fredag 27 april 2012

Mer öppenhet och transparens krävs


Igår presenterade Telia Sonera sin ambition och handlingsplan för att komma till rätta med de svåra problem som funnits i företagets närvaro i flera diktaturer. Telekomoperatörer i dessa länder, inklusive dotterbolag till Telia Sonera, har accepterat regimernas krav på avlyssningsmöjligheter och dataöverföring. Detta understödjer regimens förtryck och övervakning av oppositionella, journalister och demokratiaktivister i bland annat Vitryssland, Uzbekistan och Azerbajdzjan.

Jag tycker att det hedrar Telia Sonera att de erkänner att problemen finns och att de tagit fram en handlingsplan för att hantera dem. Men det krävs mer än ett arbetsprogram och skulle vilja se garantier för att Telia Sonera och andra telekomoperatörer med svensk anknytning i framtiden står emot orimliga krav från diktaturer som vill avlyssna den egna befolkningen. Mer öppenhet och transparens krävs för att vi ska kunna lita på våra telekomföretag som verkar i länderna i diktaturbältet. Och debatten måste fortsätta med internationella diplomatiska påtryckningar på diktatorerna och med ett starkt svenskt och europeiskt stöd till de demokratikämpar som fortfarande arbetar i dessa länder!

onsdag 25 april 2012

Hur spenderas våra pengar?

Nyligen avslutades europaparlamentets budgetkontrollutskotts arbete med att granska EU:s budget för 2010. Vi liberaler i budgetkontrollutskottet ville inte ge ansvarsfrihet till vare sig ministerrådet eller kommissionen för deras sätt att spendera och framför allt redovisa sina pengar.

Läs gärna Olle Schmidts artikel i Norran om hur Europas väljare måste kunna lita på att pengarna används korrekt! 

tisdag 24 april 2012

Sydsudan konfliktdrabbat

Jag har tidigare i vår skrivit om västvärldens beroende av olja och de negativa konsekvenserna för demokratiska värden och mänskliga rättigheter som kommer av detta.

Det senaste exemplet är Sydsudan, som efter en ekonomisk konflikt med Sudan nu i januari stängde ned all oljeproduktion i landet. Produktionen av olja utgör 98 procent av landets nationalinkomst och är viktigt både för att föda landets befolkning och för att bygga upp de demokratiska institutionerna.

Striderna har under våren trappats upp och eskalerade då Sydsudan i början av april intog Sudans viktigaste oljefält Heglig. Oljefältet är ett av få som nu ligger på den sudanesiska sidan av gränsen och striderna i gränsstäderna har skördat över tusen människoliv. Att man vid delningen av dåvarande Sudan inte exakt bestämde gränsdragningen i den här oljerika regionen har nu lett till en ohållbar situation.

Om denna oroande utveckling förbereder vi just nu en resolution till den gemensamma parlamentariska församlingen för EU och AVS-länderna, som snart möts i danska Horsens för debatter och omröstningar. Unde församlingens förra möte hade vi glädjen av att få välkomna den nye sydsudanesiske kollegan till församlingen; ett knappt halvår senare tvingas vi debattera en gränskonflikt i hans land. Ännu en gång visar det sig att naturresursrikedom kan vara en förbannelse för länder utan stabila demokratiska institutioner.fredag 20 april 2012

Om Europaparlamentets arbete - debatter och beslut

I veckans VoxBox kan vi lyssna till Olles tankar efter veckan i Strasbourg. Här berättar Olle bland annat att han anser att nyckeldebatten under veckan handlade om kommissionens program om tillväxt.

Olle funderar också kring frågor som PNR och integritet, gemensamma bolagsskattebaser och om EU verkligen kan ta sig ur den ekonomiska krisen, när länder som Spanien, Grekland, Portugal och också Frankrike visar väldigt dystra siffror.

Se hela filmen här:

torsdag 19 april 2012

Hellre morot än piska!

CCCTB - en gemensam, konsoliderad europeisk bolagsskattebas - är ett viktigt första steg till en bättre konkurrenskraft hos europeiska företag och en effektivare inre marknad. Det ger fler jobb, minskar företagens kostnader och avskaffar onödig byråkrati. Se hela Olles inlägg i plenum här:

måndag 16 april 2012

Droppen urholkar stenen, men vårt arbete är långt ifrån över!

Under helgen frigavs två av de mest högprofilerade politiska fångarna i Vitryssland. Under lördagen släpptes oppositionsledaren och presidentkandidaten Andrei Sannikov efter ett och ett halvt år i vitryska säkerhetstjänstens fängelse. Igår frigavs även Sannikovs andreman i oppositionen, Zmitser Bandarenka.

Detta är mycket välkommet - i elfte timmen går president Lukashenka äntligen ett steg i rätt riktning. Helgens frigivningar visar att EU:s strategi med riktade sanktioner mot presidentens inre krets är effektiv.

Droppen holkar ur stenen och inte ens en hårdnackad diktator som Lukashenka är oberörd av omvärldens kritik och aktioner. Men ännu finns mycket kvar att göra, många politiska fångar sitter fortfarande i dessa helveteshålor till fängelser. En av dessa är Ales Bialiatski, ledare för människorättsorganisationen Viasna.

Vi inte heller glömma bort de två unga männen som avrättades med nackskott för ett par veckor sedan i landet. Det är ovärdigt, det är vidrigt och det är omänskligt att dödsstraffet fortfarande existerar - och verkställs - i dagens Europa. Vårt arbete fortsätter för mänskliga rättigheter och ett demokratiskt Belarus!

fredag 13 april 2012

Du kan påverka svenska ishockeyförbundet!

Ishockey-VM 2014 planeras som bekant att läggas i Minsk, Vitryssland. Inför denna händelse förbereder den ishockeytokige diktatorn Lukashenka ett enormt PR-jippo och för honom handlar det om stor prestige.

Men fortfarande finns möjligheten att flytta VM 2014 till ett annat värdland! I maj i år håller ishockeyförbunden kongress och om en delegation tar upp frågan om att flytta värdskapet så kan beslutet om VM i Vitryssland komma att ändras.

Tycker Du som jag att en diktator som beordrar avrättningar med nackskott inte bör belönas med ett VM? Läs i så fall mer på InfoBelarus hemsida om hur man kan bidra till att påverka svenska ishockeyförbundet!

torsdag 12 april 2012

Brev till nationella ishockeyförbund

Idag skickades ett brev till 47 nationella ishockeyförbund över hela världen med en vädjan om att ställa in kommande VM i ishockey i Vitryssland.

We write this appeal to you, unrelated though we are to the world of sport. We write to you not as leaders of the national federations of ice hockey, athletes or coaches but as fellow humans, all deserving of the same rights, respect and freedoms. We speak to you on behalf of the people of Belarus who suffer constant violations of their human rights, living under Europe’s last dictator.


Brevet är undertecknat av 24 europaparlamentariker – däribland Olle Schmidt och Cecilia Wikström.

Läs gärna hela brevet här

Tips är också att läsa Olle Schmidts krönika i GP den 6 april, där han menar att de brutala avrättningarna och den totala avsaknaden av grundläggande demokratiska rättigheter i landet borde omöjliggöra ishockey-VM i Vitryssland. Du hittar krönikan här.

Vad är ett Zimbabwe utan Mugabe?

Zimbabwes 88-åriga president Robert Mugabe rapporteras vara svårt sjuk. Nyheter som detta har nått oss förut men det får oss återigen att undra vad som händer med landet när Mugabe faktiskt försvinner ur bilden.

Presidentens parti Zanu PF må inneha makten i landet men det är genom en instabil koalition med oppositionsledaren Morgan Tsvangirai och hans parti MDC. Regeringsbildningen är en framhastad lösning efter det våldsamma valet 2008 och har lämnat en del förövrigt att önska.

Ända sedan Mugabe ledde landet till självständighet 1980 har allt kretsat kring honom och Zimbabwe har befunnit sig i ett politiskt och fram för allt ekonomiskt vakuum. Efter 32 år vid makten och med en redan diger textsamling att lämna till historieberättarna borde Mugabe kunna kliva åt sidan - oavsett hans hälsotillstånd.

Nu säger talesmän för MDC att Mugabes frånvaro har lamslagit regeringsarbetet och detta är oroväckande. Zimbabwe behöver en chans att hitta en politisk identitet som inte är synonymt med Mugabe själv.

onsdag 11 april 2012

Inget vapenstillestånd i Syrien

Innan påsk meddelade FN:s sändebud Kofi Annan att den syriska regimen gått med på att dra tillbaka sina trupper innan den 10 april. Och nu är vi här - utan minsta tecken på tillbakadragande. Under helgen har regimen snarare trappat upp våldet, med uppemot 150 människor som mist livet enbart under lördagen och söndagen.

Från regimen hörs heller inget tal om vapenstillestånd utan om hur FN och Kofi Annan misstolkat fredsplanen. Al-Assad kräver att oppositionsstyrkorna presenterar ett skriftligt löfte om eld upphör innan något vapenstillestånd kan vara aktuellt, vilket är långt ifrån vad som talades om när fredsplanen drogs upp.

Den fria syriska armen, FSA, är den största väpnade gruppen och har avvisat de nya kraven med argumentet att det enligt fredsplanen är regimen som ska ta första steget. FSA må ha rätt i sak men en långsiktig inställning skulle vara att den som först lägger ned vapnen och slutar ta livet av sin befolkning också har störst trovärdighet när ett nytt Syrien sedan ska byggas upp. Det kommer att finnas tillräckligt med mottsättningar inom landet och här har båda sidor ett ansvar gentemot det syriska folket som de säger sig strida för.

Oljan tystar Sveriges röst i världen

Västvärldens oljeberoende är dyrt. Hittills har glesbygd och miljö varit de stora slagträna i svensk oljedebatt, men vi måste våga lyfta blicken. Vår oljekonsumtion har större och värre konsekvenser än enbart våra egna koldioxidutsläpp. Oljeberoendet är inte bara problematiskt för klimatet, det har också gjort oss till finansiärer av diktatur och korruption.

Idag publicerades min och Fredrik Malms artikel om oljeberoendets konsekvenser i internationell politik i Jönköpings-Posten och Enköpings-Posten. Läs gärna hela artikeln här.

tisdag 3 april 2012

Inre marknaden - konsumenternas marknad

Det är tjugo år sedan den europeiska inre marknaden skapades. Fri rörlighet för människor, kapital, varor och tjänster är ett framgångsrecept!

Den inre marknaden ger framför allt möjligheter till Europas konsumenter och medborgare. I Europaparlamentets utskott för inre-marknadsfrågor är konsumenterna alltid i fokus.

Just nu diskuterar vi bland annat en rapport om lättare tillgång till enkla bankkonton. Säg att du bor i ett land men jobbar i ett annat - eller att du åker utomlands för en kort period för att jobba eller studera. Då ska det vara enkelt och smidigt att genast öppna den allra enklaste formen av konto till en rimligt låg kostnad. Den här typen av åtgärder gör vi för att det ska vara så lätt som möjligt att röra sig över gränserna. Men dessutom för att det ska bli enklare att vara konsument i alla EU-länderna! Om fler får tillgång till enkla bankkort innebär det också att fler kan t.ex. handla via internet, handla i olika länder, och det ger i sin tur tillväxt och chans till fler jobb. Något som dagens Europa så väl behöver.

Under våren och sommaren har jag fått uppdraget att förhandla för den liberala gruppen i ett par frågor som rör ytterligare åtgärder för den inre marknaden. En rapport som jag ska "skugga" är den om handel via internet och mobiltelefoner - alltså säkra köp med nya elektroniska verktyg. Framför allt mobiltelefonens roll som betalkanal kommer sannolikt växa och förändras. Då måste lagstiftningen vara alert och följa med i den tekniska utvecklingen!

Medborgarinitiativet kan bli ett kraftfullt verktyg

I helgen trädde medborgarinitiativet i kraft. Det innebär att medborgare i EU:s medlemsländer tillsammans kan uppmana kommissionen att ta fram olika lagförslag. Kriterierna för ett sådant initiativ är att minst en miljon röstberättigade personer från sju av EU:s 27 medlemsländer skriver under initiativet. Dessutom måste det vara inom ett politikområde EU har lagstiftningsbehörighet på, såsom miljö, jordbruk, transport eller folkhälsa.

EU:s institutioner har med jämna mellanrum kritiserats för det så kallade demokratiska underskottet, att det är för svårt för medborgarna att påverka direkt. Idag är tröskeln för att elektroniskt engagera sig i upprop låg, och jag tror inte att det kommer att bli svårt att få ihop de angivna underskrifterna. Initiativet fyller en viktig funktion och kommer att föra medborgaren närmare beslutet.

Initiativet har knappt funnits en vecka men det finns redan mycket på gång. Det första registrerade medborgarinitiativet kan bli en namninsamling om att EU borde förbjuda privatisering av vattenförsörjningen.

måndag 2 april 2012

Bluffakturor i EU

Bluffakturor är ett stort, och ökande problem som drabbar små och medelstora företag i Sverige och i hela Europa. Svensk Handel uppskattar att svenska företagare på detta sätt luras på ca 120 miljoner euro per år! Under 2011 anmäldes knappt 17 000 fall, en ökning på 29 % jämfört med året innan. Enligt Brottsförebyggande rådet är bluffakturorna den snabbast ökande brottskategorin just nu. Samtidigt blir bedragarna både djärvare, aggressivare och mer förslagna. Inte bara företagare utan kommuner, privatpersoner, civilsamhällesorganisationer och andra drabbas.

För en tid sedan ställde jag en skriftlig fråga till kommissionen om vad de gör för att bekämpa blufföretagen. Det är i högsta grad en europeisk fråga eftersom bluffarna ofta utnyttjar skillnader i EU:s medlemsländers lagstiftning och ofta etablerar sig i ett land men skickar fakturorna i ett annat.


Förra veckan kom svaret från Viviane Reding och hon skriver att:


Kommissionen kommer att ta sig an problemet med vilseledande marknadsföringsmetoder och kommer snart med en analys av det EU-direktiv som finns idag - och om man kanske bör göra en revidering av detta.

Kommissionen kommer också att anordna möten med medlemsländernas myndigheter under loppet av 2012 för att samordna tillsynsåtgärder samt för att utbyta information.Läs gärna min fråga till kommissionen här.
Hela Viviane Redings svar finner du här.

Besök i Sundsvall

Igår var jag på ett trivsamt och inspirerande möte i Sundsvall med Fp-Västernorrland. Trots att våren gjorde ett dystert avbrott var resan mödan mer än värd.

På hemväg såg jag i Hufvudstadsbladet att min knäkamrat, Carl Haglund, är favorit till att överta ordförandeskapet i Svenska Folkpartiet efter den avgående Stefan Wallin, nuvarande försvarsminister. Carl vore ett utmärkt val: kunnig, klok och väldigt tydligt liberal. Jag hoppas bara att han i så fall kan stanna kvar även i Europaparlamentet. Det vore verkligen trist att förlora en sådan sympatisk och härlig person. Jag förstod tidigt att Carl är ämnad för något stort.

Vårt liberala systerparti i Finland har för övrigt en enastående förmåga att få fram kompetenta och trevliga liberaler i EU-parlamentet; Astrid Thors, Henrik Lax och nu Carl Haglund.

Heja på Calle!