onsdag 29 februari 2012

Hjulen snurrar tack vare Europas entreprenörer

För ett tag sedan uppmärksammade jag att i år firar vi tjugo år med Europas gemensamma inre marknad. Den inre marknaden är inte bara en framgång för Europas konsumenter, utan även för EU:s alla entreprenörer och företagare. En gemensam marknad innebär att man får en potentiell målgrupp på 500 miljoner människor istället för enbart det egna landets fåtal miljoner!

Idag lanserar några kolleger ur den liberala gruppen i Europaparlamentet - och jag - en kampanj för att främja just Europas småföretagare. Vi vill uppnå tre saker:
1) förenkling av regler och minskat regelkrångel,
2) enklare tillgång till finansiering,
3) förenkla för fler att etablera sig på en större marknad.

Varför är företagarna så viktiga? Jo - för att det är främst tack vare dem som jobb skapas, service tillhandahålls, nya innovationer tas fram och Europa byggs bärkraftigt.

Företagaranda + Europas inre marknad = grunden för vår framtid!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar