fredag 4 maj 2012

Liberal politik i Landskrona

Den här veckan har varit mötesfri i Europaparlamentet och jag har då passat på att det besöka skolor och kommuner i Landskrona, Lund och Hallsberg. Som politiker är det alltid uppskattat att komma ut och träffa engagerade och EU-intresserade kommunpolitiker, företagare och skolelever.

I Landskrona träffade jag kommunstyrelsen ordförande och Folkpartisten Torkild Strandberg som varit pådrivande i flera intressanta projekt i kommunen. Efter det senaste rekordvalet Folkpartiet gjorde i kommunen har man profilerat sig genom en tydlig liberal politik.

I dag är en av folkpartiets slogan ”att ställa krav är att bry sig”. Med det menar vi att människor kan ta eget ansvar för sin försörjning och att skolelever ska klarar kunskapsmålen. Just det här är nu ledord för politiken i Landskrona och nu ser vi de goda resultaten av en ansvarstagande socialförvaltning och moderniserad pedagogik.

Ett liberalt parti är ett idéburet parti, och vars yttersta skyldighet är att i striden för demokrati, tolerans, och en fri ekonomi stå fast vid sina värderingar. Det personliga ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut.

Folkpartiet och Torkild Strandberg har gjort mycket bra för Landskrona och det var roligt att se de positiva konsekvenserna av en tydlig liberal politik. Att ställa samma krav på individer, oavsett social bakgrund, är att ge alla samma chans till bra utbildning och stärkt ställning i arbetslivet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar