onsdag 23 maj 2012

Calle Haglund favorit till ordförandeposten

I dagens Hufvudstadsblad kan man läsa om Calle Haglund, favorittippad kandidat till posten som ordförande för Svenska Folkpartiet i Finland och tillika min liberale bänkgranne i Europaparlamentet. Det är roligt att läsa att så många av partiets delegater känner ett starkt förtroende för Calle och hans förmåga att leda partiet, och jag hoppas också att han ska få chansen att visa vad han går för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar