fredag 2 mars 2012

Maria Larsson svarar om khat!

Idag kom ytterligare ett trevligt mejl, nämligen svar från folkhälsominister Maria Larsson på mitt brev från 15 februari där jag tipsade om att Storbritannien vill få del av svenska erfarenheter i khat-frågan. Det glädjer mig att Maria tar denna fråga på allvar.


Så här skrev Maria Larsson:

Hej Olle,
Tack för ditt brev om kat och dina kontakter med de brittiska myndigheterna. Jag gläds som du av att man i Nederländerna överväger att förbjuda kat. Det var också en positiv nyhet att man i Storbritannien har kat-frågan under övervägande i sitt narkotikaråd (ACMD).

Jag kommer att instruera mina medarbetare att ta kontakt med företrädare för Home Office för att orientera sig både om händelseutvecklingen och vilket behov av information de kan tänkas behöva från oss. Jag är rätt övertygad om att man redan har tillgång till all relevant information beträffande kat, men kan vi bidra på något sätt ska vi självfallet göra så. Skälen till att Nederländerna nu omvärderar sin inställning till kat är naturligtvis också en mycket viktig information och borde utgöra en bra grund också för ett brittiskt ställningstagande.
Jag kommer också att ta upp frågan med min brittiske kollega nästa gång vi träffas.

Med vänlig hälsning

Maria Larsson

Barn- och äldreminister,
Minister for Children and the Elderly
Socialdepartementet,
Ministry of Health and Social Affairs
Regeringskansliet
The Government of Sweden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar