onsdag 12 september 2012

Anders Borg borde kräva jämställd ledning i ECB


 I dag presenterade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso ett förslag om att ge Europeiska centralbanken mer makt genom att den också ska ansvara för tillsyn över EU:s banksektor.

Det är ett bra förslag men det är oacceptabelt att Europeiska centralbankens ledning och styrelse helt domineras av män. För att kunna ha en demokratisk legitimitet när man fattar beslut som berör alla medborgare i Europa är det självklart med en jämställd ledning och styrelse tycker jag.

Som jag skrev för någon dag sedan inställdes måndagens utfrågning av den nya tänkta ledamoten i Ekonomiutskottet därför att inte någon kvinna föreslagits. EU-ländernas nomineringar till de viktigaste EU-institutionerna har oftast en skrämmande ensidig kandidatlista, ECB är bara ett exempel. 

Jag blir oerhört besviken varje gång man inte lyckas föra fram en enda kvinna som kandidat. Självklart borde det tas fram en lista med kandidater som Ekonomiutskottet frågar ut där det ska finnas med åtminstone en kvinna. Vår liberala grupp har tagit fram en lista med lämpliga kvinnor.

Finansminister Anders Borg borde i kontakterna med sina kollegor kunna verka för att de ser över nomineringsprocesserna, som det är nu kan jag inte låta bli att undra om det finns ett systemfel i processen som hindrar nominering av kvinnor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar