onsdag 8 september 2010

Dawit Isaak nominerad till Sacharovpriset

Olle Schmidt, Cecilia Wikström och Marit Paulsen (FP) samt Lena Ek (C) har idag nominerat Dawit Isaak till Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet. Vår förhoppning är att Dawit Isaak vinner Sacharovpriset i år och det finns ett stort stöd för honom i Europaparlamentet. En sådan utnämning skulle visa att hans öde inte enbart intresserar Sverige, utan hela Europa, och det skulle förhoppningsvis innebära den extra press som behövs för att övertyga Eritreas regering att frige honom.

Dawit Isaak har med sitt demokratiengagemang mer än väl förtjänat priset, och en utnämning av detta uppmärksammade pris i Europaparlamentet skulle bidra till att lyfta frågan om Dawits oacceptabla situation, även utanför Sveriges gränser.

Sedan 1988 delar Europaparlamentet årligen ut Sacharovpriset, ett pris för tankefrihet, för att i Andrej Sacharovs anda belöna personer eller organisationer för deras insatser till förmån för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och mot förtryck och orättvisa. Bland tidigare pristagare finns till exempel Nelson Mandela, Taslima Nasrin och Aung San Suu Kyi.

Den svenske journalisten Dawit Isaak blev nominerad för Sacharovpriset även år 2009 men i och med den senaste tidens utveckling är årets nominering nu än mer angelägen. Dawit Isaak sitter fängslad enbart på grund av att han utövade sin rättighet att fritt yttra sig, en grundläggande rättighet för alla EU-medborgare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar