fredag 25 maj 2012

Kommentar om tobinskatten till Carl Schlyter

Igår röstade en majoritet i Europaparlamentet för ett betänkande om att införa en gemensam finansiell transaktionsskatt i EU.

Carl Schlyter var en av de svenska ledamöter som röstade för förslaget med hänvisning till att det minskar spekulation och leder till större gröna investeringar 

Jag röstade ju emot förslaget och tycker Carl Schlyter har fel.

En skatt på finansiella transaktioner leder enligt Kommissionen till en halv procent lägre tillväxt och minskad handel med värdepapper. FTT är en äventyrlig skatt att införa eftersom skatteintäkterna är osäkra och den riskerar minska tillväxten i Europa. Skatten ökar företagens kapitalkostnad, vilket skulle leda till minskade investeringar och därmed lägre BNP. I 40 år har transaktionsskatten diskuterats, nu är det dags att istället fokusera diskussionen på hur vi kan skapa högre tillväxt och fler jobb i Europa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar