tisdag 28 april 2009

Andringsforslag 166...

Jag ar for tillfallet tillsammans med flertalet av mina liberala kollegor i London, dar den liberala gruppen har sina gruppmoten forlagda. Ett av de arenden som ar foremal for en livlig debatt ar telekompaketet som parlamentet ska ta stallning till i nasta vecka i Strasbourg. Jag har agerat for att gruppen lagger andringsforslag 166 som ett gruppforslag. Andringsforslaget har forvisso rostats igenom men, mycket tyder pa att radet vill inte ha det som en artikel (allt annat har ingen juridisk relevans.) Darfor forsoker jag nu att fa gruppen att lagga fram andringsforslaget i plenum. Det mesta tyder pa att sa blir fallet.

Artikel 32a
Tillgång till innehåll, tjänster och tillämpningar

Medlemsstaterna ska se till att eventuella begränsningar av användarnas rätt till tillgång till innehåll, tjänster och tillämpningar, om sådana begränsningar erfordras, genomförs genom lämpliga åtgärder i enlighet med principerna om proportionalitet, effektivitet och avskräckande verkan. Dessa åtgärder får inte hindra utvecklingen av
informationssamhället, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (direktivet om elektronisk
handel), och får inte stå i strid med medborgarnas grundläggande rättigheter, inklusive rätten till personlig integritet och rätten till ett korrekt rättsförfarande.

3 kommentarer:

 1. Samlar du underskrifter som Fjellner också?

  SvaraRadera
 2. vad är det för praktisk skillnad på
  "din" 166a och C Fjellners?
  Är det samma sak? Eller?
  En 166:a med CRA är väl OK, men om den faller måste det finnas en "ren" 166a att rösta på.
  Läge för kniviga propositionsordningar detta.
  Och att bli utmanövrerad.
  Till och med HAX verkar konfunderad o lätt förvirrad...

  SvaraRadera
 3. Fick du inte med din grupp? Det ryktas att liberalerna nu stöder kompromissförslaget tillsammans med socialister och EPP.

  SvaraRadera