tisdag 22 december 2009

Vågorna efter Köpenhamn?

Carl Schlyters verbala förlöpning
Blev Köpenhamn en katastrof? Eller var det ett viktigt steg på vägen?

Kommentarerna kommer nu i en strid ström. Envar kan få sitt lystmäte stillat.
Vad jag har sett går min kollega Carl Schlyter - EU-kritisk miljöpartist - allra längst genom att vilja dra världens ledare inför domstolen i Haag anklagande dem för "Brott mot mänskligheten".
Carl Schlyter är på många sätt en hygglig kollega som det är lätt att gilla på det personliga planet.
Senast samarbetade vi med framgång vid ett seminarium om Dawit Isaak.

Men ibland drabbas Carl Schlyter uppenbarligen av den sjuka som politiker understundom hemsöks av; viljan att synas och höras överordnas det sakliga politiska innehållet.

Menar verkligen att Carl Schlyter att Fredrik Reinfeldt och Barrak Obama skall bedömas och dömas på samma grunder som nazi-förbrytarna under andra världskriget, eller de ansvariga för massakern i Srebrenica som Karadic och Mladic, eller de som var ansvariga för folkmordet i Rwanda.
Självfallet menar inte Carl Schlyter det utan han vill med sitt förslag provocera, höras och synas för att få ut sin kritik mot resultatet av COP 15.

Jag kan till delar förstå hans kritik och frustration , men jag tycker han gör klimatfrågan en stor otjänst genom sitt obetänksamma utspel. Är det domstolen i Haag som skall klara av att hålla den globala temperaturökningen inom givna gränser? Vem tror det?
Därtill; betänk att miljöpartiet kan hamna i regeringsställning efter valet i höst.

Vem kan tro på miljöpartiets seriositet i framtiden?

FN-systemets brister
Själv tror jag att statsministern är något viktigt på spåren, när han berättar om hur förhandlingarna i praktiken gick till.
Om varje land - 193 länder med 115 stats-regeringschefer samlade i Köpenhamn - har vetorätt blir det aldrig ett resultat.
För oss utanför Bella Center kändes det frustrerande att veta att diktatoriska eller semi-demokratiska regimer hade samma inflytande som övriga demokratiska nationer. FN-systemet visade återigen sina brister.
EU:s i och för sig komplicerade beslutsmekanismer må vara tröga men i skarpa lägen hittas så gott som alltid rimliga lösningar. Klimatarbetet inom EU är ju ett bevis på detta.

EU framstår i ljuset av Köpenhamn som ett mönster av smidighet och beslutsförhet.

Obama påverkar allas våra liv - i stort som smått
På hemväg från Kastrup efter att ha hämtat den hemvändande dottern drogs helt plötsligt ett rep över vägen av dansk Politi. I nästan en timme var alla vägar kring flygplatsen blockerade och Öresundsbron avstängd.
President Obama var på väg hem till Vita Huset.
För ett år sedan var det inte så många som trodde på senator Obama.
Idag stannar trafiken var han kommer.

Må han lyckas också att begränsa trafiken i sitt eget hemland.
Jag menar i största allmänhet.

Vi väntade gärna!

söndag 20 december 2009

Decenniets sista session i Strasbourg

Ombudsmän i EP
Årets Crescendo i Strasbourg inleddes med en trivsam stund med gamla vänner från fältpersonalföreningen inom fp. Där fanns många kända ansikten från Luleå i norr med Ylva Strutz, ett liberalt nordligt kraftfält till den analytiske kämpen söderöver, Sven Astevall i Växjö. Ända till Strasbourg hade ett tjugotal av fp:s främsta företrädare runt om i vårt land begivit sig för att få reda på mer om EU, prata lite om EU-valet, men framförallt för att förbereda sig inför nästa års val.
Det var en stor glädje för mig att tillsammans med Cecilia Wikström och Marit Paulsen tacka dem alla för en utomordenlig valrörelse i våras.

Budget och mikrokrediter
Jag hann också med att debattera mikrokrediter senare samma kväll och faktiskt för en gångs skull kritisera det svenska ordförandeskapet för dess ovilja att hitta en lösning för extra medel till att finansiera denna nya EU-form med syfte att få fart på ekonomin och stimulera till nyföretagande i Europa.
Statssekreterare Hans Lindblad kändes inte som flexibilitetens mästare, uppbunden som han var av njugga medlemsländer.

Ordförandeskapet
Debatten om det svenska ordförandeskapet var i stort en välförtjänt (tycker jag) hyllning till ett väl genomfört ordförandeskap. De Gröna och S&D andades en del kritik och oro inför Köpenhamn och de högerextrema anklagade (som vanligt) att EU släpper in invandrare på ett okontrollerat sätt.
Mina svenska röd-gröna kolleger var relativt vänliga, även om en del inrikespolitiska slängar kunde noteras. Vi har ju val om nio månader som bekant.

Årets Alde-Event
Veckan avslutades med årets händelse i Alde-gruppen; julfesten med tillhörande uppträdande av de olika landsdelegationerna.
En del av insatserna går inte att berätta om, måste ses och upplevas (inte minst det svenska fp-bidraget). Bilder kan möjligen uppbringas genom NU:s utsände reporter på plats.

Att notera är att den förre preimärministern i Lettland, Ivars Godmanis, är en lysande rocktrummis. Han kan skådas och höras på Youtube spelandes med Oueen "All Right Now".

Min irländske kollega är skönsjungande, den bulgariske professorn är utmärkt på saxofon, mina finlandssvenska vänner kommer loss med Proud Mary och förre gruppledaren Graham Watson kan uppträda som en välsjungande italienare. Och inte minst - nuvarande gruppledare Guy Verhofstadt är både dansant och har stor humor.

Nu är det bara att börja förbereda sig inför 2010!

Pressen ökar på Eritrea

Efter det gemensamma seminariet i EU-parlamentet häromveckan om Dawit Isaak har frågan lyfts ytterligare en nivå inom EU.

Louis Michel, tidigare utvecklingskommissionär, numera partikollega i EP, är beredd att bege sig till Eritrea för att träffa President Isaias Afewerki med EP:s krav om frisläppande om Isaak och hans politiska medfångar.

Vid seminariet fick vi flera uppslag för att kunna verka till stöd för Dawit. EU kan göra mer, den nya Kommissionen kan agera, i synnerhet Baronessan Ashton i sin nya roll som EU:s "utrikesminister".
Jag har talat med mina kolleger om att ställa frågor om Dawit till Ashton på hennes utfrågning i EP den 11 januari.

Det var en bred uppslutning under seminariet kring strategin att kombinera högljudd diplomati/politiskt arbete med den traditionella tysta diplomatin.

Från oss svenska MEP-ar och Esayas Isaak och Leif Öbrink utgick en appell om att EU skall frysa biståndet till Eritrea.
Vi fick inte stöd från Kommissionens representant, även om attityden var mer förstående denna gång.
Vi fortsätter vår kamp på alla nivåer!
Må detta vara sista julen som Dawit Isaak tillbringar i fängelse!

onsdag 16 december 2009

Svenskarna säger ja till euron! Varför hukar sossar och moderater om euron?

Motståndet mot euron håller på att släppa. Om det hade varit en folkomröstning i november 2009 om euron skulle 44 procent rösta ja och 42 procent rösta nej, enligt en ny undersökning från SCB. Det är första gången sedan november 2002 som en högre andel är för euron än emot den.

Att en majoritet av svenskarna är positiva till euron är ett bevis för att euron är en succé. Utan euron hade Europa inte klarat av finanskrisen på det sätt som nu skett. Ingen kan säga att 16 valutor hade varit bättre än en. Också vi i Sverige har haft nytta av eurons stabilitet. Nu är det hög tid för Sverige att bli en fullvärdig medlem i EU. Jag hoppas att euron blir en av huvudfrågorna i nästa års valrörelse.

Nu måste socialdemokraterna och moderaterna sluta att huka i riksdagsbänkarna och börja att bilda opinion för införande av euron. En folkomröstning måste äga rum så snart som möjligt efter valet.

Andelen män som skulle rösta för euron har ökat till 50 procent, men fortfarande skulle en majoritet kvinnor rösta nej till euron.

Vi måste lägga speciell tyngd vid att förklara att euron inte bara handlar om penningpolitik utan om trygghet i ett vidare perspektiv. Euron handlar också om trygghet, säkerhet och stabilitet.

Fakta om undersökningen:

Andelen ja röster har ökat jämfört med förra undersökningen i maj, då 42,1 procent var positiva till euron. Andelen ja-röster har ökat jämfört med ett år sedan då 37,5 procent skulle ha röstat ja till euron.

måndag 7 december 2009

Anders Borg slog ett slag för euron i Europaparlamentet

I eftermiddag kom finansminister Anders Borg till Ekonomiutskottet i Europaparlamentet för att summera det svenska ordförandeskapet. Han skötte sig utmärkt. Jag ställde tre frågor till Borg (se nedan) om bonusar och euron. Han uttryckte sig tydligt för att vi ska ha en ny svensk folkomröstning om euron.

Anders Borg redogjorde för resultatet av det svenska ordförandeskapet i EU och konstaterade att Sverige nått framgångar på flera områden, trots att förutsättningarna var tuffa när man tog över som ordförande.

Anders Borg konstaterade att finansmarknaderna har stabiliserats och den ekonomiska utvecklingen är bättre nu än för ett halvår sedan då Sverige tog över.

Borg lyfte fram beslutet i Ekofin att införa en ny struktur för den finansiella tillsynen som en svensk framgång. Ekofinrådet (de 27 finansministrarna från medlemsstaterna) enades i oktober om en allmän riktlinje om inrättandet av Europeiska systemrisknämnden, som kommer att ansvara för makrotillsynen. I förra veckan kom finansministrarna överens om ett komplett tillsynspaket, vilket gör det möjligt för ordförandeskapet att inleda förhandlingar med Europaparlamentet.

Jag fick möjlighet att ställa tre frågor till Anders Borg:

1. De nya bonusregler i finansbranschen som nu föreslås i bland annat Sverige avviker på väsentliga punkter från de internationellt framförhandlade reglerna. Det behövs ett globalt harmoniserat regelverk, ett likformigt ramverk för alla länder som kan bidra till att förhindra bonuskonstruktioner som uppmuntrar ett osunt risktagande. Vad tycker du om att några medlemsländer, däribland Sverige, skapar egna regler. Borde man inte försöka åstadkomma ett ”level playing field” inom den europeiska marknaden?

Anders Borg svarade att flera länder som Sverige, Storbritanien och Frankrike implementerat de nya regelverket för bonusar, medan andra länder inte gjort någonting. Det behövs en koordinerad process och en uppföljning av vad som görs i de olika länderna. Det blir ytterligare reglering av bonusar eftersom flera aktörer kommer betala ut höga bonusar i år. Men "business as usual" kommer inte att få fortsätta och G 20 kommer skärpa reglerna ytterligare.

Mina två andra frågor handlade om euron. Hur ser du nu när du varit ordförande i Ekofin i ett halvår på möjligheterna till inflytande? Du leder ju Ekofin, men inte får vara med när beslut fattas i eurogruppen. Min tredje fråga: Står Sverige närmare euromedlemskap nu än förra gången du var här i Ekonomiutskottet i september?

Anders Borg svarade att det varit ett bra samarbete i Ekofin och att Ekofin har fått en starkare roll, bland annat i diskussionen om tillväxt- och stabilitetspakten. Han uttryckte att Sverige bör gå med i euron och så fort som möjligt. Men att det behövs ett tydligt stöd från svenska folket i en ny folkomröstning. Det behövs enligt Borg "some time" innan en ny folkomröstning kan äga rum och att Sverige så småningom kommer att gå med. Han sa också att de flesta länder klarar sig bättre med euron än utan, och att det gäller också Sverige.

Sammanfattningsvis vill jag säga att jag är positivt överraskad över Anders Borgs EU-positiva hållning under utfrågningen i ekonomiutskottet. Han uttryckte sig starkt positiv till närmare EU-samarbete på flera områden, bland annat inom finansiell tillsyn.

torsdag 3 december 2009

Patientrörlighet för EU:s medborgare dröjer

Det svenska ordförandeskapet lyckades tyvärr inte att få EU:s socialministrar att komma överens om ett patientrörlighetsdirektiv, som skulle underlätta och reglera patienters rätt till planerad vård utomlands.

EU:s socialministrar ville vid mötet i Bryssel på tisdagen inte fatta något beslut i frågan. Patientrörlighetsdirektivet var tänkt att göra det tydligt för patienter vilka regeler som gäller och jag är därför mycket kritisk till det osäkra rättsläget som skapas i och med blockaden av direktivet.

Aktuellt: Seminarium för Dawit Isaac 9 december

Tillsammans med Eva-Britt Svensson (V) och flera andra svenska Europaparlamentariker anordnar vi ett seminarium om Dawit Isaak i Europaparlamentet den 9 december.

Se inbjudan på min hemsida. Det finns också en facebook-inbjudan.

Är du i Bryssel den 9 december är du varmt välkommen till seminariet!

Världens regeringar måste satsa mer på ungdomar.

Den 30 november till 3 december har jag varit i Luanda, Angola, för det artonde sammanträdet med det gemensamma parlamentariska AVS-EU församlingen. Under sammanträdet presenterades rapporten om "Social och kulturell integration och unga människors deltagande", som jag har skrivit tillsammans med Manuel Jiménez från Dominikanska republiken.

Här är en sammanfattning av rapporten och det tal jag höll den 2 december:

Det behöver skapas bättre möjligheter för ungdomarna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. I den rapport som jag lägger fram tillsammans med Manuel Jiménez, från Dominikanska Republiken, efterfrågar därför medlemmarna av den gemensamma parlamentariska församlingen för partnerskapsavtalet mellan Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), och EU medlemsländerna bättre tillgång för ungdomar till utbildning, arbete och teknologi.

Sveriges historia är ett bra exempel på hur viktigt allmän skolgång är för ett lands utveckling. Det är viktigt att satsa på utbildning och informationsspridning. Den gemensamma parlamentariska församlingen uppmanar därför regeringarna i AVS- och EU-länderna att starta program som motverkar att ungdomar hoppar av skolan, som motverkar analfabetism och som stärker kvaliteten i grundutbildningar.

Medlemmarna efterfrågar även allmän tillgång till och spridningen av informations- och kommunikationsteknik för unga människor och uppmanar regeringar att möjliggöra förmånliga lån och stipendier till ungdomar från utvecklingsländer som vill påbörja en högre utbildning.

Rapporten uppmanar även EU att öka skyddet för unga människor från tredjeland som arbetar lagligt i Europa genom att arbeta för en definierad status för okvalificerat och halvkvalificerat arbete.

EU- och AVS-länderna uppmanas även att skapa gemensamma program och att samarbeta för att motverka att den kvalificerade arbetskraften försvinner från AVS-länderna. Även behovet av att skapa positiva möjligheter för unga entreprenörer och att förenkla deras tillgång till mikrokrediter uppmärksammas i rapporten.

Det är viktigt att ge unga människor möjligheten att påverka sin situation och medlemmarna i AVS-EU församlingen uppmanar därför regeringarna att integrera ungdomsfrågor i all politik och även att förbättra samordningen mellan ungdomspolitik och andra politiska områden som har direkt inverkan på unga människor.

För att garantera integrationen och medverkandet av unga i samhället uppmanar rapporten EU och AVS-länderna att garantera unga deras fri och rättigheter och att undanröja alla former av diskrimination, här poängterar rapporten särskilt diskrimination mot ungdom som lever med HIV/AIDS. Du kan läsa hela rapporten på Europaparlamentets hemsida. Här är en länk till rapporten.