tisdag 15 maj 2012

Stort stöd för förslag om jämställda bankstyrelser


 Europaparlamentets Ekonomiutskott röstade i går kväll om kommissionens förslag om ett förbättrat och mer enhetligt kapitaltäckningssystem för banker samt nya regler som ska stärka bankernas riskhantering och bolagsstyrning. Där fick jag stort stöd för mitt förslag att stärka andelen kvinnor i bankernas styrelser.

Jag föreslog att tillsynsmyndigheterna ska kräva att bankerna och nomineringskommittéerna tar konkreta steg mot en mer jämställd representation i styrelserna, tex i form av en list med kvalificerade kvinnliga kandidater och ett nomineringsförfarande där man presenterar en kandidat av varje kön.
Glädjande nog ställde sig Europaparlamentet bakom mitt förslag och det är en viktig signal inför dagens möte med Ekofin, finansministrarna i EU.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar