onsdag 1 februari 2012

Nominera kvinnor till ECB:s styrelse!

I vår utses en ny ledamot till ECB:s direktion, som ansvarar för ECB:s löpande arbete. Idag skickar jag ett brev till EU:s 27 finansministrar där jag uppmanar dessa att agera för att vidta åtgärder för att även nominera kvinnliga kandidater.

EU-ländernas nomineringar till några av de viktigaste och mest inflytelserika EU-institutionerna resulterar ofta i en skrämmande ensidig kandidatlista. Ett uppenbart exempel är ECB. Detta är nedslående och jag blir besviken varje gång som det inte förs fram en enda kvinna som kandidater.

Jag tvivlar inte det minsta på kandidaternas kompetens, men kan inte låta bli att undra om det finns ett systemfel i processen som hindrar nominering av kvinnor.

Europeiska centralbanken utmärker sig genom att vara helt mansdominerad. Det finns inte en enda kvinna i direktionen (sex män), i ECB-rådet (23 män) eller i det allmänna rådet (29 män).

Detta är helt oacceptabelt. ECB fattar viktiga beslut som berör alla medborgare i Europa. Idag har jag därför skickat ett brev tillsammans med Sharon Bowles, ordförande för Europaparlamentets ekonomiutskott och Sylvie Goulard, gruppledare för vår partigrupp ALDE i utskottet, till samtliga finansministrar i Europa och uppmärksammat dem på detta problem.

I Sverige använder vi ofta metoden att nominera två personer till en tjänst eller ett styrelseuppdrag, vilket ökat andelen kvinnlig representation. Det tycker jag är en bra metod och den skulle kunna användas även för ECB. Eftersom Sverige står utanför eurosamarbetet är vårt inflytande begränsat, men jag uppmanar ändå Anders Borg i sina kontakter med sina kolleger att verka för att de se över sina nomineringsprocesser för att ge möjlighet till en mer representativ centralbank.

Fakta: Beslutsprocess ny styrelseledamot ECB:s styrelse
Det är Europas finansministrar i Ekofin - rådet för ekonomiska och finansiella frågor - som nominerar ledamot till Direktionen, som ska ha konsulterat parlamentet och ECB-rådet. Det är stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet som utser ledamöter.

Brevet till Anders Borg

Brevet till EU:s finansministrar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar