torsdag 31 januari 2013

Ugandas lagförslag är rent kriminellt

Idag skriver jag på Brännpunkt om att Uganda åter lyfter lagförslaget att homosexuella handlingar ska kunna ge livstids fängelse eller dödsstraff.

I  Uganda stannar inte hetsjakten på HBT-personer vid sexuell läggning. Även den som känner till någon som är homosexuell riskerar upp till tre års fängelse om de inte inom ett dygn rapporterar detta till polisen.

Det blir nu ännu mer viktigt med kontroll vart stödpengarna går. EU-kommissionen måste garantera att biståndspengarna går till civilsamhället och organisationer som försvarar hbt-rättigheter i Uganda.

Den föreslagna lagen är helt odemokratisk, ja rent kriminell i fråga om mänskliga rättigheter. Vi måste hela tiden stå upp för att liberala grundvärderingar som valfrihet, individualism, respekt och likhet inför lagen försvaras.

Mario Monti hyllades

Igår kväll lyssande jag på en diskussion om Europas framtid och om hur den demokratiska legitimiteten på vår kontinent kan utvecklas.

Inledde gjorde min gruppledare Guy Verhofstadt, där han gav en släng åt Cameron och hans tvehågsna attityd gentemot EU. Verhofstadt har tillsammans med Daniel Cohn-Bendit, en av de Grönas gruppledare i EP och känd kämpe från 1968, skrivit ett Manifest för en Postnationell Revolution, det vill säga ett federalt Europa.

Cohn-Bendit var också med på scenen., men de två huvudpersonerna var premiärministern i Italien, Mario Monti, och min kollega i det monetära utskottet, Sylvie Goulard. De båda har också författat en skrift om Europa ocgh det demokratuiska underskottet. I två timmar fördes ett mycket intressant samtal om Europas framtid inför en rikhaltig publik, närmare 2.500. När hade vi en liknande diskussion i Sverige?

Mario Monti hyllades när han anlände, och hyllades än mer av tusentals "bryssel-italienare" när han lämnade efter lyckönskningar inför den fortsatta valrörelsen i Italien. Jag fäste mig speciellt vid Montis lugn och precisa svar. Han överdrev inte och visionerna tog inte överhanden. Genom åren så har jag personligen lärt känna Monti och verkligen lärt mig uppskatta honom. Om någon skall kunna ta Italien ur de stora politiska problemen, så är det han!

Han visade förståelse för Tysklands sätt att se på vikten av strikta budgetkrav och Angela Merkels vurm att stärka Europas konkurrenskraft. Monit beklagade också att Storbritannien och David Cameron valt att ställa sig vid sidan. EU-  i synnerhet de stora länderna som Tyskland, Frankrike och Italien - behöver ett engagerat UK för att slå vakt om en modern och öppen markandsekonomi, poänterade han. Cohn-Bendit var inte entusiastisk!

Monti tyckte däremot inte att EU skulle förfäras av löftet om folkmröstning från Cameron. Det ger britterna möjlighetet att efter en genomgripande debatt och analys ta ställning till Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Mötet var en utmaning för min franska, två timmars intensivt lyssnande med min skolfranska tog ut sin rätt! Jag hade lättatst med Montis långsamma, tydliga uttal. Det var mödan värt!

måndag 28 januari 2013

Storbritannien hindrar EU från att bekämpa drogen khat

I dagarna aktualiserades återigen frågan om drogen khat. En ung man togs av polisen med ett enda bagage i bilen - 228 kilo khat!


Hittills har drog relativt enkelt kunnat smugglas in till Sverige i stora mängder eftersom det funnits två legala inkörsportar rakt in i Europa. I Nederländerna har khatförbudet nu trätt i kraft och det finns bara en port kvar - Storbritannien. Flygplatserna i London står vidöppna för droghandlarnas import. Sydsvenskan uppmärksammade detta och frågade vad jag tyckte om beslutet. Här kan du läsa artikeln.

Kampen mot drogerna är inte en EU-fråga. Varje medlemsstat ansvarar själv för sin egen narkotikapolitik. Att tro att ett globalt problem kan lösas på nationell nivå är inte rimligt. Knarkhandlarna samarbetar över nationsgränserna och EU-länderna borde göra detsamma för att stoppa dem. Medlemsländer kan i formell och informell dialog samtala och påverka varandra. Denna mjuka makt måste Sverige nu använda sig av. Storbritannien har låtit undersöka ett eventuellt khatförbud och kom i förra veckan fram till att det inte finns bevisliga hälsorisker. Man kommer alltså inte att klassa drogen som illegal!

Vi måste låta våra europeiska grannar veta vilka kostnader i mänskligt lidande, socialt och ekonomiskt utanförskap och tull- och polisinsatser som vi andra belastas med så länge missbruket fortfarande kan gödas via Londons flygplatser. I Sverige har vi stor kunskap om de skadliga effekterna av khat. Dessutom finansierar missbruket drogkarteller och terroristorganisationer som al-Qaida i islamiska Maghreb i Afrika.

EU-kommissionen pekade nyligen ut ministerrådet som den instans som måste ta tag i frågan om samordning av medlemsstaternas regler kring khat för att möjliggöra en mer effektiv kamp mot smugglingen. Med Lissabonfördraget har EU fått en mer betonad roll i arbetet med europeiska riktlinjer och utbyte av bästa praxis i drogfrågorna. Denna möjlighet vill vi att Sverige tar vara på. På EU-nivå finns potentialen för att komma framåt i arbetet mot narkotikamissbruk.

Det finns bara ett sätt att komma åt gräns¬överskridande brottslighet - med lika gränsöverskridande brottsbekämpning. Men då måste också alla EU:s medlemsländer dela uppfattningen om att dessa droger är skadliga. Nu hindrar Storbritannien EU från att ta krafttag mot drogen khat. Jag hoppas att vi med goda argument kan få britterna att tänka om.

fredag 25 januari 2013

Försök till statskupp i Eritrea

I veckan har vi kunnat läsa om försöket till statskupp i Eritrea. En mindre styrka hade tagit över kommunikationsdepartementet där den statliga tv-kanalen finns. De sände ut ett meddelande om att alla politiska fångar skulle släppas, och stängde sedan ner kanalen.

Vi som engagerat oss för situationen i Eritrea och särskilt för att få Dawit Isaak fri höll andan och trodde att detta kunde vara öppningen som vi så länge väntat på. Men styrkan gav upp och den normala sändningen fortsatta. Mer än detta vet vi inte. Eritrea är en av världens mest stängda stater och insynen är minimal. Det verkar som kuppen var ledd av fyra personer - Saleh Osman och tre officerare. Saleh Osman utmärkte sig som nationalhjälte under kriget mot Etiopien.

Vad händer nu med dessa personer och deras närmare 200 soldater? Vi som engagerat oss för Eritrea ser risken för starka vedergällningar och genom Europaparlamentets arbetsgrupp för ett demokratiskt Eritrea har vi nu kontaktat EU:s högsta chef för utrikesfrågor Catherine Ashton.

Här under kan ni läsa brevet.

Jordbruksreformen, Camerons uttalande och Wallenberg
Marit Paulsen och jag diskuterade i veckan den aktuella jordbruksreformen som Marit har varit skuggrapportör för. Vi hann även med att kommentera Storbritanniens premiärministers uttalande om möjlig folkomröstning för britterna och minnet av Raoul Wallenberg.

torsdag 24 januari 2013

Wallenbergrummet invigt

Parlaments-TV uppmärksammade invigningen av Wallenbergrummet

onsdag 23 januari 2013

Vi får inte ge vika för hat och likgiltighet!

I går kväll invigdes Europaparlamentets Raoul Wallenbergrum med en storslagen ceremoni. Invigningen var en del av den Internationella minnesdagen för Förintelsen offer, där även upproret i Warzawas getto, nazisternas förföljelse av romer och Förintelsens överlevande uppmärksammades. Kvällen bjöd på flera musikaliska inslag och särskilt de unga talangerna var imponerande.

Jag är mycket glad att så många valde att komma till parlamentet för att ta del av invigningen. Vår svenska kommissonär Cecilia Malmström och Raoul Wallenbergs brorsdotter Loiuse de Dardel inledde invigningen med att tala om Wallenbergs mod och medmänsklighet. Parlamentets talman Martin Schulz, vicetalm Laszlo Surjan och Wallenbergs systerdotter Nane Annan gick till rummet för att inviga det formellt.

Raoul Wallenberg rummet i Europaparlamentet påminner oss hans mod för utföra den enda rättvisa, samtidigt som han visste att detta kunde kosta honom livet. Det var flera talare som tog upp situationen i Europa idag. Vi ser främlingsfientliga och ultra-nationalistiska krafter växa sig starka runt om i Europa. Dr Moshe Kantor, ordförande för Europas judiska kongress och Dr Samuel Pisar, överlevande från Auschwitz nämnde anti-semitismen och radikaliserinen i Malmö som orosmoln. I allt fler medlemsländer finns rasistiska, anti-semitistiska eller främlingsfientliga partiet representerade i de folkvalda församlingarna. Europaparlamentet är inte ett undantag.

Just där är det så viktigt för oss beslutsfattare att minnas Raoul Wallenbergs gärningar. Vi får aldrig ge vika för hat och likgiltighet!
Här står jag tillsammans med Raoul Wallenbergs brorsdotter Louise de Dardel och Olle Wästberg utanför Europaparlamentets Raoul Wallenberg rum.


Europaparlamentets talman Martin Schulz, Raoul Wallenbergs systerdotter Nane Annan och parlamentets vicetal Laszlo Surjan inviger officiellt Raoul Wallenberg rummet.


 Cecilia Malmström talde om vikten av solidaritet och medmänsklighet i dagens Europa. Klimatet för minoriteter blir allt hårdare, hatbrott och radikalisering smyger sig tillbaka till vår kontinent. Därför är det så viktigt att minnas Raoul Wallenbergs gärningar!


Cameron skapar osäkerhet genom folkomröstning

David Cameron spelar ett högt politiskt spel och sätter Storbritanniens deltagande i EU på spel. Han lovar att britterna ska folkomrösta om urträde ur unionen om hans parti Tories vinner nästa val. Men först vill han förhandla fram bättre villkor för Storbritannien. Detta skapar stor osäkerhet och minskar britternas politiska inflytande i EU - ett inflytande vi redan sett minska.

De EU-skeptiska britterna ska övertygas om att stanna kvar i EU i en folkomröstning om Tories vinner nästa val, det vill säga någon gång under första delen av nästa mandatperiod, det vill säga någon gång mellan 2015 och 2017. Direkt efter nästa val kommer Cameron försöka förhandla fram en bättre "deal" med EU.

Det vore mycket olyckligt om Storbritannien skulle lämna EU. Landet är en nära allierad med Sverige rörande frågor som den inre marknaden och frihandel. Med Storbritannien utanför EU skulle också Sveriges inflytande minska.

Journalisterna frågade på presskonferensen, hur Cameron gör om han inte får en bättre "deal" med
EU svarade han med att säga att han är optimist.

Cameron var medvetet otydlig om vilka områden det rör sig om som han vill förhandla med EU om, men upprepade inre marknaden som ett mantra under sitt tal. Det är inte förvånande att det är villkoren för reglerna för financentrat London City och brittisk industri som han främst vill värna.


Genom sitt utspel försöker Cameron ta kommandot i den inrikespolitiska debatten och få ett större stöd för EU. Men han spelar högt. Risken är att han inte lyckas i EU-förhandlingarna och förlorar folkomröstningen. Cameron skapar genom sitt inflytande en stor osäkerhet - och det redan försvagade inflytande britterna har i EU-samarbetet, i till exempelvis Europaparlamentet, kommer inte att stärkas.

tisdag 22 januari 2013

Ikväll hedrar vi minnet av Raoul Wallenberg

Förra året var det 100 år sedan Raoul Wallenberg föddes. Under sin troligtvis korta livstid förändrade han livet för tio tusentals utsatta personer.


Från sitt kontor vid Svenska ambassaden i Budapest tog han upp striden mot nazisterna och deras hänsynslösa utrotning av de ungerska judarna genom att ge dem svenska skyddspass eller flytta dem till säkra hus. Han avskräckte också tyska officerare från att massakrera invånarna i Budapests getto. Den 17 januari 1945 blev han bortförd av sovjetiska armén. Han öde förblir ett mysterium.

Det är med stor glädje som vi idag inviger Europaparlamentets Raoul Wallenberg rum! För över ett år sedan slöt vi 20 svenska parlamentariker samman bakom ett initiativ att ett rum i parlamentet skulle namnges efter Raoul Wallenberg, en man som verkligen symboliserar Europeiska värden som solidaritet och medmänsklighet.

Låt oss aldrig glömma innebörden av Raoul Wallenbergs gärningar - en människas insats kan betyda allt.

fredag 18 januari 2013

Korruption och bedrägeri

I Strasbourg i veckan, diskuterade Europaparlamentet korruption och ekonomiskt bedrägeri tillsammans med rådet och kommissionen.


Det organiserade bedrägeriet utnyttjar Europas öppna gränser och den fria rörligheten. Det gäller både skattebedrägerier, missbruk av europeiska fonder och ren penningtvätt. Vi måste komma åt de skyldiga! Det är en gemensam europeisk utmaning både för medlemsländerna och för kommissionen. Därför krävs också gemensamma lösningar.torsdag 17 januari 2013

Handelsavtal med södra och östra Afrika

Idag röstade Europaparlamentet för att EU-kommissionen kan börja förhandla fram ett handelsavtal mellan EU och länder i södra och östra Afrika. Det är en viktig del av EU:s långsiktiga arbete för att få fram handelsregler som både gynnar dessa länder och som är förenliga med vad världshandelsorganisationens WTO har slagit fast.

Bland länderna i östra och södra Afrika räknas 8 av 11 till världens minst utvecklade. En gynnsam handel med EU innebär enorma summor pengar som kommer samhällsbygget och befolkningen till nytta. Handelsavtalen har kritiserats från många håll som både kapitalistiska och orättvisa. Jag kan hålla med om att vissa skrivelser kunde ha förbättras, men just nu det viktigast att få ett reglerverk på plats som sedan kan utvärderas.

I dag reglerar Cotonou-avtalet handel med länder i Afrika, Västindien och Stilla havesområdet. Avtalet går ut år 2020 och innan dess måste vi ha nya, rimliga avtal på plats. Redan idag har dessa länder tillgång till den Europeiska marknaden, och enligt de nya avtalen ska länderna under en 15-20 års period öppna upp större delen av sin marknad för Europeiska företag.

Avtalen innehåller även politiska klausuler om respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Bland annat genom mitt engagemang för Dawit Isaak vet jag att dessa artiklar har betydelse när vi diskuterar med representanter från den här regionen.

En gång i tiden såg Sverige en ekonomisk utveckling tack vare handel, jag anser att vi måste ge andra länd samma chans!

tisdag 15 januari 2013

Frige Dawit Isaak!

Idag röstade Europaparlamentet med stor majoritet igenom en resolution om situationen på Afrikas horn. Förutom torka, svälkatastrofer och väpnade konflikter nämndes också politiska fångar. Eritrea uppmanas att respektera det fria ordet och genast frige politiska fångar.

Kraven på frigivande är ännu ett viktigt steg. Eritrea måste känna att omvärlden uppmärksammar allt som sker i landet, och här har EU en viktig roll. Att Dawit Isaak nämns i resolutionen har stor tyngd både för regimen i Eritrea och för alla oss som kämpar för Dawit Isaaks frigivande.
Under gårdagens debatt om resolutionen bad jag EU-kommissionens vicetalman Maroš Šefčovič, resolutionens föredragande Charles Tannock samt Europaparlamentets talman att synliggöra människan Dawit Isaak. Jag gav EU-ledarna varsin kopia av dokumentär "Fången - Dawit Isaak och tystnaden" av Gellert Tamas och Maria Magnusson.

Även den gemensamma parlamentariska församlingen för EU och stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet har på senare tid kritiserat Eritreas ständiga brott mot grundläggande demokratiska rättigheter. Under församlingens senaste möte i november 2012 i Paramaribo, Surinam visade jag dokumentären om Dawit Isaak.

Genom att synliggöra människan Dawit Isaak kan afrikanska diplomater och parlamentariker öka trycket på Eritrea att respektera politiska fångars grundläggande rättigheter. Ett tjugotal av mina afrikanska kolleger har bett om att få filmen skickad till sina hemländer, ett mycket viktig steg till att medborgarna kan uppmärksamma orättvisor och kräva ansvar av sina beslutsfattare.


söndag 13 januari 2013

Besök på Bolagskollegiet

Detaljerade lagar eller tro på gott omdöme?

I fredags hade jag ett intressant och givande lunchsamtal med Bolagskollegiet i Stockholm. Det var kollegiets verkställande ledamot Björn Kristiansson som tagit initiativet för vidare samtal om Kommissionens förslag och propåer om EU-reglering av bolagsstyrning.
En mycket omdebatterad fråga handlar om kvotering i bolagsstyrelser, men det finns också andra mer generella förslag om ingrepp i det som vi Sverige överlåtit till bolagen och deras ägare att själva hantera.
En bra diskussion med kollegiets ordförande, Hans Dalborg, bland annat tidigare Skandia och Nordea, en person med stor erfarenhet av bank-och finansvärlden och som alltid är lika stimulerande att lyssna på samt Caroline af Ugglas, Skandia Liv. som jag mött flera gånger genom åren, klok och kunnig.


Visst behövs tuffare regler och lagar på på framförallt finansmarknaden, det tror jag de flesta är överens om. Men just nu finns det en påtaglig risk att en i och för sig vällovlig reglering går till överdrift. Istället för att stärka konkurrenskraften och stabilisera en bräcklig ekonomisk uppgång, riskerar en del förslag att försvåra utvecklingen och få motsatt effekt.
Förra helgens beslut om en viss uppluckring av de sk Baselkraven, bankernas kapitaltäckningskrav, antyder att en bredare analys har fått visst fäste.

Byte på traineestolen

Förra året hade vi på mitt kontor hjälp av Andrea Annergren, en rapp och begåvad student, som var villig att ta tag i alla de olika arbetsuppgifter som våra dagars fylls utav. Tack för god insats, Andrea, och lycka till framöver!
På Andreas stol sitter nu Karin Wieden, till vardags politisk sekreterare(FP) i Landskrona hos kommunalrådet Torkild Strandberg, förmodligen FP:s mest succérika kommunalråd. 
Vi välkomnar Karin för en intensiv månad, imorgon är vi i Strasbourg.

torsdag 10 januari 2013

Förbättrat läge för Europa

Idag gästade Jean-Claude Juncker, avgående ordförande för Eurogruppen (där ingår de länder som har euron) Europaparlamentets ekonomiska utskott. Jag tog tillfället i akt och frågade om hans syn på vikten av jämställdhet på toppositioner inom EU. Precis som tidigare är han inte helt övertygande i sin ställning. Jag förstår inte varför. Det finns inga ursäkter för att glastaket för kvinnor att nå toppositioner fortfarande finns kvar 2013. Mångfald behövs överallt i samhället för att rätt beslut ska kunna fattas.

Juncker var desto mer tydlig när det gällde euroområdets stabilisering under 2012. I början av 2012 var det många som inte trodde på eurons överlevnad. Ett år senare är bilden en annan. Greklands anpassningar går framåt och skapandet av stabiliseringsmekanismen och nationella räddningsplaner har lett till ett bättre läge. Å ena sidan säger Tyskland att de svåra tiderna inte är över, å andra sidan säger Frankrike att vi kan lite på att tillväxten tar fart i slutet av året. För mig är en sak säker, vi har nog det värsta bakom oss, men Europas svåra tider är långt ifrån förbi.

För att ta oss vidare är gemenskapen viktig. Eurogruppen måste lyssna på alla länders röster, både de som har euron och de som har egna valutor. Den stora utmaningen framöver blir att skapa tillväxt samtidigt som vi ska ha råd med social trygghet för alla Europas medborgare.

onsdag 9 januari 2013

Bra med prispress på kortköp

Idag skriver jag ett svar till Mastercard på DI debatt angående vem som bryr sig om mellanbankliga avgifter. För mig är det självklart att det rör alla som bryr sig om sin ekonomi.

Att bankerna tar ut avgifter av varandra för att täcka kostnaderna för ett kortköp är rimligt. Infrastrukturen av datorer och terminaler ger stora fasta kostnader. Men höga avgifter för kortbetalningar inom EU är inte acceptabelt. Idag ligger kostnaden på mellan 0-0,30%, innan EU-domstolen förbjöd Mastercard att ta ut orimligt höga avgifter kunde de ta ut upp mot 1,90%.

Enkla, säkra internetbetalningar är nödvändiga när e-handeln växer och alla inblandade - kortföretag, banker och lagstiftare - har ett ansvar för att ge Europas konsumenter större valfrihet och lägre priser.

tisdag 8 januari 2013

Nytt år, nya möjligheter!

Nu har arbetet i Europaparlamentet åter tagit fart efter julledigheten. Förutom det löpande arbete finns mycket att se fram emot under våren. Redan i slutet av månaden inviger vi det efterlängtade Raoul Wallenberg-rummet i parlamentet.

I går är det stabilitetsobligationer på agendan. Den allt djupare skuldkrisen i euroområdethar lett till en debatt om gemensamma emissioner, eftersom det skulle kunna lösa likviditetsproblem i flera medlemsstater i euroområdet. Europaparlamentet har begärt att kommissionen skulle undersöka om gemensamma emissioner var genomförbara, men ännu finns mycket att diskutera. Stabilitetsobligationerna skulle vara ett instrument för gemensamma emissioner, men sådana frågor kräver allvarliga överväganden. Jag är inte övertygad om detta är rätt lösning för EU just nu.

I går hade den liberala gruppen sin årliga nyårsmottagning. Det var mycket trevligt att träffa alla kolleger igen, och vi är alla förväntansfulla att se vad året har att erbjuda.