fredag 11 maj 2012

Hopp om förändring tack vare liberal kamp

EU-parlamentet röstade igår om ansvarsfrihet för EU:S budget 2010. Jag, tillsammans med den liberala gruppen, valde att inte stödja beviljandet av ansvarsfrihet. Problemet ligger inte hos kommissionen utan hos de medlemsstater som inte redovisar hur de hanterat pengarna.
 
I sista stund inför omröstningen kom ett löfte från budgetkommissionär Algirdas Šemeta att de omstridda medlemsrapporterna ska göras tillgängliga. Det kom dock så sent i processen att vi inte helhjärtat kunde stödja ansvarsfrihet, men det var ett steg i rätt riktning som gjorde att vi istället för att rösta emot valde att lägga ner vår röst. Frågan är om  Šemeta hade gjort den här eftergiften om inte vi i den liberala gruppen hade hållit trycket uppe och stått fast vid vår kritik av den bristande transparensen.

Kommissonärens löfte om större öppenhet kring medlemsstaternas årsredovisningar ger hopp om förändring inför kommande budgetprocesser. Medlemsstaterna hanterar och betalar ut omkring 80% av EU-kommissionens budget. Då är det såklart oacceptabelt att med så stora brister i hur EU-kommissionens pengar hanteras och redovisas. Ansvariga politiker i berörda länder måste svar för dessa fel. Det duger inte att peka finger på Bryssel och EU när slarvet sker i den egna hanteringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar