måndag 13 september 2010

Folkomröstning i Danmark redan nästa år?


Igår arrangerade liberala partigruppen i Europaparlamentet ett euroseminarium på lärarhögskolan i Malmö som jag var värd för. Deltog min danska kollega, Anne Jensen, från Venstre. Hon berättade hur hon och danskarna ser på euron och krisen. Hon flaggade upp för att danskarna kan rösta om euron igen om drygt ett år.

Anne Jensen pläderade för att danskarna ska byta valuta. Den danska kronan är till skillnad från den svenska knuten till eurons kurs och har varit det i 18 år. "För 10 år sedan var utlandsskulden stor och genom att knyta kronan till euron fick vi ned räntan på skulden. Euron skapade också finansiell stabilitet", sa Anne Jensen.
Jensen använder också politiska argument varför danskarna ska gå med.
"Finland har större inflytande på den danska räntepolitiken än vad vi danskar har. ECB kan stödköpa vår krona om den hotas, men vi får inte vara med när besluten fattas", sa Jensen. Hon ser också med oro på en utveckling då enbart Sverige, Danmark står utanför euron i Nordeuropa.

Den danska situationen är annorlunda än den svenska. Danskarna har förhandlat till sig undantag från EU:s militärsamarbete, rätts- och polissamarbete och euron. Men Jensen hoppas på en ny folkomröstning direkt efter nästa folketingsval, som ska utlysas senast om ett år. "Danmark är ordförandeland 2013 och det vore en fördel om Danmark vore med fullt ut i EU och inte längre hade något undantag."


Hon tror därför att det kan bli en ny dansk folkomröstning redan nästa höst eller 2012 om ja eller nej till de tre undantagen, "en big bang". "En folkomröstning ska ligga nära valet, annars blir det en opinionsundersökning om vad folket tycker om den sittande regeringen".

Seminariet som leddes förtjänstfullt av Sofia Nerbrand hade också ekonomen Klas Eklund och Carl B Hamilton som gästtalare. Klas Eklund gav en insiktsfull analys av krisen och konstaterade att inget valutasystem är perfekt. Man kan inte ha både stabilitet, likviditet och nationell självständighet. "För en liten öppen ekonomi vore det bästa att ha en fast kurs kopplad till en större valuta, men det misslyckades vi med i Sverige i början av 90-talet", sa Klas Eklund.

Han anser att världen går mot stora valutablock och att det inte är bra med en svag valuta. "Det finns inget omvandlingstryck i ekonomin utan man säljer bara varor billigt till utlandet. En svag valuta ger slumpmässiga svängningar", fortsatte Klas Eklund.

Med euron slipper vi valutasvängningar, vi får en större hemmamarknad och det ger stordriftsfördelar och ökad handel. Klas Eklund konstaterade också att euron utmanats under våren och att det finns strukturella problem i unionen. "Vi ekonomer underskattade den strukturella divergensen mellan olika länders ekonomiska utveckling. Situationen skiljer sig mycket mellan den ekonomiska utvecklinen i Tyskland och i Spanien och Irland till exempel. En valutaunion ger strukturella fördelar, men det kräver en stark samordning av finanspolitiken, vilket saknats".

Eklund ställde frågan om Sveriges ekonomi passar i unionen. "Sveriges ekonomiska utveckling måste i snitt se ut som unionens i snitt eftersom räntan ECB sätter är utifrån utvecklingen inom hela EMUområdet. Och svaret är ja. Sverige följer ECBs ränta".

Eklund slår också fast att euron skapade stabilitet i Europa under finanskrisen. "Hur hade det sett ut om vi inte haft euron under krisen? Jag skulle kunna ta gift på att det hade skapat problem. Den gångna krisen hade skapat krav på att skapa en valutaunion."

Utfrågad av vetgiriga Europastudenter
På eftermiddagen träffade jag studenter på masterprogrammet för Europastudier på högskolan. Studenterna kommer från hela världen, 20 till 25 länder, inklusive Vitryssland, Ukraina, Georgien med flera europeiska länder som inte är medlemmar i EU. De är oerhört nyfikna och intresserade av EU och dess roll i utvecklingen av deras hemländer.

Tillsammans med riksdagsledamot Hillevi Larsson från socialdemokraterna svarade jag på studenternas frågor. Intressant diskussion om varför Europasamarbetet är viktigt och vilka utmaningar vi står inför i Europa.

I dag besöker jag Alvesta, Hässleholm och Ängelholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar