lördag 16 maj 2009

Jan Andersson öppnar upp för överenskommelse om LAS för ungdomsarbetslöshetens skull

På en debatt i fredags som skulle handla om diskriminering av handikappade mellan Jan Andersson (S) och mig tog diskussionen en överraskande vändning och kom att handla om ungdomsarbetslöshet och äldreomsorg.

Både Jan Andersson och jag konstaterade att ungdomsarbetslösheten är ett mycket stort problem, inte minst i Skåne. Ungdomsarbetslösheten börjar närma sig 25% och Sverige intar för närvarande andra platsen bland EU:s gamla medlemsstater slagna enbart av Spanien som har högst.
För att komma till bukt med problemet förslog jag att lätta på de strikta LAS-reglerna som hindrar småföretag från att anställa och friställa personal enligt eget tycke och gör där med en nyanställning
till ett mycket stort åtagande. LAS (Lagen om anställningsskydd) har varit socialdemokraternas heliga ko och moderaterna har efter regeringsskiftet haft en viss beröringsskräck.

Som jag uppfattade det öppnar nu dock Jan Andersson för en översyn av LAS-reglerna om detta kombineras med större satsningar på aktiv arbetsmarknadspolitik och en höjning av A-kassan enligt den danska flexicurity-modellen.

Det är glädjande att en så tongivande socialdemokrat som Jan Andersson är villig att agera i denna för den svenska ungdomen så centrala fråga. Det är bra om vi inte blir alltför ideologiska och vågar analysera nya lösningar. Därför välkomnar jag Jans öppna attityd.


Olle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar