onsdag 26 september 2012

Ännu ett fuskval i Vitryssland

Europas sista diktatur svek ännu en gång medborgarnas och omvärldens förhoppningar om en demokratisk framtid för Vitryssland/Belarus.

När nu rösträkningen och analyserna av söndagens val är färdiga, står det klart att valet var långt ifrån rättvist. I ett fritt val ska människor kunna tala, publicera, och organisera sig fritt från våld av staten och så var inte fallet inför söndagens val.

En annan oroväckande händelse var att hela oppositionen bojkottade valet. Detta leder dels till att hela parlamentet nu består av anhängare till diktatorn Lukasjenko, och dels att regimen fuskat med det officiella valdeltagandet. Utan oppositionen skulle det inte vara möjligt att få ett valdeltagande på hela 74 procent, vilket är siffran regimen angett. Oppositionens förhoppning om en tyst protest, om att valdeltagandet inte skulle överstiga 50 procent och valet på så sätt skulle underkännas gick alltså om intet.
Lukasjenko har berövat medborgarna alla sina rättigheter, även den att i protest vägra rösta för hans egenmäktiga regim.

Men att ge upp hoppet är inte lösningen. Genom den parlamentariska församlingen Euronest utbyter folkvalda från Europaparlamentet och östeuropeiska parlament idéer om demokrati och folklig representation. Vitryssland/Belarus var medlem fram 2010, då de automatiskt blev avstängda på grund av det uppenbara fusket i valet samma år. Nu fanns alltså en chans att göra rätt för sig och åter bli medlem av den parlamentariska församlingen, en chans som gick medborgare förbi.

Lukasjenko har ännu en gång svika sina medborgare, men från EU:s sida måste vi visa att det fortfarande finns hopp om en bättre framtid. Det finns en genuin vilja från Europaparlamentets sida att återuppta diskussionerna med våra vitryska/belarusiska kolleger, men regimen måste först uppfylla sin del av avtalet. Och det måste ske snabbt, folket har redan lidit allt för länge under Lukasjenkos tyranni.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar