måndag 26 juli 2010

ACP på Seychellerna, sommartid och EU-flagga i Skepparkroken!

ACP-Östafrika
För en vecka sedan kom jag hem från Seychellerna, där vi hade ett regionalt ACP-möte Östafrika-EU. Vi behandlade flera viktiga politiska områden: den ständiga oroshärden Afrikas Horn, senast med terrorbombningen i Uganda under VM-finalen i fotboll, piratangreppen i vattnen utanför Hornet, det lagliga och olagliga fisket samt utvecklingen av de mänskliga rättigheterna i de östra delarna av Afrika.

Åter fick jag tillfälle att ta upp situationen i Eritrea med både EU-kommissionen och den ansvarige kommissionären från den Afrikanska Unionen. Jag refererade bland annat till de nya förfärande fakta som framkommit i samband med att en av Dawit Isaaks fängelsevakter berättat om situationen sedan han flytt till Etiopien.

Eritreas representant gick som vanligt i svaromål och hävdade - också som vanligt - att Eritrea inte har några brister vad gäller synen på humanitet. Senare hade jag flera samtal med Eritreas representant, Narib, och frågade honom varför inte en internationell delegation med läkare kan få besöka Eritrea för att på plats med egna ögon se hur situationen är.

Till att börja med verkade han kunna acceptera en sådan lösning, liksom att jag skulle kunna få besöka Isaaks fängelse. Men senare ändrade han uppfattning - möjligen efter samtal med den medföljande eritreanske konsuln, stationerad i Bryssel.

Han erbjöd mig söka visum som vanlig turist, men någon kontakt vad gäller Dawit Isaak var inte aktuellt.

Samtidigt med mötet i Seychellerna meddelade Kommissionen att kommissionär Piebalgs planerade besök i Eritrea hade måst skjutas upp. Jag hoppas verkligen att kommissionären uppfyller sitt löfte att besöka Asmara och tala med Presidenten om Isaak.

Dawit Isaak får inte glömmas bort. Det är precis det som Eritreas president vill!

Sommartid - ett visst mått av lathet
Den senaste veckan har jag varit urkopplad.
Jag har spikat, städat, badat och cyklat.
Till de vänliga som skickade en hågkomsthälsning i veckan vill jag framföra ett varmt tack.
En gång roades jag av fylla år - dock inte så mycket numera!

EU-flaggan i Skepparkroken
Men kalaset var fint, värmen hög och EU-flaggan vajade på flaggstången.

En rad trevliga böcker fick jag, bland annat "Sveriges statsministrar under 100 år".
Jag kände det som ett kall att börja med delen om Ola Ullsten, mycket mindes jag och kände att jag var en del i händelsernas yttersta utkant.

Författaren är onödigt spetsig i sina personliga omdömen, tycker jag. Dock särskilt roligt att läsa de goda orden om min gamle vän och tidigare chef, Björn Molin. Jag tror fortfarande att Björn Molin skulle ha blivt en bra fp-ledare!

fredag 16 juli 2010

Pirater utanför Östafrika: olyckligt att Sverige tar hem helikoptrarna

Under det regionala AVS-EU mötet för östra Afrika som jag har medverkat i under veckan har det varit mycket fokus på piraternas härjningar och de effekter de har på länderna i regionen.

I Seychellerna, där mötena hölls, uppskattar man tex att BNP har sjunkit med 4% på ett år på grund av attackerna. Både fiskenäringen och turistnäringen drabbas hårt.

Det är därför mycket olyckligt att Sverige nu har beslutat att ta hem HMS Carlskronas helikoptrar redan efter fyra månader istället för efter de planerade sju månaderna. Fartyget ansvarar för jakten på pirater nere i Adenviken utanför Somalia och utan helikoptrar minskar fartygets räckvidd med hela 70%, vilket självklart försvårar uppdraget avsevärt. Särskilt olyckligt är det eftersom de nu bara kommer att stå i beredskap i Sverge och eftersom HMS Carlskrona nu blir det enda fartyget i EU-styrkan som står utan helikoptrar.

Piraternas härjningar hotar stabiliteten i hela regionen och påverkar ländernas utveckling och handel negativt. Det är därför mycket olyckligt att Sverige sviker sitt internationella åtagande i regionen. Vill vi få till en hållbar tillväxt i östra Afrika måste piraternas härjningar stoppas och Sverige bör självklart aktivt medverka till en ökad stabilitet.

torsdag 8 juli 2010

Polen går mot euro med ny president

Polens nyvalde president Bronislaw Komorowski ger ökat hopp om att även Polen rör sig mot euromedlemskap (läs t.ex Dagens Industri 7 juli). Polen har sedan tidigare satt 2015 som mål för att införa euron. Alla våra EU-grannar kring Östersjön diskuterar sådana deadlines – Estland har redan sitt på det torra med euro från januari 2011. Varför är vi det enda landet som vill sitta på sidan av? Vet vi något som de andra inte vet? Eller är det tvärtom så att våra grannar ser något som vi hårdnackat blundar för, nämligen att samarbete ger trygghet och utanförskap ger instabilitet?

Det är dags att Sverige tar euro-frågan på allvar. Det är euron som är vägen framåt.

tisdag 6 juli 2010

Liberalerna får genomslag i Europa

Votewatch släppte sin rapport om trenderna i Europaparlamentet häromdagen. Det är bara att konstatera: det lönar sig att ta Europa på allvar. Den liberala gruppen som mina kollegor Marit och Cecilia och jag själv ingår i har lyckats allra bäst med att få genomslag i Europaparlamentets frågor. Kanske för att vår grupp är den mest Europavänliga och därmed engagerade.

Den liberala gruppen har vunnit omröstningarna i 89% av fallen, trots att vi bara har ungefär 11.5% av mandaten. Vi får ofta rollen av tungan på vågen. Vi har också höga närvarosiffror i parlamentet – själv har jag inte missat en session hittills och firade 100 Strasbourgsessioner häromsistens.

Man kan dra flera slutsatser av detta. Till exempel att om man vill att Sverige ska få så mycket som möjligt att säga till om i EU bör man skicka dem som brinner för EU-frågorna, inte dem som vill montera ner samarbetet och dess möjligheter. Vänsterkartellen har fortfarande mycket att svara på när det gäller EU-politiken inför valet.

Läs mer på Europaportalen som sammanfattar Votewatch:s rapport på ett lättfattligt sätt.

söndag 4 juli 2010

Viktig politisk vecka - i Strasbourg och Visby!

Spaniens sorti - Belgiens övertagande
Under den kommande Strasbourg-sessionen sker avrapportering från det avgående spanska ordförandeskapet och en presentation av de belgiska planerna.

Man får nog säga att det har varit si och så med det som regeringen i Madrid uträttat.
I ärlighetens namn har omständigheterna inte varit de bästa; det första roterande ordförandeskapet efter Lissabonfördraget med en permanent "EU-president", Herman van Rompuy. Lägg därtill den svåra ekonomiska skuldkrisen inom euro-området med Greklands fall i fokus. Men också Spaniens egen ekonomisk- politiska kris har givit premiär- och finansministrarna extra arbetsuppgifter för att klara problemen på hemmaplan och stärka det internationella förtroendet för Spanien.

Nu tar Belgien vid - ett land som efter förra månandens val ännu inte har en fungerande regering. Den förre premiärministern leder en övergångsregering i väntan på en mer stabil lösning. Men att hitta en regering i detta splittrade land blir inte lätt.
Men det är säkert som tjänstemännen i Bryssels regeringskvarter lite skälmskt brukar säga; Belgien klarar sig bra utan en regering, så det blir säkert inga problem med ordförandeskapet.

Reglerna på finansmarknaderna skärps
Ett annat huvudämne i Strasbourg är finansmarknaderna och skärpta regler för tillsyn och övervakning. Trots ett misslyckande att komma överens i en s.k. trialog mellan medlemsländerna, kommissionen och EP, debatterar och röstar vi i en "första läsning" om detta omfattande paket med fem förordningar som ger en stark ställning för de myndigheter som skall övervaka EU:s finanssektor och tidigt kunna ingripa om problem uppstår.

Här finns roten till de olika uppfattningarna. Medlemsländerna är skeptiska mot att ge alltför stark överstatlig ställning, medan EP menar att finanskrisen visat stora brister i den gränsöverskridande tillsynen.

De överdrivna bonussystemen är också uppe för beslut. Även om jag tycker att förslagen är väl detaljerade så finns förvisso skäl att agera mot de överdrivna bankbelöningarna, som varit och fortfarande är provocerande med tanke på finanskrisens enorma krav på statliga insatser.

Jordbruk och SWIFT
Den framtida jordbrukspolitiken och det omdiskuterade SWIFT-avtalet är andra aktuella ämnen. Det är min förhoppning att Marit Paulsens kloka syn på Europas framtida jordbrukspolitik vinner gehör. Även om retoriken är tuff, tror jag nog man säga att Marits mer balanserade förslag får alltmer stöd, i varje fall i ALDE-gruppen.
Jag hoppas också att Cecilia Malmström denna gång får igenom ett avtal med USA om att kunna följa illegala penningströmmar för att komma åt finansiering av den globala terrorismen. Så verkar verkar nu vara fallet, inte minst sedan ALDE-gruppen enhälligt ställt sig bakom den framförhandlade avtalet, som ytterligare stärker den personliga integriteten för EU:s medborgare.

En tuff start för Cecilia Malmström, som hon har klarat med bravur!

Almedalen och Vänstertro på euron
Almedalsveckan har startat med statsministerns besked om inga nya skattesänkningar 2011. Det tror jag är en klok avvägning i dessa oroliga ekonomiska tider. Men vi behöver dock få en seriös diskussion om avskaffandet av värnskatten, som är direkt skadlig för Sveriges tillväxt.

Imorgon är fp:s tur. Demokrativeckan i Visby är något alldeles speciellt och svenskt.
Man må ha sina synpunkter på omfattningen, men nog är det enastående att under en sommarvecka domineras Sverige och den politiska debatten av vad som sker i Visby.

Det stora som hände i den inrikespolitiska debatten förra veckan var att 13 kända vänsterdebattörer kom ut och påminde om den självklara solidariska dimensionen av Europa-samarbetet, där euron ingår som en viktig del av det gemensamma Europa.

Låt mig citera ur DN 30 juni:

"Fortfarande tror en liten men medialt röststark grupp vänsterdebattörer att krisen orsakas av den gemensamma valutan. Det är en huvudlös vänsterståndpunkt som riktar fokus mot demokratins valda företrädare politikerna, som konstruerat euro-samarbetet. Därmed eldar de på den nationalism, fascism och nazism som åter börjar göra sig bred i Europa"

Bättre kan det inte sägas.

Må Mona Sahlin, Lars Ohly, Jonas Sjöstedt, Maria Wetterstrand och andra tvivlare lyssna!