onsdag 1 april 2009

Angående andra läsningen av telekompaketet

Det har skrivit mycket om telekompaketet den senaste tiden, bland annat i DN (2009-03-31). Till stor del har detta varit intressant och informativt men tyvärr ibland med en del felaktigheter.

Telekompaktet är ett lagstiftningspaket gällande samhällsomfattande tjänster, användares rättigheter samt behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom elektronisk kommunikation. Förslaget har varit mycket känsligt då det under behandlingen funnits röster som velat begränsa tillgången till Internet för användare som misstänks för brott och låta privata företag sköta övervakning.

Jag anser som liberal att alla människor har ett eget ansvar för vad de företar sig på Internet, därmed inte sagt att det är privata företag som ska stå för rättsskipningen. Detta ska självklart vara upp till domstolarna i de enskilda medlemsstaterna.

I den första omröstningen av rapporten höll jag en linje som kortfattat innebar att jag stödde den europeiske dataskyddsombudsmannens rekommendationer och därför sökte ta bort de förslag som öppnade upp för att låta privata företag ansvara för övervakning (filtrering) och avstängning av personer som gjort sig skyldiga till upphovsrättsbrott. Jag stödde också Eva-Britt Svenssons ändringsförslag om förbud av filtrering och som införde krav på proportionalitet (det berömda ändringsförslag 166). Denna linje tänker jag följa även nu då parlamentet fått tillbaka texten igen från ministerrådet.

Ministerrådet lyfte i sin senaste version bort ändringsförslag 166, vilket jag anser är stötande då detta var ett mycket omdebatterat under första läsningen. Ändringsförslaget återintroducerades dock inför omröstningen i tisdags, denna gång med nummer 72 och 146. Ändringsförslaget fick majoritet i utskottet för den inre marknaden och är alltså inte "borta" vilket DN har försökt göra gällande. Rådet kan ändå vilja kompromissa bort förslaget inför slutomröstningen i plenum. Om så blir fallet kommer jag självklart att ta mitt ansvar och tillsammans med mina likasinnade kollegor göra allt som står i min makt för att se till att detta förslag kommer tillbaka inför slutomröstningen i maj.

9 kommentarer:

 1. Tack! Verkar som det fortfarande finns en liten möjlighet för demokrati i eu.

  SvaraRadera
 2. Tack för din hållfasthet! Trevligt att se att det finns folk "där nere" som jobbar för att ha kvar rättsväsendet och demokratin...

  SvaraRadera
 3. Känns bra att iallfall några folkpartister är liberaler. Keep it up!

  SvaraRadera
 4. Bra jobbat!

  Off topic: Varför får jag alltid en markant blodtrycksstegring när jag läser om hur allt skall kollras bort inom EU?

  SvaraRadera
 5. Det är inte särskilt enkelt att förstå sig på tågordningen där nere. Kan du mera precist ange innebörden i nr 72 och 146 som du säger är detsamma som 166:an

  SvaraRadera
 6. 166 och 138 skall nu arbetas om enligt Harbour, för att axepteras. Det blir altså inte, de ursprungliga ordalydelserna. Ordalydelser som skulle säkra, de medborgeliga fri- och rättigeheterna. HADOPI passerade Franska Nationalförsamlingen, men skall först till konstitutionsdomstolen.

  Frågan är vad de föreslagna omskrivningarna, kommer att innehålla. Vad jag läst hittills, är det i linie med Frankrikes och Britternas ståndpunkt. De är fullkomligt oaxeptabla, ur en demokratisk synpunkt.

  SvaraRadera