omgående i Rådet. Alde-gruppen och i synnerhet vår gruppledare – Guy Verhofstadt med mångårig erfarenhet från Rådet som premiärminister i Belgien – menade dock att Rådet inte skulle stå för sin del av uppgörelsen och leverera i tid.

Jag följde grupplinjen och avvisade förslaget att skjuta upp beslutet och röstade sedan emot det tillfälliga SWIFT-avtalet.

Det är inte muntert att gå emot Cecilia Malmström på en av en hennes första dagar på sitt nya jobb. Samtidigt är det viktigt att Rådet och Kommssionen accepterar de nya spelregler som gäller. De dokument jag har läst visar på att avtalet har haft avsedd effekt. Möjligheten att följa pengarna har både stoppat terrordåd och givit uppgifter som lett till gripanden och erkännanden. Efter denna markering hoppas jag att samarbetet och lagstiftningsprocessen kommer att gå smidigare framöver.
Och att ett nytt avtal med USA om SWIFT snabbt kommer på plats. Något säkerhetsglapp får inte uppstå.

Grekland och euron

Det som händer i Grekland angår inte bara dem som är med i euroområdet, utan det berör hela EU. Det är därför viktigt att denna svåra situation hanteras på ett ansvarsfullt sätt av EU. Grekland måste göra sin del, leva upp till sina löften och reformera sin politik.

Idag träffas EU:s regeringschefer i Bryssel och situationen i Grekland står då högt på agendan.

För mig som ivrigt arbetar för att Sverige ska bli medlem i eurosamarbetet så fort som möjligt är det av yttersta vikt att vi inom EU reder ut denna svåra situation. Sägas ska ju att euron varit oerhört lyckosam under den värsta finanskrisen. Vem kan säga att 16 valutor skulle ha varit bättre än en stark valuta? Ingen! Läs min artikel på Newsmill.

Grekland smet in bakvägen i eurosamarbetet, vilket nu visar hur viktigt det är att reglerna för inträde är tuffa men rättvisa. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för tillväxt och välfärd, också för dem som är utanför euron, och givetvis lika mycket för dem som är med i euroområdet. De som talar om spekulation bör tänka på att det är ordning och reda i ekonomin i de offentliga finanserna som är grunden för detta.

tisdag 9 februari 2010

Nu kan EU:s motor starta!


I dag har vi äntligen röstat om ny kommissionen! Med siffrorna 488 för,137 emot och 72 avstod. Det känns mycket glädjande att Barrosos II kommission nu har fått förtroende av parlamentet att köra igång.

Särskilt roligt var det också för oss att vår Cecilia Malmström nu valts till kommissionär! Efter omröstningen om den nya kommissionen fick jag, Cecilia W. och Marit möjlighet att träffa Cecilia Malmström och önska henne lycka till. Vi överlämnade en stor blomsterbukett och en present. En pingvin, ett djur som Cecilia är förtjust i. Cecilia är och kommer att bli en stor tillgång för Europa.

söndag 7 februari 2010

Äntligen - Ny Kommisson på tisdag!

På tisdag röstar vi om den nya kommissionen. Det hela sker med några veckors försening beroende på den bulgariska kandidatens misslyckande.
Denna gång gick det bättre för Bulgariens nya kandidat och spontana applåder lär ha förekommit under utfrågningen av Kristalina Georgieva med erfarenhet från Världsbanken.
Äntligen kan arbetet börja och kommissionen börja fungera fullt ut.
Och så kan Cecilia Malmström börja sitt viktiga värv.

Ny EU-minister

Vi har fått en ny EU-minister denna vecka. Det blev Birgitta Ohlsson, tippad av många, men ändå kanske en överraskning för somliga.
Jag är övertygad om att Birgitta kommer att göra ett mycket bra arbete, och om någon skall lyckas att få denna ministerstol ut ur mediaskugga detta valår och efter ordförandeskapet, så är det hon.
Politik handlar ju i hög grad att komma ut och vara synlig i media och här är hon fenomenal.
På senare tid har jag jobbat mer med Birgitta än tidigare. Det har rört sig om Afrika, Zimbabwe och Liberala Internationalen. Också i dessa sammanhang – mer interna - har jag imponerats av hennes engagemang och heta vilja.


Positiva rockader

Karin Pilsäter
Personförändringarna har givit en hel del annat positivt.
Jan Björklund får en ny statssekretare i Karin Pilsäter. Ett utmärkt val av utbildningsministern att få den kloka Karin vid sin sida, som ju nu gör sina sista månader i den aktiva politiken, i varje fall för den här gången. Vi har stor anledning att tacka Karin för hennes hängivna och uppoffrande arbete under många år. Småföretagen har en särskild vän i Karin. Likaså hade inte jämställdhetsarbetet varit vad det är inom folkpartiet om inte Karin Pilsäter ständigt och jämt med kraft argumenterat för att vi måste flytta fram positionerna.

Carl B Hamilton
Ordförandeskapet i näringsutskottet tas över av Carl B Hamilton, en av folkpartiets mest kompetenta politiker alla kategorier.
När jag får hans mail och ”Blandningar” på alla dygnets timmar, minns jag Anne Wibble och hennes outtröttliga kamp för att få oss andra fåkunniga förstå hur ekonomins samband hänger ihop. Att för mig jämföra Carl B med Anne är den finaste komplimang jag kan ge.
Anne Wibble har jag saknat från den stund hon lämnade oss.
Kunskap, pedagogik och tålamod präglade henne!
Sammalunda med Carl B!

Bra för riksdagsgruppen är också att Nina Lundström och Gulan Avci kommer tillbaka där de hör hemma. På Helgeandsholmen.

För oss i Skåne är det glädjande att Tina Acketoft får ytterligare ansvar, nu inom utbildningsområdet.
Tina är en ambitiös, lojal och mycket duktig politiker, som har stor förmåga att entusiasmera.
Jag vet för jag har varit med!

onsdag 3 februari 2010

Euron ska bli en valfråga

Äntligen har åter eurodebatten på allvar tagit fart på ledar- och debattsidorna. Men dess fokus är fel. Vi behöver inte fler utredningar om för- och nackdelar med euron. Vi behöver en tydlig opinionsbildning för ett medlemskap. Om detta skriver jag idag på Dagens Industris debattsida. Här är en länk till artikeln på min hemsida.

tisdag 2 februari 2010

Birgitta Ohlsson en tillgång för regeringen

Vi som är Folkpartiets Europaparlamentariker, Marit, Cecilia och jag är glada över att regeringen idag har utsett Birgitta Ohlsson till ny EU-minister. Hon har ett starkt internationellt engagemang, är en driftig, stark personlighet och en duktig kommunikatör. Birgitta Ohlsson är ett gott val som ny EU-minister.

Cecilia Malmström har som EU-minister gjort en strålande insats under det svenska ordförandeskapet. Flera viktiga uppgifter återstår nu för vår nya EU-minister som till exempel genomförandet av Östersjöstrategin och att fullfölja den medborgardialog om EU som Cecilia Malmström initierade. Det gäller att inte upprepa socialdemokraternas misstag och dra ner informationsarbetet bara för att ordförandeskapet nu är över.