torsdag 25 juni 2009

Angående Barroso som Kommissionsordförande

Det pratas mycket om Barrosos framtid som Kommissionens ordförande, vad som är lite märkligt är att ingen pratar om några alternativ till Barroso utan diskussionen handlar uteslutande om NÄR han ska godkännas.

Folkpartiets liberala partigrupp ALDE har just avslutat ett tre dagar långt möte i Bristol där gruppens ställning i Barrosofrågan diskuterades. Inget enhälligt beslut togs men vi bestämde att hålla dörren öppen för förhandlingar med den konservativgruppen EPP om en eventuell omröstning redan i juli, sker inte detta kan omröstning tidigast ske när hela parlamentet samlas igen i mitten av september.

Personligen anser jag att det är av yttersta vikt att Kommissionen får en verksam ordförande så snabbt som möjligt. Vi kan inte i ett Europa med finnanskris, klimatförhandlingar och kraftigt stigande arbetslöshet ha en vingklippt ordförande för Kommissionen, europasamarbetets motor.

Utan en ordförande med ett tydligt mandat kommer det svenska ordförandeskapet, som redan står inför stora utmaningar, att få det ännu svårare att bland annat få bukt på finanskrisen och nå en global överenskommelse om klimatet i Köpenhamn. Att Europa inte kan enas om ordförandeskapsposten skickar även helt fel signaler om europasamarbetets effektivitet och dess förmåga att ta gemensamma beslut till Irland och deras kommande folkomröstningen om Lissabonfördraget, något som våra irländska kollegor i gruppen underströk på mötet.

Barroso måste även dra sitt strå till stacken. Han måste presentera ett politiskt program där han visar att han står upp mot otillåtna statsstöd och protektionistiska krav från de stora länderna och kan se till hela Europa. Detta för att övertyga parlamentet om att en snabbt godkände av honom är att föredra, inte för hans skull, utan för Europas.

//Olle

Piratpartiet till de gröna och Litauens homofobiska lagar

Nu står det klart att Piratpartiet väljer att ansluta sig till den Gröna gruppen i Europaparlamentet. Detta är förvisso i linje med vad de tidigare sagt men jag tycker ändå att de gör ett misstag. I den liberala gruppen hade chansen till riktigt inflytande blivit större för PP, som den tredje största gruppen finns här möjligheten att påverka utgången av en fråga när hela parlamentet röstar. Tex. exempel telekompaketet, antidiskrimineringsdirektivet eller varför inte patientrörlighetsdirektivet. Det är ytterst sällan en fråga står och faller med hur de gröna röstar. Inget stoppar dock PP från att göra en ny bedömning och byta grupp i framtiden.

I förra veckan godkände det litauiska parlamentet en lag som förbjuder offentlig spridning av uppgifter som anses skönmåla eller främja homosexuallitet med motiveringen att sådan information kan skada ungdomars mentala och fysiska hälsa liksom deras intellektuella och moraliska utveckling...

Det är så att man baxnar!

Lagen bryter mot Europakonventionen, Lissabons rättighetsstadgar och EU-fördraget bara för att nämna några av de dokument som Litauen förbundit sig till att följa.

Det enda som nu krävs är att lagen får en signatur av president Valdas Adamkus för att den ska bli verklighet. Birgitta Ohlsson har tagit upp ärendet med en fråga till utrikesminister Carl Bildt och jag själv har skickat en fråga till Kommissionen om vad det gör för att säkerställa att yttrandefrihet och EU-lagar mot diskriminering på grund av sexuell läggning upprätthålls i unionen. Under tiden kan vi bara hoppas att Adamkus tar sitt förnuft till fånga och vägrar skriva under lagen.

//Olle

Artikel om HH-leden

Idag publicerade Helsningborgs dagblad en artikel av mig och Regionrådet Mats Persson om betydelsen av en fast länk mellan Helsingborg och Helsingör. Läs artikeln här.

onsdag 17 juni 2009

Kommissionen svarar om presstödet

Kommissionen har svarat på min och danska kollegan Johannes Lebechs fråga om det svenska presstödet. Läs frågan och svaret här.

torsdag 11 juni 2009

Äntligen, en EU-valrörelse om Europa!

Så var det klart! De arton svenska EP-ledamöterna är utsedda med en option på två till om irländarna röstar rätt.

De sista personkryssen är räknade och precis som 1999 blev Marit Paulsen den stora kryssdrottningen. Hon har en enastående förmåga att inge förtroende. De som tvivlade på hennes kapacitet har bara att ge en oförbehållsam eloge åt "Tanten från Malung".
Hon lyckas att få de svårflirtade svenskarna att gilla EU.

Själv gick det riktigt hyggligt, och jag kände under hela valrörelsen en positiv underton. Det var en helt annan sinnesstämning i vårt land denna vår jämfört med våren 2004, då ett knappt år efter euro-misslyckandet.
Det är därför ingen tillfällighet att det går riktigt illa för gnällspiks-partierna, vänstern och junilistan.
Det är heller ingen sinkadus att det går bra för de partier som har ett tydligt budskap och som inte ägnar för mycket tid åt inrikespolitik. Folkpartiet såklart, men också miljöpartiet med sin nyvunna EU-vänlighet.
Här har moderaterna och socialdemokraterna en del att fundera över. Nog fanns det en nationell ton - om än i varierande grad - i båda partiernas valplattform.

Den stora sensationen är givetvis piratpartiet. Man kan se deras framgång på olika sätt. Valet känns inte så viktigt, därför lägger vi vår röst på ett enfrågeparti. Men man kan också se piratpartiets framgång, som en rejäl smocka mot övriga partiers oförståelse (ointresse) över vad som händer inom de nya sociala medierna. Om integritet, om rättssäkerhet, om yttrandefrihet, om tillgänglighet.
Jag tror att det handlar om det sistnämnda.

Upphovsrätt, nedladdning och rättssäkerhet var återkommande teman i valdebatten. Att Telekompaketet föll den sista sessionen i Strasbourg före valet gav extra vind i valrörelsen. Det visade att EU-parlamentet sysslar med viktiga frågor, har makt och att det har betydelse vem som sitter där.

I övrigt har debatten har till stor del dominerats av klimatet och finanskrisen. Frågor som nu diskuteras i varje hem, påverkar oss alla och kräver gränsöverskridande lösningar. Det gav oss en möjlighet att tal om eurons styrka, något som helt klart gick hem.

Klimat och miljöproblem var länge nationella frågor i Sverige. Visst fanns Kyotoprotokollet och andra internationella initiativ, men det tog lång tid att få klimatet högst upp på agendan inom EU. I och med att Klimatpaketet röstades i igenom i parlamentet i vintras visar att EU är att räkna med när det kommer till ambitiöst klimatarbete.

Finanskrisen är även den global och gränsöverskridande på ett sätt som 90-talskrisen inte var. Krisen under 90-talet var till mångt och mycket en svensk egen producerad kris medan nuvarande finanskris till stor del är importerad. Svaren på finanskrisen är därför inte nationella utan problemen måste lösas på ett europeiskt och globalt plan.

Dessa två frågor tror jag var starkt bidragande till att EU-debatten höjdes ett snäpp denna gång, och att valdeltagandet faktiskt steg med nästan sju procent. Här har också piratpartiet sin del, som fick så många ungdomar att rösta.
Det har också bidragit till att denna valrörelse, min nittonde i ordningen, var både längre och intensivare än 2004. Att de viktigaste frågorna för väljarna var riktiga europafrågor och att media skärpte sitt intresse mot slutet har gjort debatten bättre och valrörelsen roligare än tidigare. Har Sverige och svenskarna kanske blivit "EU-mogna"?

Jag vill återigen passa på att tacka alla er som stött och hjälpt mig under denna kampanj. Alla ni som ställt upp och skjutsa, arrangera möten, dela ut material och stå i valstugorna. Vädrets makter har inte alla gånger varit på vår sida men ni kämpat på i ur och skur! Utan er hade vi aldrig nåt detta fantastiska resultat! Ett särskilt tack går också till Fp Skåne som vart med mig hela vägen.

Arbetet i Parlamentet kommer nu på intet sett återgå till det normala. Redan om två veckor samlas partigrupperna för att förhandla poster och positioner inför kommande mandatperiod. En ny kommission ska tillsättas och frågan om Lissabonfördraget vara eller inte vara ska lösas. Klimat och finanskrisen kommer att fortsätta vara unionens huvudprioriteringar men andra stora frågor som t.ex. utvidgningen måste hanteras och Telekompaketet redan i höst! Genom den franska författningsdomstolens nej till Sarkozys fildelningslag väntar en het höst för Åsa Torstensson i Bryssel.

Själv tänker jag fortsätta bekämpa nyprotektionismen i Europa i skuggan av finanskrisen, arbeta för att EU får en gemensam och human asyl- och migrationspolitik och driva på för att få tillstånd en gemensam och fossilfri europeisk energimarknad, utan beroende av smutsig rysk gas!

Allt gott

//Olle

Olle Schmidt gruppledare för FP i Europaparlamentet

Läs pressmeddelandet här.

tisdag 9 juni 2009

Tack!

Resultatet från valnatten var över förväntningarna, 3 mandat!! Det känns jätteroligt att ha varit en del av denna stora valframgång och väldigt inspirerande med tre folkpartister i Bryssel! Jag vill härmed tacka alla ni som har hjälpt till under denna valrörelse, särskilt ni som hjälp till att skjutsa, arrangera, delat ut valinformation och stått i valstugor och även alla ni som röstat! Tack!!

Räkningen av personrösterna fortgår och det är för tidigt att dra några säkra slutsatser men något som redan står klart är ju att Marit Paulsen blir valrörelsens drottning, hon har överlägset flest kryss av alla, just nu 10 000 fler än 2:an Marita Ulvskog! Ett jättestort grattis också till Cecilia Wikström som gjort en mycket bra valrörelse och ser ut att gå mot ett strålande valresultat.

Vi fortsätter nu att analysera resultatet för att först imorgon vara helt säkra på hur alla kryssen fördelats.

//Olle

lördag 6 juni 2009

Slutspurt i Malmö och Köpenhamn
Idag är det slutspurt i Skåne. Under förmiddagen debatterade jag mot Vänsterpartiets Hanna Löfquist på Gustav Adolfs torg och på eftermiddagen var det "bordsfotboll" i Köpenhamn mot Venstres toppnamn Jens Rohde....tvyärr förlorade jag matchen med 5-9 men jag tror vi tar danskarna ikväll ändå! Idag hejar vi på Sverige, imorgon Europa!

Schmidtflippen!

Jag får flest sympatisörer i Makthavare.se/Fokus valtest! "Eftersom det som mäts är testarens åsiktsmässiga närhet till kandidaterna utan hänsyn till kändisskap får även mindre omtalade politiker en chans. Där kan man tala om Schmidtflippen" Läs mer!

Kampanjande i Göteborg

Igår var en synnerligen intressant och lärorik dag som jag tillbringade i Göteborg tillsammans med Cecilia Malmström. Dagen började med möte i polisens högkvarter på Skånegatan i Göteborg. Vi fick bland annat träffa vice länspolismästare Klas Friberg som talade om den organiserade brottsligheten i Göteborg och vilka åtgärder som polisen vidtar mot denna. Vi diskuterade deras syn på Folkpartiets idé om en "europeisk FBI" och krav på förändrad lagstiftning.

På eftermiddagen träffade vi de anställda på Kunskapscentrum, ett initiativ från Göteborgs stad som går ut på att samordna olika myndigheter i kampen mot organiserad brottslighet. De utbildar bland annat chefer i myndigheter i hur man ska bemöta hot och de har ett väldigt framgångsrikt program för s k "avhoppare". D v s kriminella människor som inte längre vill vara med i sina olika gäng kan då få hjälp från kunskapscentrum som samordnar de olika myndigheterna och hjälper dessa människor att starta nya liv. Detta initiativ är unikt inte minst i Sverige utan även i Europa.

Efter dessa möten om den organiserade brottsligheten gick vi och delade ut flygblad vid Folkpartiets valstuga på Kungsportsplatsen även känd bland göteborgarna som "Kopparmärra". Efter detta höll jag och Cecilia ett torgmöte i Nordstan där vi utfrågades om vad jag och folkpartiet vill göra inom EU-samarbetet.

Dagen avslutades med en högintressant rundvandring på den nya fotbollsarenan i Göteborg, Gamla Ullevi. Där fick vi möta IFK Göteborgs säkerhetsansvarige som talade om hur de handskas med fotbollsbråk i samband med IFK:s hemma- och bortamatcher. Jag blev imponerad av deras ambitioner och framgång. Sen fick vi ta några bilder på arenan och det gillade jag väldigt mycket då jag är en äkta fotbollsälskare.

Olle

fredag 5 juni 2009

Skånska vänner kryssar mig

EU-samarbetet är viktigt för Sverige som helhet, men allra viktigast är det för södra delen av Sverige. Det var också tydligt i folkomröstningarna om EU-medlemskap och om euron att befolkningen i södra Sverige uppskattar EU mer än man gör i övriga landet. När nu valet till EU-parlamentet närmar sig vore det konstigt om inte också denna skånska Europavänlighet får genomslag.

Vi som skriver under denna artikel kryssar Folkpartiets Olle Schmidt därföratt vi vet att det innebär en tydlig sydsvensk röst för mer EU-samarbete.

Våra främsta skäl är dessa:

Ja till euron. Danmark närmar sig nu en folkomröstning om införande av euron. Även i Sverige ökar stödet för den gemensamma valutan. Orsaken är naturligtvis den ekonomiska krisen som visat hur viktigt det är med ekonomiskt samarbete och hur bräcklig en liten valuta är när det stormar på de finansiella marknaderna. Euron stärker Sverige och om både Sverige och Danmark inför euron får dessutom samarbetet över Öresund ytterligare styrka. Det innebär fler jobb och nya möjligheter. Sverige ska vara en fullvärdig EU-medlem och sitta med vid förhandlingsborden när viktiga ekonomiska och politiska beslut fattas.

Fritt vårdval. Svensk sjukvård är på många sätt bra. Men det hindrar inte att tillgänglighet eller metoder ibland kan vara bättre på andra håll. För oss som bor nära kontinenten är det självklar att man ska få rätt att söka vård i annat EU-land och få detta betalt av hemlandstinget.

Ökat polissamarbete. Brottsligheten känner inga gränser, och som gränsregion är Skåne naturligtvis särskilt utsatt. Därför måste också polisens samarbete över gränserna förstärkas. Det behövs ett europeiskt FBI som tar krafttag mot knark, människohandel, terrorism och organiserad brottslighet!

Renare luft. När Barsebäck stängdes ökade koldioxidutsläppen och vi fick sämre luft i Skåne. EU behövs eftersom klimathotet inte känner gränser, men det behövs också ett samarbete för att bättre dra nytta av klimatsmart kärnkraftsenergi.

Många pratar om jobben i valrörelsen. Den som menar allvar med att använda EU till att stärka den gemensamma ekonomiska utvecklingen har ett ansvar att se till så att Sverige representeras av folk som kan ta position och ansvar i de parlamentetsutskott som har hand om ekonomiska frågor. Olle Schmidt har under sina år i parlamentet skapat sig en plattform som gör att han redan den första dagen som det nya parlamentet samlas kan ta det ansvaret.

Därför kryssar vi Malmös Olle Schmidt!

Sverker Oredsson, historiker Lund
Ewa Bertz, kommunalråd Malmö
Torkild Strandberg, kommunalråd Landskrona
Maria Winberg Nordström, kommunalråd Malmö
Christer Nylander, riksdagsledamot Kristianstad
Ulf Nilsson, riksdagsledamot Lund

Lyckönskningar från en framstående liberal debattör

Johan Norberg har själv röstat på Cristoffer Fjellner men ger mig sina lyckönskningar, jag tackar för det och för en mycket läsvärd blogg.

Reportage om mig på sydnytt

Läst i tidningen

Först och främst hoppas jag ni läst dagens ledare i Kristianstadbladet.

Johan Schück skriver idag en bra artikel i DN Ekonomi ”Euron vinner i längden”. Någonting säger mig att Johan har läst vår euro-rapport

I Financial Times idag skriver Anders Borg och Fredrik Reinfeldt om Sveriges prioriteringar på det ekonomiska området under det kommande ordförandeskapet. Reinfeldt och Borg skissar upp en mycket ambitiös agenda inför hösten där Sverige ska återställa förtroendet för finansmarknaderna, lösa kreditåtstramningen, rädda jobben och lära Europa budgetdisciplin (”Ordning i de offentliga finanserna!”). Allt detta är mycket gott och helt rätt prioriterat, frågan är bara om inte herrarna Reinfeldt och Borg haft betydligt större möjligheter att klara av dessa mål om Sverige hade anslutit sig till euron. Trots det svenska ordförandeskapet kommer Anders Borg även i fortsättningen att få sitta i väntrummet då euro-länderna pratar ihop sig inför mötena i Bryssel och förlorar där med inflytande och en viktig kanal för påverkan.


Olle

torsdag 4 juni 2009

Torsdagens kampanjande

Torsdagen inleddes väldigt tidigt med en tv-debatt i SVT:s Gomorron Sverige klockan 06.50 om europeisk polissamarbete mot Göran Färm. Denna debatt präglades av socialdemokraternas rädsla för överstatlighet när vi folkpartister talar om ett "europeiskt FBI" som ett verktyg att komma i bukt med den allt mer växande gräns överskridande organiserade brottsligheten. Vi behöver krafttag mot skurkarna genom ökade maktbefogenheter för det existerande europeiska poliskåren europol så att de till exempel kan slå till mot en och samma liga i olika medlemsstater samtidigt!

Sen bar det av mot Uppsala för en debatt om allmännyttiga tjänster på Kommunals årsmöte också denna gång mot Göran Färm. Här kan man utan svårigheter påstå att jag inte var den parlamentariker som vräkte ner applåder från publiken precis. Jag argumenterade för "vårdval europa" som socialdemokraterna la ner sin röst på. Här menar jag att patientens behov ska tillgodoses och inte systemet. Sen anser jag även att konkurrens inom alla områden och tjänster förrutom vatten ger oss konsumenter god kvalité till låga priser. Vattnet ska tillgodoses av allmännyttan då jag anser vatten vara en så vital tillgång till oss människor att man inte bör låta marknaden styra över det. Dock ska faktiskt i denna kontext påminna sig om att socialdemokraterna i Norrköping då Göran Färm själv var med i kommunfullmäktige faktiskt privatiserade vattnet!

Efter Uppsala körde vi mot Örebro där vi fick ta del av lärorika besök dels hos företaget Wurth som visade oss hur de arbetar och deras syn på euron men, vi hann även med ett besök hos startcentrum i Örebro. De jobbar med att hjälpa entrepenörer att göra verklighet av sin dröm men, de uppmuntrar även entrepenörskap bland kommunens ungdomar. Väldigt spännande!

Dagen avslutades med en utfrågning mot Maria Wetterstrand (mp). Vädret var väldigt dåligt men, vi lyckades ändå locka en hel del människor till att komma till Örebro:s stortorg för att ta del av utfrågningen. Utfrågningen blev stundtals väldigt laddad då jag ansåg att miljöpartiets representant i parlamentet, Carl Schlyter faktiskt röstade emot vitala delar av klimatpaketet!

Efter utfrågningen bar det av mot Göteborg där jag på fredag ska besöka länspolisen,ha ett torgmöte i Nordstan och ett besök hos IFK Göteborg:s säkerhetsavdelning.

Olle

onsdag 3 juni 2009

Slutspurt med Jan i Linköping

För andra gången den senaste månaden var jag idag i Östergötland och Linköping. Jag och Jan träffade tillsammans med Karin Granbom Ellison åklagarmyndighetens internationella kammare i Linköping för att diskutera gränsöverskridande brott och samt integritet och rättsäkerhet i samband med organiserad brottslighet. Vi diskuterade hur vi bäst rustar EU för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten och Folkpartiets förslag på ett Europeiskt FBI. Vi diskuterade skillnader i straff för människosmuggling och människohandel i Europa och Polisen berättade om sitt jobb att utbilda sin personal i denna typ av brott. Vad gäller bekämpning av organiserad brottslighet diskuterade vi hur vi ska kunna ge polisen möjlighet att på ett effektivare sett spana på misstänkta samtidigt som man värnar rättssäkerheten och den personliga integriteten för medborgarna.

Efter mötet bar det av till Fp-lunch på restaurangskolan på Anders Ljungstedts gymnasium. Jan talade och eleverna verkade lite nervösa, men allt gick bra och maten var riktigt fin den med.

Dagens avslutades med ett välbesökt torg möte Karin frågade ut mig och Jan. jag och Jan utmanade varandra i att tala väl om Europatanken. Våra avslutningsanföranden om ett Europa för freden och om hur vi bör gå in i Europasamarbetet med hjärtat först och inte bakdelen drog glädjande nog ner de största applåderna.

Nu återstår bara en sista svänga genom Mellansverige och en avslutning i Skåne på lördag, då har jag gjort mitt, sen är resten upp er väljare.


/Olle
måndag 1 juni 2009

Med Johannes och Cecilia i ett sommarvarmt Skåne

Idag inleddes den allra sista veckan på kampanjen och vädret var verkligen på vår sida vilket är skönt med tanke på de meteorologiska motgångar jag haft i början av kampanjen. Gustav Adolf torg var fullt av folk runt lunchtid trotts att annandag pingst inte längre är helgdag i Sverige. Idag hade vi dagen till ära två celebra besök i Skåne. Först var det Johannes Lebech, ALDE-kollega från Radikale Venstre i Danmark som på sin valkampanj är ute på turné, inte bara i Danmark utan i hela Europa. Tillsammans med ett stort gäng folkpartister, förstärka av en grupp från Radikal ungdom och en hel drös med firande gymnasister i varierande utstyrslar, kampanjade vi i ett gassande solsken på Gustav Adolfs torg.

Eftermiddagen ägnades åt pressträffar i Limhamn och Ysted där jag och Cecilia Malmström presenterade en rapport om ett Europeiskt FBI. Liksom allt annat omkring oss globaliseras även brottsligheten. Den gränsöverskridande handeln med narkotika, vapen och människor är både starkt sammankopplad och komplex och problemet med narkotika smuggling är särskilt stort i Skåne. Därför behövs ett europeiskt FBI med en gemensampolisstyrka och en EU-åklagare.

Nu önskar jag mig en bra sista vecka och att det vackra vädret håller i sig så att det blir högt valdeltagande på söndag!


/Olle