torsdag 22 mars 2012

Vad hände med vårt ansvar att skydda?

Det som händer i Syrien är förfärligt och förfärande. Människor mördas, förföljs och flyr i vårt omedelbara grannskap och vi i omvärlden står handfallna. Trots att vi antagit den gemensamma principen om "ansvar att skydda" - responsibility to protect - när civilbefolkningar hotas av den egna staten. Glädjande att Kofi Annans fredsplan i natt antogs av FN:s säkerhetsråd, men nu återstår att se denna plan satt i verket och få effekt i Homs och Damaskus.

Igår träffades utskotten i den gemensamma parlamentariska församlingen för EU och AVS-länderna, jag är ledamot av det politiska utskottet. Vi debatterade bland annat följderna av omvälvningen i Libyen och det ansvar som omvärlden tog under revolutionen - flygförbudszonen - och det som tas nu, under den svårare uppbyggnadsfasen. Jag påminde kollegerna om den mycket begränsade insats som Europa gjort när det gäller flyktingmottagande efter krisen, och ledamöterna från Libyens södra grannskap berättade i sin tur om de utmaningar de har med flyktingströmmarna från Libyen. Och inflödena av illegala vapen, inte minst.

Kollegan Assarid från Mali talade särskilt om problemen i norra delen av hans hemland och de nya extremistgrupperna som hotar befolkningen och ekonomin där. Vi känner ju till problemen med kidnappningar och mord på turister, civila och minoritetsgrupper. I natt kom sedan beskedet om statskuppen i Mali. Sahelregionen måste uppmärksammas mer, den är en krutdurk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar