onsdag 12 september 2012

Förslag till bankunionIdag höll Kommissionens ordförande José Manuel Barroso sitt årliga tal om "Tillståndet i unionen".


- Vi måste röra oss mot en federation av nationella stater. Det är vad som måste vägleda vårt arbete. Vi kan inte fortsätta lösa europeiska problem med nationella lösningar. Vi måste ta beslut nu, med en politisk union hägrande vid horisonten, sa Barosso. Detta kan leda till behovet av ett nytt EU-fördrag. En förverkligad ekonomisk och monetär union kan dras igång under det nuvarande fördraget, men kan bara genomföras under ett nytt, konstaterade Barosso.


I Kommissionens förslag till bankunion, som Barosso presenterade ingår en gemensam förbättrad tillsyn av Europas finansiella sektor genom att ECB blir tillsynsmyndighet för EU:s alla banker.


Det är bra med en gemensam EU-tillsyn av banker och andra finansiella institutioner. Alla EU-länder borde ingå och inte enbart euroländerna. ECB borde få en avgörande roll i tillsynen på EU-nivån för att få en enhetlig och effektiv tillämpning av bestämmelserna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar