tisdag 12 maj 2009

Den franska nationalförsamlingens ja till den s k Hadopilagen

Ifall ni har missat det så har den franska nationalförsamlingen röstat igenom den kontroversiella s k Hadopi lagen i eftermiddag. En tröst är att lagen gick igenom med en liten majoritet. Enligt den franska medborgarrättsliga aktivistgruppen La Quadrature du Net klubbades lagen igenom med 296 ja-röster och 233 nej-röster.

Det är beklagligt att lagen antas speciellt efter händelserna kring telekompaketet i Europaparlamentet i förra veckan. Jag anser att lagen öppnar för rättsosäkerhet då beslut om avstängning meddelas av en myndighet. För mig är det helt nödvändigt och vitalt att i en rättstat låta liknande beslut fattas av domstolar. Min förhoppning är att vi kan efter förra veckan åtminstone lyckas med ambitionen om att hindra liknande lagstiftning från att bli verklighet i fler länder inom unionen.

Mina tankar för stunden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar