onsdag 15 september 2010

Firar internationella demokratidagen 15/9

Idag firar FN den internationella demokratidagen. Detta uppmärksammade vi genom att organisera ett seminarium om demokratistöd i Stockholm idag. Det blev ett välbesökt och mycket intressant evenemang. EU-minister Birgitta Ohlsson och Sveriges demokratiambassadör Maria Leissner inledningstalade.

En slutsats är att omvärlden idag ser annorlunda ut - och EU borde därför också anpassa sitt förhållningssätt. Kanske missionera mindre och istället se vad Europa har att erbjuda i form av positiva exempel och nyttiga erfarenheter som andra kan få del av. Walk the talk, sa flera av panelisterna, och se också hur det ser ut på den egna bakgården. EU måste till exempel se över hur de egna minoriteternas rättigheter tillgodoses.

Mer mobilisering krävs för Isaak
Demokratidagen erbjuder också ett utmärkt tillfälle att lyfta frågan om Dawit Isaak igen. Följande har riksdagsledamot Cecilia Wigström (FP) och jag gjort för hans frigivning den senaste tiden.

På Europanivå:
- Olle Schmidt har tillsammans med Eva-Britt Svensson (v) organiserat seminarium och skrivit debattartiklar för att öka uppmärksamheten bland Europaparlamentariker och politiker från Europas alla länder.
- Olle Schmidt och Eva-Britt Svensson skrev till EU-kommissionär Andris Piebalgs och fick honom att lova att resa till Eritrea och då ta upp Dawit Isaaks fall.
- Vi har förmått Europaparlamentets informella arbetsgrupp om Eritrea att åta sig att ta upp frågan på sin agenda.
- Vi har lämnat in skriftliga frågor till Catherine Ashton och Andris Piebalgs - ett av Europaparlamentets instrument för att ställa kommissionärer till svars.
- Folkpartiets Europaparlamentariker har tillsammans med Lena Ek (c) nominerat Dawit till det prestigefyllda Sacharovpriset, återigen för att mobilisera stöd, uppmärksamhet och därmed press på Eritreas regim.
- Förra veckan lade vi ett ändringsförslag till EU:s budget, som går ut på att EU-stöd till Eritrea ska frysas för att ytterligare öka pressen. Detta förslag skall nu upp i liberala gruppen samt Europaparlamentets budgetutskott för vidare diskussion.

På svensk nivå:
- Mer än 300 brev har i sommar skickats av riksdagens tvärpolitiska Dawit Isaak-grupp till parlamentariker i utrikesutskott i de övriga EU-länderna för att mobilisera stöd.
- Detta har bland annat utmynnat i att gruppen, genom dess ordförande Cecilia Wigström, har kommit i kontakt med det tyska parlamentets utskott för mänskliga rättigheter som redan följer Isaaks fall. Utskottet planerar att undersöka situationen för de mänskliga rättigheterna i Eritrea den närmsta tiden.
- Cecilia Wigström har tagit kontakt med Tysklands MR-ambassadör Markus Löning. Tysklands regering stödjer arbetet för att få Dawit fri. MR-ambassadören är beredd att kritiskt granska EU:s bistånd till Eritrea.

Det är viktigt att mobilisera en kritisk massa som stödjer, pressar på och ser till att frågan inte faller i glömska. Genom att vara många och aktiva kan vi få mer kraft att påverka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar