onsdag 22 september 2010

Skärpt finanstillsyn

Europaparlamentet röstade idag för en skärpt finanstillsyn. Läs mer här! I korthet inrättas nu fyra nya EU-myndigheter som ska hjälpa att skydda Europa mot en ny finanskris. Kontroll- och tillsynsmöjligheterna stärks.

Detta är i linje med vad jag drivit i parlamentet de senaste månaderna och jag välkomnar beslutet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar