torsdag 1 mars 2012

Förslag på kvinnor till ECB:s styrelse

Idag kan EU: s finansministrar besluta om vem som ska ta över efter Gonzalez Palermo i ECB:s styrelse. Det finns idag inte en enda kvinna i direktionen, som består av sex män, eller i ECB-rådet, som utgörs av 23 män.

Olle Schmidt, initiativtagare inom ALDE-gruppen om en muntlig fråga till kommissionen på ämnet, säger i ett pressmeddelande den 29 februari 2012 att detta inte är en fråga om att ifrågasätta kandidaternas kompetens, utan en fråga om huruvida det finns ett systemfel i utnämningsprocessen som hindrar nominering av kvinnor.

Precis som att det inte råder någon tvekan om nuvarande kandidaters kompetens, råder det heller ingen tvekan om det faktum att det finns många kvalificerade kvinnor som kan övervägas i urvalsprocessen. Vi har tagit fram en lista med namn som vi kommer presentera för EU:s finansministrar, fortsätter Olle Schmidt.

Läs gärna pressmeddelandet i sin helhet här.

Här kan du också läsa Olle Schmidts och Bonnie Bernströms artikel i UNT om ämnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar