torsdag 27 september 2012

Stärkt konsumentskydd

Efter finanskrisen är det nödvändigt att öka förtroendet för banker och börser. Det finns fortfarande en stor brist på förtroende bland medborgarna.

I gårdagens omröstning om översynen om direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID)antogs EU-regler som kommer att utgöra grunden för att återfå en del av det förtroende som gått förlorat. Genom att anta lagförslaget kommer vi att ha ökat konkurrensen mellan olika börser, gett stärkt skydd för investerarna i Europa och infört ökad öppenhet på finansmarknaderna.

 Full öppenhet och starkare regler behövs på avgifter och provisioner som betalas för investeringsrådgivning. Avgifter och provisioner för att sälja försäkringar och sparprodukter måste vara helt öppet, i stället för att förbjudas. Detta är ett nödvändigt steg för att garantera tillräckligt skydd för köpare av sparprodukter och en av de största framgångarna med det förbättrade lagförslaget.

2 kommentarer:

  1. Har vi inte redan idag ett tillräckligt starkt skydd för investerana, då EU garanterar att ingen bank ska behöva gå i konkurs,där bankernas förluster täcks av skattemedel istället för aktieägarnas pengar, att köp av statpapper betraktas som riskfritt,och att länder som Tyskland i praktiken får betala räntan på Greklands och andra länders lån?

    SvaraRadera
  2. Hej Lars! Det stämmer att spararna har ett skydd om en bank går i konkurs genom insättargarantin. Det regleras i direktivet för insättargaranti. Men Mifid är mycket bredare lagstiftning än banksparande, det täcker in all finansiell handelsverksamhet på börser och andra handelsplatser, men också finansiell rådgivning. Denna lagstiftning har ingenting att göra med skuldkrisen i södra Europa. Detta hanteras nu genom förslaget till krismekanism och bankunion. Skattebetalarna ska inte behöva stå för notan för krisande banker - det är alla överens om. Det ska ägarna till de konkursande bankerna göra. Hur skuldkrisen ska lösas är en annan fråga - en fråga för främst euroländerna att lösa gemensamt. Det krävs solidaritet mellan länderna för att lösa skuldkrisen - och Tyskland gynnas av att inte Grekland tvingas att lämna valutasamarbetet.

    SvaraRadera