torsdag 11 februari 2010

Grekland och euron

Det som händer i Grekland angår inte bara dem som är med i euroområdet, utan det berör hela EU. Det är därför viktigt att denna svåra situation hanteras på ett ansvarsfullt sätt av EU. Grekland måste göra sin del, leva upp till sina löften och reformera sin politik.

Idag träffas EU:s regeringschefer i Bryssel och situationen i Grekland står då högt på agendan.

För mig som ivrigt arbetar för att Sverige ska bli medlem i eurosamarbetet så fort som möjligt är det av yttersta vikt att vi inom EU reder ut denna svåra situation. Sägas ska ju att euron varit oerhört lyckosam under den värsta finanskrisen. Vem kan säga att 16 valutor skulle ha varit bättre än en stark valuta? Ingen! Läs min artikel på Newsmill.

Grekland smet in bakvägen i eurosamarbetet, vilket nu visar hur viktigt det är att reglerna för inträde är tuffa men rättvisa. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för tillväxt och välfärd, också för dem som är utanför euron, och givetvis lika mycket för dem som är med i euroområdet. De som talar om spekulation bör tänka på att det är ordning och reda i ekonomin i de offentliga finanserna som är grunden för detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar