måndag 20 februari 2012

EU:s outnyttjade resurs

I förra veckan gick Fredrik Reinfeldt, tillsammans med många europeiska regeringschefer, ut med ett viktigt och tydligt budskap: Europa kan aldrig bli starkt och verkligt konkurrenskraftigt om kvinnor fortsatt hålls utanför ledande poster.

Det är mycket bra att Europas ledare tar sådan tydlig ställning. Nu har de dessutom en praktisk möjlighet att visa att de i handling menar vad de säger – genom ett konkret initiativ i frågan om nomineringsprocesserna till Europeiska Centralbanken (ECB).

ECB är en av världens viktigaste och mäktigaste centralbanker. Den har i uppdrag att ansvara för penningpolitiken i de medlemsstater som bildar euroområdet.

I vår är det dags för en ny ledamot att utses till ECB:s direktion som ansvarar för centralbankens löpande arbete. EU:s finansministrar har endast nominerat män till posten – igen. Det finns i dag inte en enda kvinna i direktionen, som består av sex män, eller i ECB-rådet, som utgörs av 23 män.

Jag och min kollega Bonnie Bernström, ordförande för Liberala Kvinnor, ifrågasätter om den könssegregerade ledningen är den mest lämpliga för ett sådant mäktigt organ som ECB. Centralbanken fattar oerhört viktiga beslut som berör en halv miljard medborgare i EU, som till hälften består av kvinnor. Det är ett underbetyg för demokratin och jämställdheten att EU:s medlemsstater inte klarar av att nominera en kandidatlista som mer rättvist speglar EU:s befolkning.

Läs gärna hela vår artikel i UNT på ämnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar