tisdag 20 mars 2012

Pressinbjudan: Det juridiska arbetet för Dawit Isaak

Reportar utan gränser bjuder in till presskonferens den 22 mars 2012 klockan 15.00 på Advokatfirman Bratt & Feinsilber, Linnégatan 89A, Stockholm.
Medverkande: Juristerna Jesús Alcalá och Percy Bratt, Björn Tunbäck (Reportrar utan gränser) och Europaparlamentariker Olle Schmidt.

I somras lämnades en Habeas corpusinlaga till Eritreas Högsta domstol. Sedan blev det tyst kring Dawit Isaak. Men det juridiska arbetet och det politiska spelet för hans frihet har fortsatt med oförminskad intensitet. Vid presskonferensen redogörs för den senaste utvecklingen i fallet Dawit Isaak.

Habeas corpus innebär att myndigheterna i Eritrea som håller Dawit Isaak fängslad är skyldiga att visa upp honom inför en domstol som beslutar om han alls får hållas kvar. Habeas corpus finns inskriven i eritreansk lag och den eritreanska regeringen har själv offentligt framhållit förfarandet som en del av eritreansk rätt. Enligt den eritreanska rättegångsbalken (Criminal Procedures Act) får ingen misstänkt hållas längre än 28 dagar innan åtal väcks.

-Det är viktigt att vi fortsätter föra kampen för rättstatens principer och för yttrandefriheten även i Eritrea. Jag hoppas att detta initiativ leder till att Asmaras högsta domstol prövar Dawit Isaaks fall och att man från det eritreanska rättsväsendets sida slår fast det orimliga att hålla honom i fortsatt förvar, kommenterar Europaparlamentariker Olle Schmidt som varit drivande för att följa upp habeas corpusframställan genom bland annat EU:s Catherine Ashton.

Dawit Isaak har varken åtalats eller dömts. Han fängslades 23 september 2001. Habeas corpusframställningen stöds av chefredaktörer på 21 tidningar i sju europeiska länder, bland andra El País, Der Spiegel (spiegelonline), Helsingin Sanomat, Gazeta Wyborzca och Berlingske.

Välkomna den 22 mars!

För mer information, kontakta oss gärna:
Olle Schmidt 0705-341064
Carolina Schale (pressansvarig Folkpartiets Europaparlamentariker) 0708-549063

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar