måndag 30 augusti 2010

Euroseminarium i Stockholm: "Euron har varit en succé"


”Euron är en succé, trots vad alla kritiker har sagt. Valutan har varit bra för företag och investeringar i Europa. Euron är världens näst största reservvaluta”, sa Wolf Klinz, tysk Europaparlamentariker och huvudtalare på ett euroseminarium i Stockholm.

Klinz framhöll att euron varit stabil under sina första tio år, och mer stabil än vad den tyska D-marken var. ”De gemensamma reglerna, den så kallade stabilitets- och tillväxtpakten, inte följts, varken av stora länder som Tyskland och Frankrike som mindre länder som Grekland”, fortsatte Klinz.

Wolf Klinz argumenterade för att stabilitets- och tillväxtpaktens efterlydnad måste återställas. Han tycker att stater som bryter mot pakten ska mista sin rösträtt rörande budgetunderskott och beslut om krisåtgärder och dessutom riskera indragna EU-medel (jordbruks-, struktur- och sammanhållningsfonderna).

Klinz framhöll också att Euroområdet måste utveckla en mekanism som automatiskt slår till i krissituationer. Det skall inte vara någon ny bail-out efter Grekland.

”EU-kommissionen måste få mer makt att övervaka den ekonomiska politiken och medlemsstaternas budgetar”.

Svensk borde bli ECB-chef

Wolf Klinz tycker att Sverige bör gå med i euron.

”Sverige hanterade sin ekonomiska kris i början på 90-talet på ett bra sätt och svenskarna har därför bra kunskap och erfarenheter av krishantering. Därför vill jag gärna se en svensk som chef för den europeiska centralbanken, ECB.”

Carl B Hamilton, Folkpartiets ekonomiska talesperson, jämförde den svenska utvecklingen med den i eurolandet Finland.

”Vi vet att handeln varit större om vi gått med och sannolikt hade vi också haft en starkare ekonomisk tillväxt”. Han framhöll också att EU hjälpt vårt grannland Lettland.

”Vi hjälper grekerna och EU hjälper Lettland i gengäld, vilket är bra. Vi är inte lojala mot ”syndarna i Grekland utan mot de som ändrar reglerna. Om vi blir euromedlemmar så får vi större inflytande över det ekonomiska beslutsfattandet inom EU”.

I seminariet deltog också Laura Hartman, ekonom från SNS och Erik Thedéen, chef för Stockholmsbörsen. Moderator var Daniel Tarschys.

Seminarieserie om euron

Eurons framtid är den viktigaste frågan för EU att ta itu med. Folkpartiet tror på eurosamarbetet och att Europa kommer gå stärkt ur krisen. Vi vill lyfta den nedtystade eurofrågan upp på bordet i svensk valdebatt. Därför arrangerar Olle Schmidt och den liberala partigruppen i Europarlamentet en serie seminarier de kommande veckorna, med start idag i Stockholm, om euron och finanskrisen. Läs mer och anmäl dig till seminarierna i Göteborg och Malmö här.

Rösta om euron senast vid riksdagsvalet 2014

"En röst på Folkpartiet innebär att vi kan fortsätta arbetet för en ny folkomröstning om euron under nästa mandatperiod. Vi ser tre alternativa datum för en folkomröstning: under 2013, i samband med Europaparlamentsvalet 2014 eller vid riksdagsvalet 2014". Det skriver jag, Carl B Hamilton och Wolf Klinz, tysk EU-parlamentariker i Dagens Industri (30/8).

Här kan du läsa artikeln.

"Vi kan förändra både Jönköping och EU"


I lördags deltog jag i motionsloppet Hammarrundan i Norrahammar, i Jönköpings kommun(29/8). Folkpartiet hade kampanjtält och cirka tio folkpartister delade flygblad. Det var tre lyckliga cyklister som kom i mål efter 2,4 mil på cykel. Vi blev ivrigt påhejade längs banan och vid målgången av folkpartister, som delade ut till flygblad till åskådarna.

Förutom att jag deltog, cyklade också Anna Mårtensson, 1:a namn på kommunlistan i Jönköping, samt Per Hansson, 2:a namn på landstingslistan.

Jag och Anna Mårtensson hade i fredags en debattartikel i Jönköpings-Posten med rubriken "Vi kan förändra både jönköping och EU". Vi började artikeln så här: "I lördags deltog vi i Hammarrundan. Den här cykelrundan må vara en symbolhandling, men det är en viktig symbol. Cyklingen är en fin metafor för vi tror på - individer som tar sig fram för egen kraft, i sin egen takt och efter egna förutsättningar. Miljövänligt, framåtblickande och målmedvetet. För så jobbar vi också i Folkpartiet."

Efter loppet besökte jag valstugan i centrala Jönköping och samtalade med förbipasserande.

onsdag 25 augusti 2010

Valrörelsen allt intensivare

Carl B Hamilton, Anne Wibble och Bertil Ohlin
Nu börjar valrörelsen på allvar att komma igång. Det känns bra.

Igår var det ekonomidebatt i TV, som visade att det finns två tydliga alternativ vid årets val. I mitt tycke handlade hela diskussionen för mycket om att fördela välfärden - inte att skapa den. Det var därför befriande att Carl B Hamilton påminde om att Sverige måste ha bärkraftiga företag för att klara alla vallöften.

Själv minns jag ofta Anne Wibbles ord om "de välståndsskapande krafterna", ett uttryck som hon lånade av sin far, Bertil Ohlin. Nog tror jag att både Anne Wibble och Bertil Ohlin hade önskat mer av Carl B:s ansats i årets valrörelse.

Ibland förleds man tro att Sverige är isolerad halvö i Europa, som inte påverkas av omvärldens konvulsioner.

Birgitta Ohlsson och Sverker Oredsson i Lund
Igår hade jag nöjet att få delta i ett panelsamtal i Lund med EU-minister Birgitta Ohlsson och min gamle vän, professor Sverker Oredsson, om EU:s framtida utmaningar. För mig var det ett givande samtal. Jag är övertygad om att Sveriges EU-vänner kommer att ge extra stöd åt Birgitta Ohlsson och folkparties ansträngningar att föra in Europafrågorna i valrörelsen.

Det är alltid lika upplyftande att höra Birgittas tydliga engagemang för Europa, och hennes ambition att koppla ihop historien med nuet. Fler borde göra det! Det är också gott att veta att hon vågar föra upp frågan om romernas situation i Europa. Här måste det till en europeisk lösning!

Sverker har alltid något klokt att tillföra. Igår påminde han om ett samhälles behov av jämlikhet och hur ökad jämlikhet skapar bättre förutsättningar för växtkraft såväl för individer och företag.

Linköping och Söderköping och opinionssiffror
Förra veckan besökte jag Linköping och Söderköping för möte med liberala vänner och lyckosamma företgare och idoga entreprenörer. Se artikel i Norrköpings Tidningar.

Opinionsundersökningarna står som spön i backen. Varje dag nya siffror. Vad man kan säga är att det blir ett utomordentligt jämnt val.

Själv tror jag att alliansen vinner, och att fp går något framåt.

Men mycket kan hända; Det är lång tid kvar till valdagen!

söndag 15 augusti 2010

Gränslösa partilistor i EU-valet?

Jag skrev en krönika i Göteborgsposten i helgen med anledning av min liberale kollega Andrew Duffs förslag till ändrat valsystem för EU-parlamentsvalen.

EU och Europa påverkar oss alla. Med Lissabonfördraget har de direktvalda folkliga representanterna i Europaparlamentet fått mer inflytande. Ändå är valdeltagandet lågt, med ett snitt på 43% (!). I Sverige är det lite bättre. Men det står klart att vi måste göra EU-valet mer attraktivt för väljarna.

Den liberala gruppen föreslår bland annat sänkt röstålder till 16 år, en tidigarlagd valdag - varför inte Europadagen 9 maj? - och en möjlighet att rösta på gränsöverskridande partilistor i valet. Kanske finns det en god liberal kandidat från till exempel Danmark jag skulle vilja kunna rösta på!

Europeisering är en väg framåt. Låt oss fundera på nya praktiska politiska förutsättningar för ett demokratiskt samtal som inte stannar vid gränserna.

Fiskepolitik och studiebesök i Bohuslän

Jag besökte nyligen Bohuslän tillsammans med riksdagsledamot Lars Tysklind. Det blev studiebesök i fiskerinäringen, en sektor där miljöfrågorna och ekonomin knyts samman på ett tydligt sätt.

Bohusläningen rapporterade från ett av besöken.

Några ledord:

- Vi måste bruka utan att förbruka. Hållbart fiske är nödvändigt för att säkra en levande kust och skärgård också framöver.

- Det småskaliga kustnära fisket ska vi värna, det storskaliga industrifisket ska granskas noga. Fiskeodling har en hel del problem ur miljösynpunkt. Med tekniska lösningar, som rätt sorts maskor i näten för att förhindra upptag av småfisk, kan vi komma långt.

- Miljömålen och de ekonomiska målen är mycket nära förknippade och vi kan inte komma någon vart med det ena om vi inte tar det andra med i beräkningarna. Sällan blir detta så tydligt som i fisket.

- EU och Europa är en viktig nyckel för att ta fiskefrågorna på allvar. Folkpartiet, inte minst genom min kollega Marit Paulsen är mycket aktiva på EU-nivå. Detta fortsätter vi med.

Fisket är både en global fråga och en lokal angelägenhet.

lördag 14 augusti 2010

Bland knallar och politiker på Herrljunga marknad

Häromsistens besökte jag Herrljunga och marknaden, ett utmärkt tillfälle att få prata politik "på riktigt".

Folkpartiet fanns på plats från både kommun-, region-, riksdags- och så EU-nivå, till skillnad från de övriga partierna.

Det blev en del frågor särskilt om skolan, som både vi i Fp och väljarna ser som en av de allra viktigaste frågorna, och om euron som jag hoppas vi kan införa i Sverige snart. Att stå utanför eurosamarbetet minskar vårt inflytande.

Här kan du för övrigt läsa mer om hur trevligt vi hade det i Herrljunga.