måndag 28 maj 2012

Debatt i Mölle med ekonomiforskare om skatter och bolagsstyrning


I det natursköne Mölle i Skåne träffas varje år forskare i ekonomi från hela världen för att diskutera de senaste forskningsrönen inom ekonomi utifrån ett Europeperspektiv. Konferensen arrangeras av det Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi (SNEE), som är ett nationellt forskningsnätverk som arbetar för att gynna svensk, ekonomisk forskning med inriktning på europeisk integration.. 

Under konferensveckan deltog jag i torsdags i en debatt om "Skatter och ägar- och bolagsstyrning i Europa".

I debatten framhöll jag bland annat att vi behöver en ny vision för Europa annars riskerar vi en uppdelning mellan de som vill fördjupa integrationen, de som vill lämna och de som vill vara med men som har problem men ändå vill vara med.  

Under diskussionen togs upp hur vi kan minska skattebördorna i Europa för företagande - och skapa bra skatteregler utan att skapa protektionism. Det diskuterades också om hur de svenska ägar- och bolagsstyrningsreglerna kan bli bättre för länder med små öppna ekonomier. Svenska företag är lättare att köpa för att vi har ett regelverk som inte sätter hinder för uppköp. Till exempel köpte kinesiska Geeley upp Volvo personvagnar av amerikanska Ford. Här gäller det att hitta rätt balans mellan ägare och andra intressenter i bolagen. Kanske måste också företagsledningarna bli mer självständiga och starkare i förhållande till aktieägarna. 

För fem år sedan var Storbritannien det land som hade mest inflytande över regelverket över finansmarknaden. Numera -efter finanskrisen- är det Frankrike som har ledartröjan. Kommissionär Barnier (fransman) har lovat att reglera allt - och det gör han också. Tiden för självreglering från finansbranschen är över.

I diskussionen lyfte jag också fram vikten av en harmoniserade regler i hela Europa så att det skapas rättvisa spelregler för alla som är med i unionen. Och på så sätt kan vi skydda den inre marknaden. Vi behöver en samlad utredning av alla effekter av all ny finansmarknadsreglering.

Före svenska företag är det nu viktigt att se de affärsmöjligheter som uppstår med ny och förändrad EU-reglering. Det har Luxemburg varit vad gäller regleringen för UCITS-fonder, dvs reglering av aktie- och blandfonder som säljs till bankkunder.

Vi behöver ett större inslag av långsiktigt tänkande och inte kortsiktigt inom både politik och ekonomi. Det var min och panelens slutsats.

Mer om nätverket kan du läsa på deras hemsida eller på bloggen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar