tisdag 31 mars 2009

Juncker i EP och Snyltar Sverige?

Dystra prognoser
Eurogruppens ordförande, Jean-Claude Juncker, tillika premiärminister i Luxemburg, besökte idag det ekonomiska och monetära utskottet på väg till G20-mötet i London.

Han gav en fortsatt dyster bild av den ekonomiska utvecklingen inom EU och eurozonen. I år beräknas BNP falla med 3,9 procent för att öka marginellt nästa år. Arbetslösheten ökar till 8,2 procent, det vill säga 13 miljoner som går utan arbete.

Över hälften av euroländerna - nio länder - kommer att få ett budgetunderskott över 3 procent, det vill säga bryta stabilitetes- och tillväxtpakten.
Juncker poängterade att medlemmarna inom eurozonen inte oroas över att något av länderna skulle få akuta betalningsproblem.
Han var heller inte beredd att ta upp en diskussion om att förändra kriterierna för ett euromedlemskap. Flera av kollegerna har aktualiserat ett bredare anslag för att göra det möjligt för fler medlemsländer att klara kraven.

Fråga om det svenska utanförskapet
På min fråga om den flytande svenska kronans (och brittiska pundets) kraftiga försvagning frestar på sammanhållingen inom EU svarade Juncker undvikande.
Han konstaterade dock att den aktuella situationen vsar att det vore bättre om fler länder ingick i eurozonen.
Jag påminde om den kritik som bland annat finsk industri riktat mot den flytande kronans värdeförsämring samt Europafackets synpunkt om att depriciering skulle kunna uppfattats som ett indirekt statsstöd.
- Sverige är en fripassagerare i det europeiska projektet, ryter Sixten Korkman, chef för det finska näringslivets forskningsinstitut, i dagens SvD. Han tillägger att detta är en linddrigare form av det som kallas "begger thy neighbour-policy", snyltarpolitik.
Sådant är inte roligt att höra från sin granne.


1 kommentar:

  1. "Sådant är inte roligt att höra från sin granne."

    Håller med. Det är dags för Sverige att ta sitt ansvar och gå över till euron. Istället för mentaliteten att vi på något sätt skulle klara oss bättre utan Europa så bör vi ansluta oss till euron och ta del av de möjligheter och utbyten som vi kommer att kunna få med våra grannar i Europa.

    SvaraRadera