torsdag 28 maj 2009

Naturskyddsföreningens granskning är dålig konsumentinformation!

I ett pressmeddelande från Naturskyddsföreningen (2008-05-28 Miljösplittring i Alliansen inför EU-valet) står det att jag inte ställer upp på stora klimatinsatser till utvecklingsländer. Det stämmer helt enkelt inte, det är en felaktig tolkning av ett svar jag givit på en enkät från Naturskyddsföreningen. Rapporten Naturskyddsföreningen pressenterar tar enbart hänsyn till vilken ruta man kryssat i enkäten och inte de förklaringarna man angivit efter. På vissa av frågorna har premisserna och bakgrundsinformationen om frågan varit så vinklade att jag inte velat ta ställning om jag ”instämmer” eller ”inte instämmer” eftersom jag delvis instämmer, detta har sedan framgått av min kommentar efteråt. Naturskyddsföreningen har tyvärr valt att tolka detta som att jag inte håller med. Ni kan läsa mina kommentarer här.

Till att börja med stöder jag självklart generöst klimatbistånd till utvecklingsländer och detta bistånd ska vara pengar utöver det vanliga biståndet, det anger jag även i svaret. Däremot stödjer jag stödjer användandet av så kallade flexibla mekanismer som betyder att EU-länder kan tillgodoräkna sig klimatinvesteringar i tredjeland, helt enkelt eftersom det ger mest klimatminskning per krona. Konsekvensen av detta blir att jag vill göra mer för klimatet i utvecklingsländer men ställer inte upp på det sätt som Naturskyddsföreningen formulerat frågan.

Hade Naturskyddsföreningen läst svaret ordentligt hade de också kunnat se att jag självklart är emot illegal avverkning av timmer. Jag stödde också EU-kommissionens ursprungliga förslag men problemet är att när Europaparlamentet fattade beslut i frågan blev den lagtexten så byråkratiskt invecklad att det inte skulle gå att praktiskt implementera dessa regler och kostnaderna skulle medföra att små aktörer på markanden slogs ut. Regeringen var även mycket kritisk till förslaget och jag la till slut ner min röst. Det gjorde även Lena Ek (C) och Moderaterna röste emot.

Vad gäller GMO och märkning av produkter som innehåller genmodifieringar är tanken god med produktmärkning men problemet idag är att det inte finns något sett att se om en vara är genmodifierad eller inte. Jag kan därför inte till fullo ställa mig bakom att man ska införa märkning av GMO-produkter eftersom det i praktiken inte är genomförbart och risken är då att man istället ger felaktig information till konsumenten.

Det är synd att Naturskyddsföreningen inte uppmuntrar till några nyanser i klimatdebatten. Antingen är man med Naturskyddsföreningen eller mot dem, det finns inga mellanlägen. Att deltagarna i enkäten i slutet inte tillfrågas hur man har tänkt att leva upp till alla löften om ambitiösare målsättningar för klimatet är för mig att föra väljarna bakom lyset. Hur ska man sänka utsläppen i EU med 40 % och 40 % i u-länderna till 2020 samtidigt som man avvecklar kärnkraften? Kan någon ge mig ett trovärdigt svar på detta? Klimatdebatten kräver en seriösare hantering!

Olle

1 kommentar:

  1. Sören Wibes kommentar ang. det olagliga timret är ändå i en klass för sig: "Är det olagligt är det redan förbjudet."

    Ditt blogginlägg bekräftar (tyvärr) den bild jag fått av Naturskyddsföreningen, i synnerhet deras ordförande, de senaste åren.

    SvaraRadera