måndag 25 maj 2009

Eurons fördelar och vänsterns bristande internationella ansvar

Idag har dagen bestått av ett euroseminarium på Folkpartiets Riksdagskansli samt en debatt på ABF-huset i Stockholm. Basen för euroseminariet var en rapport folkpartiet författat som bygger på en opinionsundersökning vi beställt från ett oberoende opinionsinstitut om svenskarnas inställning till euron. Till vår stora glädje visade undersökningen det vi i Folkpartiet hoppats på; svensken är nu europositiv! Det är idag fler medborgare som vill ha euron än som inte vill ha den, fantastiskt! En majoritet kan även tänka sig en folkomröstning inom 2 år, det är ljuv musik för mina folkpartistiska öron att svenskarnas för den nya valutan nu är borta och har ersatts av en oro att stå utanför europasamarbetet.

Debatten på ABF-huset hade den spännande titeln ”Måste EU försämra den svenska arbetsrätten” och anordnades av Kommunal sektion 30. Många representanter från arbetarrörelsen i både panel och publik. Som väntat var vi oense om det mesta, men det var även oenighet på vänsterkanten, framför allt om Lissabonfördraget. Men som vanligt anser jag att det är debatterna där deltagarna är mest oense som är de mest stimulerande. Åter igen visades att vänstern helt glömt sitt internationella ansvar och att socialdemokraterna vill gå via Bryssel för att rädda den svenska modellen istället för att som Stråth i sin utredning föreslår, göra ett par justeringar av den svenska arbetsrätten. Risken, som borde vara uppenbar för socialdemokraterna, är ju att en förändring av det så kallade utstationeringsdirektivet (den EU-lag som reglerar rättigheterna för arbetstagare som temporärt jobbar i ett annat medlemsland) inte alls kommer att gå den vägen som vi som värnar om den svenska modellen vill och vi riskerar att hamna i en situation med tvingande minimilöner satta i Bryssel.

I pausen hann jag även med en kort och uppfriskande debatt med Sören Wibe (JL) om euron för svt:s EU-webb. Wibe vägrar att se något som helst positivt i euron, han har fel och kommer att ha fel, det visar inte minst rapporten vi pressenterade tidigare idag.

I morgon kampanjar jag i Malmö med Marit för att sedan hålla ett anförande för Liberal press i Stockholm.

Olle
1 kommentar:

 1. Har du tillräckligt hög bildning och moral?

  1. Jag inser att CO2-fobin inte vilar på vetenskaplig grund och ej heller gått att mäta i effekt på det globala klimatet, så jag är emot alla sådana dumheter som dagens kontraproduktiva klimatagenda.

  2: jag vill stödja alla energisystem som klarar säkerhet och har förutsättningen att priskonkurrera ut fossilkol, ty jag vet att vi inte kommer få peakoil fören vi har extremt billiga energisystem och peak fossil vill jag har av en mängd olika själ.

  3. jag vill att ersättningar ska ligga på den nivå så att majoriteten av väljarna anser att parlamentariker, byråkrater och tjänstemän, får den ersättning de förtjänar.

  4. jag tänker likt senatorn från Rom alltid avsluta med:
  För övrigt anser jag att den månatliga flytten ska förgöras.

  5. Jag är för att så mycket som möjligt läggs på Internet, så vi slipper alla kostnader med resor och uppehälle, samtidigt som vi ökar medborgarnas tillgänglighet.

  6. Jag vill att inga parallellmyndigheter eller verk ska finnas i EU, bara de bästa ska finnas och bara de som levererar mer än de kostar i medborgarnas ögon.

  7.Jag är för att EU reviderar dagens biståndspolitik med tusentals bidståndsorganisationer och som bara lett till maktbevaring och korruption.
  Ersättningen ska bli en registrering av medborgare i mottagarländer och därefter en insättning på personliga konton var vecka, då kan de fattigaste själva köpa det de tränger mest, utan allt av dagens negativa svinn.

  8. Jag är kraftigt emot alla former av sektorsstöd inkl. jordbruksstöd som ger dyrare produkter och håller fattiga länder ute från marknaden.

  9. Jag är för öppna gränser men inser att vi då först måste revidera hela EUs socialsystem, kanske genom att inflyttade kommer in i systemet successivt.

  10. Jag speciellt emot EUs fiskepolitik med uppköp av ex. Senegals fiskevatten kombinerat med tjuvfiske som uttryckligen inte ska beivras utan för Östafrika.

  Vilka punkter skriver du under?

  Motivera vilka du inte skriver under.

  Allt handlar om moral, kunskap och förmåga.

  Eller hur?

  SvaraRadera