fredag 30 april 2010

Pressfrihetens dag och "Adaktusson special" 3 maj

För att uppmärksamma journalisters situation har FN sedan 1993 proklamerat 3 maj som pressfrihetens dag. Att dagen behövs är det ingen tvekan om. I höst är det nio år sedan den svenske journalisten Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Riksdagens tvärpolitiska Dawit Isaak-grupp och mediakampanjen uppmärksammar detta 3 maj med manifestationer i Göteborg, Malmö, Linköping, Luleå, Stockholm och Trollhättan.

Under manifestationen i Malmö, på Gustav Adolfs torg mellan 12-13, kommer jag att delta och hålla ett tal.


Missa inte ”Adaktusson special” i TV8 om Dawit Isaak, kl 22-22.30 på måndag den 3 maj.

Gäster är förutom mig själv, Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman och Dawits bror Esayas. Programmet inleds med ett längre reportage, följt av ett studiosamtal.

Efter sändningen kommer Aschberg att ta vid, även där ägnas större delen av programmet åt Dawit.

Snabb hjälp till Grekland nödvändigt

Förhandlingar pågår mellan den grekiska regeringen och euroländernas regeringar, samt IMF. Innehållet i en överenskommelse och vad som kommer att hända med euron är en fråga som diskuteras flitigt i Europaparlamentet.

Idag publicerade Svenska Dagbladet en artikel underskriven av mig, min tyska liberala kollega Wolf Klinz och Carl B Hamilton. Vi skriver att EU behöver skapa en krishanteringsmekanism som gör att krisen i Grekland inte ska kunna återupprepas. Sverige kan spela en viktig roll.

Det behövs "striktare europeiska regler och ett europeiskt komplemet till IMF, som gör att det som hänt i Grekland inte ska kunna hända igen. Sverige och Norden har här en viktigare roll att spela än genom lån och krediter till våra europeiska grannar.

Europasamarbetet handlar i grunden om solidaritet och ett gemensamt ansvar för Europa. Fortfarande bär vår kontinent på minnet av nationalismens fasansfullheter. Därför har de fel, som tror att eurons problem kommer att splittra EU. Tvärtom. Grekland kommer inte att lämnas därhän. Redan idag kan vi se kraven – och önskemålen – på att EU-samarbetet fördjupas. Här bör Sverige vara med fullt ut. Annars kommer Sverige att förlora än mer i inflytande."

I går kommenterade jag krisen i Grekland på Europaportalen och skrev att "de europeiska regeringarna behöver samlas omgående för att lösa problemen i Grekland. Trots att Sverige ännu inte är medlemmar fullt ut i eurosamarbetet bör vi bidra i det gemensamma krisarbetet i Europa. Det är dags att blicka framåt och agera." Läs hela artikeln.

onsdag 28 april 2010

Greklands drama

Grekland behöver vårt stöd
Tiden rinner ut för Grekland. Idag bedöms den grekiska kreditvärdigheten till skräpstatus. Nu är därför hög tid för EU att agera.

I Berlin idag strider man om hur räddningsplanen skall se ut och vilka villkor som skall ställas på Grekland.

I tysk morgonteve framkom tydligt de inrikespolitiska övervägandena. Liberalerna vill ha hårdare krav, socialdemokraterna skyller på Merkels taktiserande senfärdighet och förbundskanslern själv verkar vara osäker på vad hon vill.
En sak framkommer efter toppmötena i Bryssel, något annat hörs när hon återvänder till Berlin.

Ett viktigt delstatsval den 9 maj i Tysklands största förbundsstat Nordrhein-Westfalen spökar. Många tyskar är ilskna på grekernas oförmåga att klara sina egna problem.


EU måste agera

EU:s oförmåga att agera oroar mig. Nu behövs verkligen ett tydligt ledarskap, annars kan osäkerheten sprida sig och få den ekonomiska uppgången i Europa att falla tillbaka. Smittan har redan nått Portugal. Idag faller börsen kraftigt i Lissabon.

En ökande osäkerhet i Europa skulle givetvis också drabba oss i Sverige.

Därför tycker jag det vore rimligt att den svenska regeringen agerar än mer aktivt för att hela EU skall kunna hitta en snabb lösning för Grekland. Det handlar givetvis om solidaritet men ligger också i vårt eget ekonomiska intresse.


Ingen Double Dip?

Igår träffade jag en högt uppsatt person inom Obama-administrationen, som menade att vi har kommit ur den värsta ekonomiska krisen. En Double Dip - att konjunkturen backar igen bland annat beroende på de stora offentliga obalanserna - är inte troligt, menade han.

Men för Europas del utgör det grekiska dramat en stor osäkerhet, och han förväntade sig en snar lösning!

tisdag 27 april 2010

Judarnas situation i Europa

Möte med judiska församlingen i Malmö
I söndags träffade Jan Björklund och fp-ledningen i Malmö representanter från den judiska församlingen. Jag var också med.

Mycket av samtalet kretsade kring säkerhetssituationen för de judar som bor i Malmö.
Många judar väljer att lämna Malmö. De vill inte att deras barn skall få höra vad som helst i skolan. Så är det inte i Göteborg eller Stockholm. Fortsätter det så här har vi ingen judisk församling i Malmö om 10-15 år, sade Fredrik Sieradzki. Och problemen har eskalerat, poängterade Jehoshua Kaufman.

De båda var också tydligt kritisk mot kommunledningen med Ilmar Reepalu i spetsen, som inte reagerat med kraft utan snarare försökt förminska det som händer i vår stad.

Jan Björklund var också kritik mot Ilmar Reepalu och menade att han agerat omdömeslöst och underblåst antijudiska stämningar.

Se artikel i Sydsvenskan.

Aktion mot antisemitism i Europa
Igår samlades för första gången en partiövergripande aktionsgrupp mot antisemitism i EU-parlamentet. Initiativtagare är socialdemokraternas gruppledare Martin Schultz.

De flesta partigrupper var representerade förutom partierna på yttersta högerkanten.
Det var den ökande öppna och dolda antisemitismen runt om Europa som utlöst denna aktion. Senast valet i Ungern.

Jag hoppas att vi kan komma med olika initiativ för att få en bredare debatt om de faror som lurar om vi inte stoppar de antidemokratiska och antisemitiska stämningarna så snabbt som möjligt.

Vi känner Europas historia med nazism och fascism. Förintelsen får aldrig glömmas.
Varje generation måste försvara våra grundläggande värderingar om allas lika värde.
Demokratin måste försvaras av oss alla.

Och aldrig tas för given!

tisdag 20 april 2010

En haltande session i Strasbourg - inga voteringar och slut på onsdag

Sned geografisk fördelning
Efter närmare 24 timmars resande inklusive övernattning i Flensburg vid dansk/tyska gränsen ankom jag igår eftermiddag till Strasbourg.

Såvitt jag kan se är närvaron riktigt hygglig. Däremot är den geografiska fördelningen sned. Ledamöterna boende längst bort från Strasbourg har inte kunnat ta sig hit. Få av mina svenska kolleger har jag sett. Dock är hela Fp-gruppen på plats.
Min finska vän från det svenska folkpartiet tillhör en av hjältarna, Carl Haglund. Han tog sin bil och körde själv hela vägen ända från Helsingfors via Polen till Strasbourg. I sanning en bedrift!

Men större är givetvis problemen för alla de européer på skilda kontinenter som inte vet vare sig ut eller in om hur de skall ta sig hem.

Häftig debatt om EU:s roll
Under förmiddagen i Strasbourg var det en hetsig debatt om vilken roll EU har spelat under de här kritiska dagarna. Uppenbarligen finns det klara brister i både beslutsprocesserna och koordineringen mellan medlemsländerna. Flera krävde mer av EU för att hjälpa och bistå de strandsatta.

Behöver flygbolagen statligt stöd?
Flygbolagen i Europa som redan har stora ekonomiska problem, inte minst vårt eget SAS, kan behöva statligt stöd för att klara denna extraordinära situation, säger nu en del.

Jag tror att det är viktigt att hålla huvudet någorlunda kallt. Och jag tycker Maud Olofsson utttryckte sig väl, när hon påminde om att vi inte vill ha en situation som den som uppkom i spåren av bilkrisen. Statliga interventioner, som ryckte sönder marknaden och som inte var koordinerade.

Skall flygbolagen få stöd måste det ske gemensamt och samordnat på EU-nivå.

söndag 18 april 2010

Askmolnet sprider sig - sessionen i SBX i fara?

I torsdags blev det en lång resa hem till Malmö.

Tillsammans med Erik Ullenhag och Anders Yngman, som varit på besök hos fp-kansliet i Bryssel, reste vi i tolv timmar till Malmö och ytterligare sju timmar till Stockholm för övriga i den franska, "spansktalande" bilen. Också vår nygamla medarbetare Anne Amnéus var med samt en helt ny medarbetare, Susanne Lindahl, som jag varmt vill välkomna till vårt gäng.

Nu stundar Strasbourg. I skrivande stund verkar det som om jag tar mig dit via övernattning i Flensburg och tåg imorgon till Offenburg.

Vi får se om det blir så. Ett rykte säger att askan kanske gör det omöjligt att genom föra sessionen. Det är bara att vänta!

söndag 11 april 2010

Sverige och euron - Grekland och euron

Sverige och euron
I förra veckan presenterades en opinionsundersökning som visade att svenskarnas vilja att byta kronan mot euron minskat påtagligt under den senaste turbulenta tiden. Att denna utveckling skulle bli följden tror jag inte förvånar många - inte heller mig.

Men mina argument för att Sverige borde byta valuta kvarstår och har stärkts den senaste tiden genom de beslut som nu kommer att tas inom EU. Vi kan tydligt se att det svenska utanförskapet kommer att öka. Euron blir en av fp:s viktigare valfrågor för ett tätare EU-samarbete!

Grekland och euroländernas stöd
Idag på morgonen kunde vi höra att de utlovade stödlånen till Grekland redan fått avsedd effekt med lägre ränta. Detta visar att EU håller samman och att euroländerna solidariskt ställer upp för varandra. Återigen visar de aktuella problemen att EU kan agera i tider av svårigheter.

De som tror att EU och eurosamarbetet riskerar att i kvav känner den europeiska historien dåligt.

Polen och Isaak

Ett land och ett folk som inger respekt
En sådan katastrof som den unga polska demokratin har drabbats av. En stor del av samhällets elit är borta.

Jag följde hemkomsten till Warzawa av presidentens kista i CNN igår. En värdig och högtidlig ceremoni, där också EU-parlamentets talman deltog. Att lyssna på Maciej Zaremba på Agenda igårkväll vidgade därtill betydelsen av den svåra olyckan och kopplingen till minneshögtiden av offren i Katyn. Jag har alltid tyckt att Polen är ett land att beundra med tanke på den i många och långa stycken fasansfulla historien. Och polackerna är värda all respekt.

Polen är idag en solid demokrati - ett av EU:s viktigare medlemsländer - som kommer att gå stärkt också ur denna kris.

Dawit Isaak
I lördags skrev jag en krönika i GP om Dawit Isaak efter förra veckans berättelse av en av hans fångvaktare. Se hemsidan.

Några kommenterade krönikan på ett för mig dystert sätt genom att hävda att Dawit Isaaks öde inte har med Sverige eller oss svenskar att göra.

Självfallet måste svenska och europeiska myndighter agera för att få en av sina medborgare fri. Det förväntar vi väl oss alla, om vi själva skulle hamna i svårigheter utomlands?

tisdag 6 april 2010

Du får betala finanskrisen med din framtida pension

"Nu kommer nästa nota för finanskrisen. I försöket att stävja framtida kriser stiftas nya lagar och regler inom EU som både kan fördyra vårt pensionssparande och ge sämre avkastning", så skriver ekonomijournalisten Annika Creutzer i en krönika publicerad i Svenska Dagbladets näringslivsdel i söndags.

Annika Creutzer skriver om det förslag till ny lagstiftning som Europaparlamentets Ekonomiutskott just nu behandlar om alternativa investeringsfonder.

Creutzer skriver: "Häromdagen lyssnade jag på EU-parlamentarikern Olle Schmidt (Fp). Han berättade om två synsätt som i praktiken just nu delar Europa. Norra delen, med Storbritannien och utan Tyskland, vill ha tydligare regler och en bättre fungerande tillsyn men tror inte på förbud. Södra Europa är mer inne på att förbjuda olika finansiella instrument och införa hårdare detaljreglering."

Hela artikeln är publicerad på nätet, på E24.