tisdag 26 maj 2009

Kampanjdag i ett vårvamt Skåne med Marit Paulsen

Vädergudarna var på gott humör idag då kampanjandschemat visade ”Med Marit i Skåne”. Dagen började på vackra Alnarps lantbruksuniversitet utanför Malmö (där för övrigt Prins Carl Philip studerar). Marit pratade om GMO och vikten av att utveckla ett hålbart jordbruk i Sverige utan jordbrukssubventioner och jag pratade om mina erfarenheter från EU och AVS-ländernas (Afrika, Västindien, Stilla Havet) gemensamma församling där jag länge varit aktiv. På våra möten där talar vi alltid om vikten att reformera EU:s jordbrukspolitik så att dessa, ofta mycket fattiga länder, får en sportslig chans att kunna konkurrera med sitt jordbruk på världsmarknaden. Eleverna var oroliga att detta skulle innebära slutet för alla den biologiska mångfalden och de öppna landskapen i Sverige och jag och Marit svarade att det framför allt är produktionsstödet (det som på EU-språk kallas gårdsstöd) vi vill avskaffa vilket är den stora majoriteten av jodbruksstödet medan vi fortfarande vill ha kvar stöd för biologiskt mångfald och för att bevara de öppna landskapen.
D
agen fortsatte med kampanjande i Malmö och en pressträff med Ulf Nilsson i Lund om en rapport folkparitet tagit fram för att öka svenska studenters deltagande i utbyten utomlands.

Skönt att för engångsskull ha lite tur med vädret!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar