onsdag 27 maj 2009

Lena Ek hugger i sten

Min goda vän Lena Ek i Centerpartiet är vanligtvis klok men när hon i en web-chat med Expressen den 26 maj avfärdar förslaget på att skapa ett europeiskt FBI hugger hon rejält i sten.. Förslaget på ett europeiskt överstatligt samarbete på polisområdet är en av mina hjärtefrågor och drivs aktivt av Folkpartiet.

Vi kallar det europeiskt ”FBI” då vi tycker det ger en bra bild av vad vi eftersträvar. Lena blandar ihop CIA och FBI på ett olyckligt sett då hon avfärdar förslaget. CIA är USA:s underrättelsetjänst och sysslar med att samla information om utländska regeringar, företag och organisationer och hur dessa eventuellt kan hota USA:s säkerhet. Här ingår även spionverksamhet. Det var CIA som mellan 2001 och 2005 flög misstänkta terrorister kors och tvärs i Europa ibland med slutdestination Guantanamo och ibland med slutdestination i mellanöstern där tortyr har rapporterats, den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson fick hårdkritik, bland annat från Europaparlamentets CIA-utskott där jag själv satt, för deras inblandning i dessa flygningar.

FBI däremot är USA:s federala polis och ansvarar för brott som sker i USA som delstatspolisen inte anses klara av, bland annat organiserad brottslighet och försvar av de medborgerliga rättigheterna. Att använda CIA som ett argument att inte införa ett FBI är alltså helt fel. Det finns enligt europol ungefär tusen kriminella ligor i EU som opererar över gränserna. De handlar om framför allt om människo-, organ- och narkotikahandel. Samtliga svenska partier framhåller vikten av att bekämpa trafficking och organiserad brottslighet.

Men vill man på allvar göra något åt denna typ av grov brottslighet krävs en överstatlig polismyndighet, fler borde inse detta, också Lena Ek.

Olle

1 kommentar:

  1. Det jag som EU-medborgare undrar när det gäller polisiär överstatlighet är hur integriteten samtidigt ska skyddas.

    SvaraRadera