torsdag 19 december 2013

Årets arbete lider mot sitt slut

Nu börjar julen närma sig och året 2013 lida mot sitt slut. Under årets sista vecka i Europaparlamentet vill jag passa på att skicka en julhälsning och sammanfatta det som, ut mitt perspektiv, varit det viktigaste under året. En av de största frågorna vi arbetat med är bankunionen. Det samarbete mellan flertalet av EU:s medlemsstater som ska förhindra fler finansiella kriser. Just nu pågår arbetet med att fatta beslut om den andra delen i unionen, en avvecklingsmekanism för banker i nöd, och i natt kom EU:s finansministrar närmare en överenskommelse. Jag hoppas att Sveriges regering snart tar sitt förnuft till fånga och inser att Sverige behöver vara med och att Sverige behövs i bankunionen.

En annan viktig fråga som vi arbetat med under året är att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Precis som Europas övriga medborgare har de kriminella ligorna nytta av våra öppna gränser. För att inte den fria rörligheten ska hotas krävs ett fördjupat polisiärt och rättsligt samarbete inom EU. När brottsligheten är gränsöverskridande måste också samarbetet vara gränsöverskridande.

Förutom det dagliga arbetet har alla vi europavänner ett val i maj att se fram emot. Det kommer att bli ett val som kan komma att avgöra Europas framtid. Medborgarna har då möjligheten att välja om vi ska fördjupa vårt samarbete eller bygga murar mot våra grannar och ge vind i seglen åt de främlingsfientliga krafter som reser sig runt om i våra länder. För min del är valet självklart. Vi behöver Europa och Europa behöver oss.

Trots det stundande allvaret hoppas jag att ni alla får möjlighet att njuta av välförtjänst ledighet och en skön jul. God jul och gott nytt år!

följande länk kan ni se en julhälsning från mig och en sammanfattning av det gångna året.

fredag 13 december 2013

Rätten till ett enkelt bankkonto

Under veckans plenarsession i Strasbourg röstade Europaparlamentet igenom ett förslag som garanterar alla EU-medborgare rätt till ett enkelt bankkonto. Idag saknar ungefär 58 miljoner konsumenter i EU ett bankkonto. Det största hindret för att få öppna ett bankkonto är saknaden av fast adress i landet. Det kan vara gästarbetare, utbytesstudenter, asylsökande - eller romer som söker ett bättre liv i andra EU-länder.

Att neka människor ett bankkonto är att neka dem tillgång till hela vårt sociala och ekonomiska system. I vårt moderna samhälle är det nästan mänsklig rättighet att  få ha ett bankkonto. Därför hoppas jag nu att förslaget också får stöd av medlemsstaterna, så att EU kan säkra alla konsumenters rätt till ett enkelt bankkonto - oavsett ekonomisk eller social situation.

På den här länken kan du höra mitt tal i Europaparlamentet om rätten till ett bankkonto.

tisdag 10 december 2013

Sexuell och reproduktiv hälsa splittrar Europaparlamentet

Idag var det åter dags att rösta om en kontroversiell egeninitiativrapport från jämställdhetsutskottet om sexuell och reproduktiv hälsa. Initiativ har varit på gång länge, det är över tio år sedan Europaparlamentet sagt något i denna fråga. Sexuell och reproduktiv hälsa är en viktig del för att uppnå jämställdhet. Dock har EU inte möjlighet att lagstifta om medlemsstaternas hälso- och sjukvård, dessa beslut ska tas på nationell nivå.

Dagens votering gick om intet. Den konservativa gruppen i Europaparlamentet hade presenterat en egen resolution där man sade att Europaparlamentet inte kan ta beslut i dessa frågor då det inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Detta är i sak riktigt, men är samtidigt ett misslyckande. Parlamentet framstår som djup splittrat i en fråga där vi borde kunna hitta samförstånd.

Då rapporten var utformad på ett sätt så att medlemsstaternas suveränitet inte inskränks, är det beklagligt att ledamöter - också inom den svenska delegationen - inte kunde ställa sig bakom en rapport som är en del i den globala diskussionen om befolkning, utvecklings-och jämställdhetspolitik.

Malis president talade till parlamentet

Idag gjorde Malis nyvalde president, Ibrahim Boubacar Keita, ett formellt besök i Europaparlamentet i Strasbourg och talade inför församlingen. Keita valdes till landets president i augusti i ett val som min liberala kollega och EU:s valobservatör, Louis Michel, övervakade och lovordade.

Mali har upplevt stort lidande de senaste åren. I januari 2012 utbröt en väpnad konflikt mellan flera rebellgrupper och den maliska regeringen om styret över den nordliga regionen Azawad. Efter internationella stödinsatser slöts slutligen ett fredsavtal mellan parterna i juni 2013.

Nu vilar ett stort ansvar på president Keitas axlar. Ett ansvar som går ut på att återförena ett land i spillror och föra det tillbaka till demokrati. Mali har redan kommit en bit, men vägen kvar mot ett stabilt och fullt ut demokratiskt styre är lång. Keita gick till val med ett löfte om att ena sitt land, och det är det han måste göra för att garantera långvarig stabilitet i Mali. Presidenten kommer dock inte vara ensam i sitt arbete. Personligen har jag goda erfarenheter av att samarbete med den maliska representanten till EU-AVS-församlingen, Azzarid, som ständigt är engagerad i att förbättra sitt hemland.

I sitt tal i Europaparlamentets plenisal tackade Keita flera gånger för Europas stöd och betonade vikten av att ha Europa som vän och samarbetspartner. Han poängterade vikten av utbyte inom kultur och utbildning och han gav parlamentet ett löfte. Ett löfte att Mali ska byggas på öppenhet och sanning. Att de brott som begåtts ska lyftas fram i ljuset och bevaras i framtida generationers minne. Och att alla de medel som Mali tar emot från omvärlden ska redovisas ner till minsta cent.

Det var glädjande att höra Keitas vilja att öppna sig mot Europa och hans vilja till utbyte och samarbete. Det visar att Europa har ett ansvar och en roll att spela i många afrikanska länders utveckling mot demokrati och välstånd.Malis president Ibrahim Boubacar Keita håller tal till Europaparlamentet i Strasbourg
 

fredag 6 december 2013

Nelson Mandel lämnar ett friare och rättvisare Sydafrika

Igår kväll gick Nelson Mandela ur tiden 95 år gammal. Jag blev själv politiskt intresserad på 1960-talet av kampen mot apartheid och har följt Mandels arbete sedan dess. Han var verkligen en enastående man som genom att välja förlåtelse framför hämnd kunde ena att djupt splittrat land.

Jag minns mycket väl när jag som pappaledig riksdagsman följde ceremonierna när Mandela installerad som president i Sydafrika 1994.

Det kommer att dröja innan vi ser en politisk ledare som Mandela igen.

 

torsdag 5 december 2013

Sinais offer har fått sin röst hörd

På Sinaihalvön i Egypten, väster om Israel, utsätts flyktingar dagligen för kidnappningar, utpressning och tortyr. Det är en inkomstbringande och fruktansvärd verksamhet som inte borde vara möjlig i vår värld 2013. Många av de flyktingar som kidnappas har flytt undan förtryck i diktaturen Eritrea, världens mest stängda land. Samma land som Dawit Isaak sitter fängslad i.

Länge har jag följt situationen i Eritrea och på Sinaihalvön och jag blir lika förfärad nu som förr. Igår stod jag och organisationen European External Policy Advisors (EEPA) värd för ett seminarium och book launch i Europaparlamentet som uppmärksammade den fruktansvärda människosmugglingen i Sinai. Det var ett oerhört intressant seminarium där bland andra vår svenska kommissionär, Cecilia Malmström, och borgmästaren på Lampedusa deltog. Men framför allt fick vi höra de två unga modiga männen, Daniel Eyosab och Yonathan Habte hjärtskärande berättelse om hur de flytt sitt hemland, Eritrea, och till slut hamnat i kidnapparnas klor. Fastkedjade i varandra tvingades de under tortyr ringa sin familj och be om tiotusentals dollar i lösensumma. Trots att detta närmast är en omöjlighet för en fattig eritreansk familj att uppbringa lyckades några familjer samla ihop pengarna. Yonathan, som fått båda sina händer totalförstörda efter att ha varit upphängd i dem i tre dagar, satt gömd bakom ett skynke för att inte riskera sin familjs säkerhet hemma. Jag tror att alla i församlingen rördes djupt av hans fruktansvärda berättelse.

Trots dess hemska inslag var seminariet en unik möjlighet för några av de otaliga offren att få sin röst hörd, och för oss att lyssna. Att ha en kommissionär, och speciellt Cecilia, på plats var oerhört viktigt för möjligheten för dessa vittnesberättelser att ta sig ända fram till borden där de tunga besluten. Daniel betonade vikten av att EU och resten av världen fortsätter och ökar sina påtryckningar mot Egypten och andra aktörer inblandade för att få till stånd en lösning på problemet. Cecilia lovade att göra mer för att förbättra situationen i Sinai och hon lovade att utöva påtryckningar för att något ska hända. Jag såg att hon blev oerhört rörd av de berättelser hon fick höra och jag hoppas att hon kommer ta dem med sig till sina kollegor, för som situationen ser ut idag får den inte fortsätta. Mänskligheten förtjänar bättre.
 

Klockan är 5 i 12

Snart invaderar Europas främlingsfientliga krafter Europaparlamentet. De har redan kopplat ett grepp om många av de nationella parlamenten och i maj väntas de göra skrämmande bra valresultat. Nu klämtar klockan och de demokratiska partierna måste agera. Därför samlades idag svenska ledamöter i Europaparlamentet från olika politiska partier tillsammans med rörelsen 5i12 för att manifestera mot rasism och främlingsfientlighet.

5i12 bildades för 25 år sedan i Härnösand som en motreaktion till en tragedi. 2001 var jag med och tog dem till Europaparlamentet. Sedan dess har vi årligen träffats tillsammans, över partigränserna, för att manifestera mot rasism och främlingsfientlighet. Arrangörskapet för manifestationen vandrar mellan partierna och i år var det Vänsterpartiet och Mikael Gustafsson som stod för det.
 
Som initiativtagare till att vi varje år samlas i Europaparlamentet var jag inbjuden att tala. Jag betonade att vi har ett moraliskt ansvar och en plikt att se till att en human människosyn bevaras. Min bestämda uppfattning och övertygelse är att vi med demokratiska medel kan tvinga rasister bort från våra församlingar. Europaparlamentetsvalet i maj kommer att bli ett ödesval och vi måste se till att det är vi som avgör det.
 
Jag säger som min kollega Marit Paulsen: Gå och rösta, och rösta på ett demokratiskt parti.