torsdag 9 april 2009

Junilistan skjuter sig sjalv i foten

I dagens DN (9 april) skriver Nils Lundgren och Soren Wibe fran junilistan att s och m rostar likadant vid omrostningar i Europaparlamentet. Ocksa jag far min slang av sleven, eftersom jag enligt deras analys rostar som Goran Farm.
Nagra korta kommentarer:

1. Deras analys visar med all onskvard tydlighet att junilistan saknar inflytande i EP. Eftersom kompromissen ar en arbetsmetod i parlamentet, som inte har egen lagstiftande makt utan att detta skall ske tillsammans med de 27 regeringarna och dessa landers respektive nationella parlament, maste EP finna en majoritet for att kunna ha ett inflytande i lagstiftningsarbetet. Detta borde junilistan gilla eftersom detta ger den nationella nivan, i Sveriges fall, riksdagen, en stor mojlighet att paverka utgangen av ett arende.

2. Det ar alltsa inte konstigt att vi inom flera omraden hamnar pa samma linje. Daremot ar det viktigt att vara med att paverka denna process, innan man skriver ihop sig. Har finns inte junilistan med.

3. Att jag hamnar pa samma linje som Goran Farm ar heller inte sa konstigt med tanke pa att vi i manga fragor har samma syn pa parlamentets roll. Men dessforinnan har vara grupper utifran olika ideologiska utgangspunkter narmat sig varandra.

4. Lundgren och Wibe namner utstationeringsdirektivet som exemepl, dar s och m hamnat pa samma linje. I det sk Andersson/rapporten var ocksa jag mycket aktiv och kom med flera komprissforslag for att mildra Anderssons vilja att ga via Bryssel for att radda den svenska modellen. I slutandan fick vi hogst rimliga skrivningar, som inte alls talade om att det var sjalvklart att oppna direktivet. I forsta hand skulle man se over reglerna inom resp medlemsland, innan man gick vidare inom kommissionen.
I Sveriges fall tyckte jag det var viktigt att invanta Straaths utredning om Lavaldomen och se vilka forslag till svenska justeringar han foreslog. Sa har det ju ocksa blivit. Var det inte klokt att fa Jan Andersson (s) att backa?

5. Det sistnamnda, att forsoka hitta en kompromiss i Lavalfallet, maste uppenbarligen ocksa Lundgren tycka, eftersom han rostade for Anderssonrapporten i EP.

Jag hoppas att debatten om EPs roll och junilistans inflytande i EP gar vidare.

Tydliga ideologiska skillnader
Att det finns tydliga idelolgiska skillnader i EP har tidigare analyserats.
I manga viktiga lagstiftningsarenden ar den liberala gruppen tungan pa vagen.

Lite slarvigt kan man saga att vi liberaler rostar med socialisterna i fragor som ror manskliga rattigheter och hogerut om det handlar frihandel, regleringar och marknadsekonomi.
Seanst sag vi det i forra veckans omrostning om anti/diskrimerningsdirektivet, som gick igenom genom med en liberal/vanstermajoritet.

Beklagar bristen pa punkter, skriver pa Prags flygplats och kan inte inte andra installningen.

2 kommentarer:

  1. DEnna min länk med synpunkter på EU-valet passar lika väl här som under ngn annan rubrik.
    Läs det även du Olle!

    SvaraRadera
  2. Ops, jag glömde länken, här kommer den:

    http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2009/04/strategi-for-ett-eu-val-for.html

    SvaraRadera