torsdag 13 september 2012

Tyskland säger ja till stabilitetsfonden

Under gårdages diskussion i plenum om EU:s politiska tillstånd fick vi det positiva beskedet att Tysklands författningsdomstol säger ja till att delta i eurozonens stödfond ESM.

Domstolen anser inte att den gemensamma stabilitetsfonden bryter mot den tyska grundlagen. Däremot har författningsdomstolen vissa förbehåll. Ett av villkoren är att Tyskland måste sätta ett tak för åtaganden inom ESM. Tyskland får inte bidra med mer än de 190 miljarder euro som man redan beslutat om utan nytt beslut i det tyska parlamentet. Det här en rimlig garanti för att tyska skattebetalare inte ska behöva betala mer om de nu skuldsatta EU-länderna inte kan betala sin del till fonden.

Detta är en god nyhet och stabilitetsfonden är nu verklighet! Låt oss hoppas att fonden kan komma till bästa använding för euroländerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar