måndag 13 september 2010

Tydligt besked i Ronneby! Stoppa övergödningen av Östersjön!

I lördags besökte jag Ronneby för att bland annat träffa lokala företagsledare inom import- och exportindustrin och diskutera EU:s roll i Östersjöregionen.

På Stora torget blev jag utfrågad av en gammal vän, Ronny Karlsson. Under en intressant lunch på Ronneby brunn träffade jag företagare och folkpartister. Företagarna lyfte fram behovet att förenkla regelverk och skatteregler för mindre företag.

En av frågorna som kom upp var nedläggningsdiskussionen av F 17 Kallinge, Blekinge flygflottilj, utanför Ronneby.

I söndags stod jag sedan i valstugan i vid Gustav Adolfs Torg i sex timmar och förde många samtal. Intresset för Fp har ökat och vi hade i helgen lika många besökare i valstugan som socialdemokraterna hade. Intresset för vår politik var påtagligt. Det bekräftar att vi har bris i ryggen.

Ur pressmeddelande till lokalpressen i Ronneby:

Övergödning och risken för oljekatastrofer är Östersjöregionens mest akuta problem. I somras beslutade Europaparlamentet att avsätta en miljard kronor till forskning om miljöproblem i Östersjön. Det är avgörande för Östersjöns framtid att Sverige fortsätter ledas av en regering som helhjärtat säger ja till EU.

Östersjöns känsliga marina miljö kräver lösningar på EU-nivå och en regering som prioriterar ett djupare EU-samarbete. Det behöver byggas effektivare avloppsreningsverk och att vi slutar att använda fosfater i tvätt- och diskmedel.

För att Sverige ska vara framgångsrikt i samarbetet inom EU krävs att alliansregeringen får fortsatt förtroende. De rödgröna är djupt splittrade i synen på EU.

Det är avgörande för Östersjöns framtid att Sverige fortsätter ledas av en regering som helhjärtat säger ja till EU. Socialdemokraterna säger ja till EU. Miljöpartiet "accepterar EU", men partiet är fortfarande djupt EU-skeptiskt. Vänsterpartiet tycker att EU ska upplösas. Om vi vill rädda Östersjöns känsliga marina miljö krävs engagerat samarbete på EU-nivå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar